Zděné hospodářské stavby – kamenné a cihelné sýpky, chlévy a stodoly, ohrazení dvora a zahrady

Zděné hospodářské stavby a ohrazení – sýpky, chlévy a stodoly, brány, ohradní a opěrné zdi

Kromě zděných staveb obytné funkce se v oblasti Kokořínska dochovaly rovněž zděné objekty hospodářského využití. Kromě staveb samotných je zdejšího pískovcového kamene užíváno rovněž na ohrazení dvora nebo zahrady náležející k jednotlivým usedlostem.

Zděné hospodářské stavby

foto: Hospodářské stavby z kamene

Hospodářská stavba chlévů zděných z kamene doplňovaného pálenými cihlami

Zděné chlévy z kamenných kvádrů doplňovaných pálenými cihlami, užitými na záklenky i pozdější opravy a úpravy. Podkroví sloužící k uskladnění sena opatřeno podávacím vikýřem.
Obec Dobřeň, okres Mělník, Foto © MaČe • fotogalerie

Vedle zadní části nebo již celého přízemí a posléze i patra domů je kamenných kvádrů užíváno rovněž na stavby hospodářské funkce. Kromě snadno opracovatelného pískovce nacházejí později uplatnění i pálené cihly, přestože zde zdaleka nejsou převažujícím stavebním materiálem.

Hospodářské stavby tvoří nedílnou provozní součást zemědělských usedlostí i historického stavebního fondu Kokořínska. Mezi těmito jmenujme zejména sýpky, chlévy a stodoly, ať již kamenné nebo později cihelné (např. obec Nosálov).

Ohrazení hospodářského dvora – zeď s branou

foto: Ohradní zdi a brány z kamene

Zděná brána s datací do 1. poloviny 19. století

Klenutá brána vjezdu do prostoru hospodářského dvora s datací na místě vrcholového klenáku rokem 1842.
Obec Dobřeň, okres Mělník, Foto © MaČe • fotogalerie

Kamenného provedení bývá rovněž ohrazení hospodářského dvora a to nejčastěji ve formě ohradní zdi s navazujícím vjezdem. Vjezd do dvora vedoucí přímo z veřejného prostranství je zpravidla proveden klenutou branou, vedle které může ještě stát branka (např. obec Nosálov).

Dobu výstavby brány lze často poměrně dobře datovat podle tvaru oblouku. V 1. polovině 19. století jsou na Kokořínsku stavěny brány půlkruhového průjezdného profilu a později nižšího, zpravidla půleliptického. Některé ze starších bran přitom mohou být omítnuty a zdobeny mladším dekorem.

Ohrazení zahrady – sloupky, opěrné zídky a stupně

Časté je rovněž ohrazení pomocí kamenných plotových sloupků s mezilehlými dřevěnými poli a to zejména u zahrad. V případě terénních rozdílů jsou ploty doplněny o podezdívky plnící rovněž funkci opěrných zídek. K překonání výškového rozdílu v zahradách často slouží kamenné stupně osazené přímo do rostlého terénu.

Hospodářské a obytné prostory ve skalách

Výrazným fenoménem oblasti těsně spjatém s přírodním prostředím Kokořínska jsou prostory vyhloubené v pískovcových skalách a sloužící nejrůznější hospodářské funkci nebo bydlení.

Autor textu a fotky ke kapitole
Kokořínsko – zděné hospodářské stavby © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *