Doba římská a stěhování národů – přelom letopočtu, římané a kočovníci

V prvních staletích našeho letopočtu jsou na našem území rozptýleny germánské kmeny ohrožovanéŘímany (doba římská, cca 0 – 400 n.l) a posléze asijskými kmeny. Jejich opakující se nájezdy vedou k přesunu rodů a nastává tzv. stěhování národů.

Přelom letopočtu a germánské kmeny

Na přelomu letopočtu není germánské osídlení našeho území jednotné, v Čechách převažují Markomani a na Moravě Kvádové. S ohledem na civilizační propad oproti Keltské kultuře z mladší doby železné nedochází k zásadnímu zdokonalování přibytků ani pokroku v zemědělství.

Doba římská a asijské kmeny

V průběhu následujících staletí naopak převažují vnitřní rozbroje mezi germánskými kmeny i neúspěšná snaha Římanů po rozšíření svojí moci – doba římská. Do Evropy pronikají rovněž kočovné asijské kmeny (Húnové), které jsou později spojenectvím Germánů a Římanů poraženy.

Doba stěhování národů

Nájezdy východoasijských kmenů i nedostatek obživy ve starém sídelním prostoru však vedly k přesunům lidských rodů, pojmenovaných později pro svoji intenzitu jako stěhování národů. V jeho průběhu se naše území ocitá mimo hlavní centra hospodářského i kulturního rozvoje Evropy. Není zde souvislejší ani stálejší osídlení a v zemědělství převažují hlavně výdobytky minulých období.

Kolonisté a příchod Slovanů

Až v samém závěru nepříliš klidného období stěhování národů dochází k postupnému pronikání nových kolonistů i na naše území a příchodu prvních slovanských kmenů.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Doba římská a stěhování národů © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy k tématu:

Dějiny zemí Koruny české I. © Vratislav Vaníček, Petr Čornej, Ivana Čornejová, Ivan Rada

Přejít nahoru