Zděné brány Mělnicka a Mladoboleslavska – architektonické tvarosloví a výzdoba

Vjezdové brány a branky – architektonické tvarosloví a výzdoba

Mezi architektonicky výrazné objekty stavěné v oblasti Jizerské tabule náleží zděné klenuté brány a branky. V omítce jsou datované nejčastěji do 1. poloviny 19. století (někdy až druhé) a doprovázejí starší roubené a polozděné domy i mladší zděné domy stejného data výstavby.

Brány a branky

foto: Zděná klenutá brána

Zděná klenutá brána s brankou, datovaná do 1. poloviny 19.století

Půlkruhově klenutá brána a branka s plastickou výzdobou nesoucí dataci rokem 1833. Přímo zakončená koruna zdiva je z důvodu odtoku vody vyspádována.
Obec Skalsko, okres Mladá Boleslav, Foto © MaČefotogalerie

Obdobně jako v případě severněji položeného Kokořínska nebo Českolipska je překlenutí starších zděných bran a branek provedeno půlkruhovým pasem.

U bran mladšího data je přitom vzedmutí klenutého pasu postupně snižováno na eliptický a posléze segmentový průjezdný profil. Nízký profil se zde objevuje ještě před polovinou 19. století, na rozdíl od odlehlejších nebo chudších regionů. Je přitom dokladem rychlého postupu inspirace slohovou architekturou, ponejprv samozřejmě v prostředí bohatších vrstev venkovského obyvatelstva.

Štítové nástavce

foto: Brána se štítovým nástavcem

Symetrická brána opatřená štítovými nástavci a náročnou výzdobou

Symetricky řešená brána s brankami, s pasy půleliptického tvaru. Brány i branky opatřeny štítovými nástavci a opatřeny plastickou výzdobou s datem 1838.
Obec Víska, okres Mladá Boleslav, Foto © MaČefotogalerie

Kromě přímého zakončení koruny zdiva mohly být brány a branky opatřeny i náročně tvarovanými štítovými nástavci, jejichž korunu zpravidla kryjí pálené střešní tašky.

Inspirace v tvarech pozdního baroka je často nepřehlédnutelnou, projevující se mimo jiné symetrickým řešením nebo přerušením ukončující profilované římsy. V řadě případů jsou nejhodnotnější štítové nástavce bran i branek doplněny o zdobné kamenické prvky, umístěné ve vrcholu a krajních částech nebo míst přerušení římsy.

Plastická výzdoba

Nedílnou součástí do veřejného prostoru orientovaného a z tohoto důvodu pohledově velmi exponovaného líce brány je plastická výzdoba. Mezi časté motivy, obvykle i barevně zdůrazněné, přitom náleží slohové architektonické články (vrcholový a patní klenáky, pilastry atd.), rostliny i různé tvary „zrcadel“ nesoucích letopočet, popisné číslo nebo iniciály.

Autor textu a fotky ke kapitole
Zděné brány a branky v oblasti Jizerské Tabule © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *