Gotika, renesance a dřevěné stavby v 15. a 16. století

Období pozdně gotického a renesančního slohu je charakterizováno nejstaršími dochovanými světskými stavbami i ve vesnickém prostředí. S ohledem na uplatnění pozdně gotického tvarosloví po celé renesanční období jsou vesnické stavby těchto epoch zahrnuty do společné kapitoly.

Dřevěné stavby z kuláčů

Nejstarší vrstva fyzicky dochovaných dřevěných staveb je vystavěna roubenou konstrukcí z nehraněných kuláčů. Za kuláče považujeme kmeny stromů zbavené větví a vyznačující se pouze nezbytným opracováním v krajních částech. Důvodem je statická nutnost provázání srubové konstrukce na nárožích, zajišťovaná vazbou na rybinu. Vodorovné spáry mezi kuláči srubu jsou ucpávány (těsněny) mechem.

Povalový strop

Neopracovaných kuláčů kladených těsně vedle sebe je rovněž použito na zastropení prostoru tzv. povalovým stropem, podepíraným v polovině rozpětí hraněným trámem obdélníkového průřezu. Shora je strop pokryt silnou vrstvou hliněná mazaniny.

Hambalkový krov a hořlavá krytina

Konstrukce krovu je hambalková, charakterizovaná dvojicemi krokví rozepřených vodorovnými prvky – hambalky. Tvar krovu tak připomíná velké písmeno „A“. Zakrytí střechy je provedenou slaměnou krytinou, v horských oblastech šindelem. Veškeré zpracování a opracování materiálu je samozřejmě ruční.

Izolační mazanina

Z vnější strany je na konstrukci stěn nanášena silná vrstva hliněné mazaniny, mající tepelně-izolační a protipožární funkci. Společně s mazaninou nanášenou na rubovou stranu stropu zajištuje kompaktnost srubu po tepelně-technické stránce.

V pozdějším období dochází ke zdokonalení tradiční roubené technologie stěn i konstrukce krovu. Jednotlivé stavební prvky se vyznačují vyšším a náročnějším stupněm ručního opracování.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Gotika a renesance 15. – 16. století © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy k tématu:

ŠKABRADA, Jiří. Lidové stavby: architektura českého venkova. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-082-5.

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru