Freska je nástěnná malba do vlhké omítky

V lidové architektuře se fresky dochovaly jen ojediněle, a to převážně s náboženskou tématikou (jižní Čechy, např. Debrník a Klečaty na okrese Tábor, Litochovice, kaple v Sudkovicích a Jiřetice na okrese Strakonice (lit. 016: J. Vařeka, str. 58).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru