Vinohradnický dům je dům s průjezdem, lisovnou a vinným sklepem

Je spojen s městskou formou vinohradnické výroby, při níž je vinohradnictví hlavním zaměstnáním obyvatel. Vinohradnický dům měl krytý vydlážděný průjezd, který spolu s přední „jizbou“ sloužil k čepování vína. Jeho součástí byla lisovna, umístěná za obytnou částí, a vinný sklep, rozkládající se pod celým obytným traktem.

Vinohradnický dům byl typický pro malokarpatskou vinohradnickou oblast. Podobné znaky mají i domy vinohradníků v jiných městech na západním Slovensku a na jihovýchodní Moravě (lit. 016: V. Frolec, str. 250).

doplnit Pavlov, tedy nejen ve městech, ale i na vesnici pod vlivem městských vzorů (výzdoba průčelí i dispoziční uspořádání)

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru