Středni Čechy

Roubené stavby středních Čech – oblasti se stavbami roubené konstrukce Zdaleka nejrozšířenějším typem obytné stavby na většině území středních Čech byl po staletí přízemní roubený dům trojdílného dispozičního uspořádání. Přízemní domy foto: Roubené stavby ze dřeva Přízemní roubené stavby s bedněnými štíty. Z důvodu zemní vlhkosti jsou stěny roubeny na kamenných podezdívkách.Mužský, okres Mladá Boleslav, …

Roubené přízemní nebo patrové domy a hospodářské stavby středních Čech Pokračovat ve čtení »

Domky a chalupy středních Čech – domkářská a chalupnická zástavba Kromě středních a malých usedlostí se v prostředí vesnic středních Čech setkáme v důsledku sociální diferenciace obyvatel rovněž s domkářskou a chalupnickou zástavby. Malé domky a chalupy jsou zpravidla situovány na okraji vesnice nebo na návsi u rybníka. Pozemkové reformy Rovněž mladší plánovitě založené vesnice, …

Domky a chalupy ve středních Čechách, na okraji vesnice nebo na návsi u rybníka Pokračovat ve čtení »

Umístění staveb usedlosti – dům, sýpka, chlévy a stáje, stodola Usedlost tvoří dům a soubor hospodářských staveb sloužících různému účelu. Umístění těchto staveb na parcele i v rámci hospodářského dvora záleží na mnoha faktorech. Dům a umístění na parcele foto: Domy a stavební parcely Pravidelné řazení štítově orientovaných přízemních domů v oblasti Polabí. Bošín, okres …

Stavby v usedlosti a umístění domu, sýpky, chlévů nebo stájí a stodoly Pokračovat ve čtení »

Usedlosti středních Čech – stavební parcela a zemědělská usedlost Základní skladebnou a hospodářskou jednotkou vesnice založené v nížinné poloze středních Čech je zemědělská usedlost. Parcely a usedlosti foto: Zemědělská usedlost Samostatnou hospodářskou jednotku vesnice reprezentuje zemědělská usedlost tvořené domem a hospodářskými stavbami.Nosálov, okres Mělník, Foto: © MaČe • fotogalerie Zemědělské usedlosti se vyznačují poměrně ustáleným …

Zemědělské usedlosti středních Čech, tvar a velikost stavební parcely Pokračovat ve čtení »

Vesnice ve středních Čech – novověké vesnice Na území středních Čech převažují středověké návesní vesnice, novověkých vesnic je zde s ohledem na staré sídelní území velmi málo. Vesnice pravidelného půdorysu Vesnice zakládané ve středních Čechách v období pozdního novověku či ojediněle pozdějším se vyznačují geometricky pravidelnými půdorysy. Charakteristickým znakem je organizované půdorysné schéma návesního nebo …

Vesnice středních Čech založené v období novověku Pokračovat ve čtení »

Vesnice středních Čech – středověké vesnice Ve středních Čechách převažují středověké vesnice návesního typu. Podle půdorysného obvodu návsi je dělíme na nepravidelné nebo pravidelné, s tvary okrouhlými nebo pravoúhlými. Vesnice s nepravidelnou návsí Staršího původu pravděpodobně budou menší vesnice s návsí a plužinou (rozvržení polností) nepravidelného tvaru. Nemusí to ovšem býti vždy pravidlem. Kromě možného …

Vesnice ve středních Čechách s nepravidelnou nebo pravidelnou návsi Pokračovat ve čtení »

Osídlení ve středních Čechách – novověká kolonizace Oproti středověké kolonizaci dochází později k výraznějším změnám sídelní sítě středních Čech zcela vyjímečně. Období novověku je ve středních Čechách naopak charakterizováno rozvojem pouze v rámci vrcholně středověkého sídelního území. Vrcholně novověké osídlení V závěrečném období vrcholného novověku dochází v některých oblastech středních Čech k zahušťování sídelní sítě, …

Osídlení středních Čech v novověku a nové vesnice Pokračovat ve čtení »

Osídlení středních Čech – středověká kolonizace Hustotu osídelní v průběhu raně středověkého období dokládají předrománské a románské stavby. Vlastní půdorysná struktura vesnických sídel včetně lokace je však až vrcholně středověkého původu. Raně středověké osídlení Převážná část regionu středních Čech náleží k velmi starému sídelnímu území, vyznačujícímu se poměrně hustým osídlením již v období raného středověku. …

Osídlení středních Čech ve středověku – kolonizace a sídelní síť, románské kostely Pokračovat ve čtení »

Domy středních Čech – regiony, typy a formy středočeských domů Základní domový typ středních Čech v oblasti Středočeské pahorkatiny a povodí Berounky má štítovou orientaci a vyznačuje se přízemním řešením. Z hlediska dispozičního řešení jsou domy převážně komorového typu. foto: Dům středních Čech Přízemní roubené a zděné domy středních Čech a jejich dobové formy.Přehled hlavních …

Domy středních Čech – přízemní roubený a zděný dům, krov a střešní krytina domu Pokračovat ve čtení »