REGIONY A DOMY

Vesnice ve středních Čech – novověké vesnice Na území středních Čech převažují středověké návesní vesnice, novověkých vesnic je zde s ohledem na staré sídelní území velmi málo. Vesnice pravidelného půdorysu Vesnice zakládané ve středních Čechách v období pozdního novověku či ojediněle pozdějším se vyznačují geometricky pravidelnými půdorysy. Charakteristickým znakem je organizované půdorysné schéma návesního nebo …

Vesnice středních Čech založené v období novověku Pokračovat ve čtení »

Vesnice středních Čech – středověké vesnice Ve středních Čechách převažují středověké vesnice návesního typu. Podle půdorysného obvodu návsi je dělíme na nepravidelné nebo pravidelné, s tvary okrouhlými nebo pravoúhlými. Vesnice s nepravidelnou návsí Staršího původu pravděpodobně budou menší vesnice s návsí a plužinou (rozvržení polností) nepravidelného tvaru. Nemusí to ovšem býti vždy pravidlem. Kromě možného …

Vesnice ve středních Čechách s nepravidelnou nebo pravidelnou návsi Pokračovat ve čtení »

Osídlení ve středních Čechách – novověká kolonizace Oproti středověké kolonizaci dochází později k výraznějším změnám sídelní sítě středních Čech zcela vyjímečně. Období novověku je ve středních Čechách naopak charakterizováno rozvojem pouze v rámci vrcholně středověkého sídelního území. Vrcholně novověké osídlení V závěrečném období vrcholného novověku dochází v některých oblastech středních Čech k zahušťování sídelní sítě, …

Osídlení středních Čech v novověku a nové vesnice Pokračovat ve čtení »

Osídlení středních Čech – středověká kolonizace Hustotu osídelní v průběhu raně středověkého období dokládají předrománské a románské stavby. Vlastní půdorysná struktura vesnických sídel včetně lokace je však až vrcholně středověkého původu. Raně středověké osídlení Převážná část regionu středních Čech náleží k velmi starému sídelnímu území, vyznačujícímu se poměrně hustým osídlením již v období raného středověku. …

Osídlení středních Čech ve středověku – kolonizace a sídelní síť, románské kostely Pokračovat ve čtení »

Domy středních Čech – regiony, typy a formy středočeských domů Základní domový typ středních Čech v oblasti Středočeské pahorkatiny a povodí Berounky má štítovou orientaci a vyznačuje se přízemním řešením. Z hlediska dispozičního řešení jsou domy převážně komorového typu. foto: Dům středních Čech Přízemní roubené a zděné domy středních Čech a jejich dobové formy.Přehled hlavních …

Domy středních Čech – přízemní roubený a zděný dům, krov a střešní krytina domu Pokračovat ve čtení »