Poličsko

Konstrukce a materiál staveb – použití dřeva, kamene a pálených cihel Zatímco stavby starších dvorců jsou roubené, mladší charakterizuje zděná konstrukce z kamene nebo již cihel. Existuje však i řada staveb, na kterých je užito roubení i zdivo. Mohou přitom představovat nejen konstrukční mezistupeň, ale rovněž řešení zohledňující vlastnosti použitého stavebního materiálu. Čtyřboký dvorec, na …

Konstrukce a materiál staveb čtyřbokých dvorců v oblasti Poličky a jižně od Litomyšle Pokračovat ve čtení »

Zděné čtyřboké dvorce – konstrukce a výzdoba staveb, orientace domů Úplnou změnu stavebního materiálu (nejen) u čtyřbokých dvorů zapříčinilo opakované vydávání požárových řádů. Kromě nehořlavosti a větší odolnosti kamene vůči vlhkosti umožnila postupné přezdívání roubených staveb i změna vytápění. Oproti dřevu má zdivo nízkou dotykovou teplotu a menší tepelný odpor, zděné prostory jsou proto pocitově …

Zděné čtyřboké dvory v okolí Poličky a jižně od Litomyšle Pokračovat ve čtení »

Zděné stavby čtyřbokých dvorců – typy a konstrukce staveb, stavební prvky Provoz a půdorysné rozměry hospodářského dvora zůstávají u zděného dvorce obdobné jako u starších dvorců s roubenými stavbami. Někdy mohou být rozměry v podstatě shodné, zvláště pokud došlo k přestavbě domu a hospodářských objektů na témže místě. Podoba staveb je navzdory obdobným architektonických formám …

Zděné stavby, stavební konstrukce a prvky čtyřbokých dvorů u Poličky a Litomyšle Pokračovat ve čtení »

Poličsko a jižní Litomyšlsko – krajina, vymezení oblasti a širší vztahy Obsah přednášky věnované tématu lidových staveb v Pardubickém kraji a to jmenovitě čtyřbokým dvorcům v oblasti Poličky. Celkový rozsah bude čítat 22 stručných kapitol věnovaných problematice osídlení i stavbám dřevěné a zděné konstrukce. Vysočina a východní Čechy Z hlediska širších vztahů se mikroregion Poličska …

Poličsko – krajina a region lidové architektury v Pardubickém kraji Pokračovat ve čtení »