Technické stavby

Větrné mlýny a jejich historie – větrný mlýn do 2. světové války Historii větrných mlýnů (i starších vodních) předcházely ruční drtiče a otočné mlýnky. Za přímého předchůdce však můžeme považovat až vynález větrného kola, sloužícího u nás k pohonu mlýnského složení dokonce ještě v období 2. světové války. Počátky mlýnů a vynález kola Vedle lidské …

Historie větrných mlýnů – větrný mlýn od středověku po 20. století, průmysl a 2. světová válka Pokračovat ve čtení »

Dřevařství a těžba dřeva, doprava – splavování, voroplavba a železnice Lesy byly mýceny za účelem získání zemědělské půdy, pastvin nebo ploch pro nově zakládaná lidská sídla. Zároveň jsou stromy káceny pro dřevo, které představuje velmi starý a u nás po dlouhou dobu nejpoužívanější stavební materiál, sloužící ke stavbě domů i dalších staveb. Těžba dřeva foto: …

Dřevařství a těžba dřeva, doprava – splavování, voroplavba a železnice Pokračovat ve čtení »

Stupníky a stoupy – zpracování plodin, kůry a nerostů Stupník je drobná stavba vybavená mechanickým zařízením – stoupou sloužící k rozmělňování nebo drcení zemědělských plodin, rostlin či nerostných surovin. Rozšíření a umístění stupníků foto: Stupník na tlučení třísla Drobná zděná stavba stupníku původemz Klešic u Heřmanova Městce, kde stávala poblíž objektu vodního mlýna.Skanzen Vysočina na …

Stupníky se zařízením na vodní pohon, drtícím zemědělské plodiny, kůru i nerosty Pokračovat ve čtení »