Hrázděné stavby

Tesařské značky a značení – provádění stavby a systém značení Nedílnou součástí dřevěných trámů tvořících nosnou rámovou konstrukci jsou tesařské značky, sloužící k označení stavebních prvků pro snadné provádění stavby. foto: Tesařské značky hrázdění Hrázděná stavba s tesařskými značkami na vnější straně. Značení je provedeno na svislém sloupku i vodorovných trámech.Obec Salajna, okres Cheb, Foto …

Tesařské značky hrázděné stavby – provádění konstrukce, systém a umístění tesařských značek Pokračovat ve čtení »

Tesařské spoje – plátování a čepování trámů, dlaby a drážky Starší tesařské spoje jednotlivých trámů hrázděné stěny byly zpravidla plátované na rybinu. Mladší tesařské spoje jsou obdobně jako u jiných rámových konstrukcí čepované. foto: Tesařské spoje u stodoly Konstrukce hrázděné stodoly s tesařskými spoji zajišťujícími spojení dřevěných sloupků i vodorovných a šikmých vzpěr.Obec Starý Týn, …

Tesařské spoje hrázděné stavby – rybinové plátování a čepování trámů, dlaby a průběžné drážky Pokračovat ve čtení »

Konstrukce hrázděné stavby a výplně hrázdění – dřevo, kámen, cihly Hrázděná konstrukce domu nebo jiné stavby je tvořena dřevěnými trámy tvořícími nosnou rámovou kostru. Mezi těmito trámy je umístěna výplň, provedená z nejrůznějšího stavebního materiálu – dřeva a hlíny, kamene nebo cihel. foto: Hrázděný dům Konstrukce hrázdění s cihelnými výplněmi ve štítě patrového domu. Vedle …

Konstrukce hrázděné stavby – stěny a výplně ze dřeva, kamene a cihel Pokračovat ve čtení »

Hrázděné dřevostavby v ČR – Chebsko, Krušnohorsko a Slánsko Hrázděná konstrukce je na území České republiky zastoupena řadou konstrukčních variant. Kromě dostupnosti materiálu je důležitým znakem rovněž výrazové působení. foto: Dům na Chebsku Hrázděná stěna patra a štít domu. Hrázdění se vyznačuje výrazně dekorativní funkcí, podpořenou skladbou trámů i barevným nátěrem.Obec Dolní Lažany, okres Cheb, …

Hrázděné stavby – dekorativní a konstrukční hrázdění, Chebsko a severozápadní Čechy, lepenice Pokračovat ve čtení »

Hrázděné dřevostavby – architektura hrázděných dřevostaveb Za vrcholné období hrázděných staveb v prostředí vesnických sídel považujeme 18. a počátek 19. století. Po tomto období ustupují hrázděné konstrukce v důsledku protipožárních nařízení stavbám celozděného provedení. foto: Hrázděná stavba na Chebsku Hospodářská stavba hrázděné konstrukce. V přízemí a štítu se uplaťnují různé typy hrázdění z pohledu konstrukce …

Hrázděné dřevostavby v ČR – staré a nové stavby s hrázděním, výraz a regionální forma hrázdění Pokračovat ve čtení »

Hrázděné novostavby – nádraží, hospody, vily, továrny a sklady Oproti hrázděným domům a hospodářským stavbám je mladšího data použití hrázděných stěn na stavbách vlakových nádraží,výletních hospod, vil nebo staveb průmyslové architektury. Nové hrázděné stavby Ani protipožární opatření preferující zděné provedení neznamenala úplný zánik částečně dřevěných hrázděných staveb, resp. staveb s užitím hrázděné konstrukce. Hrázděná konstrukce …

Hrázdění na drážní, obytné a průmyslové stavby – nádraží, hospody, vily, sklady a továrny Pokračovat ve čtení »

Hrázděné stavby – hrázděný dům, stodola, kolna a špýchar S hrázděnou konstrukcí se můžeme setkat na řadě typologických druhů staveb, ať již se jedná o dům nebo hospodářskou stavbu náležející k téže usedlosti. foto: Hrázděný dům Dům s hrázděným patrem a štítem na roubeném věnci. Přízemí domu je zčásti zděné a roubené na podezdívce.Obec Salajna, …

Hrázděné domy a hospodářské stavby – dům s hrázděným patrem a štítem, hrázděná stodola, kolna a špýchar Pokračovat ve čtení »