Hrázděné stavby

Hrázděné konstrukce a 3 výrazové typy hrázdění: dekorativní, konstrukční a skryté Hrázděná konstrukce je na území České republiky zastoupena řadou konstrukčních variant v závislosti na regionu i provedení výplně. Výrazné uplatnění nalezla v pohraničí severozápadních Čech, u domů na vesnici většinou jen v patře a štítě. Sporadicky se však tato na dřevo úsporná technika uplatnila …

Hrázděné konstrukce a 3 výrazové typy hrázdění: dekorativní, konstrukční a skryté Pokračovat ve čtení »

Tesařské značky a značení – provádění stavby a systém značení Nedílnou součástí dřevěných trámů tvořících nosnou rámovou konstrukci jsou tesařské značky, sloužící k označení stavebních prvků pro snadné provádění stavby. foto: Tesařské značky hrázdění Hrázděná stavba s tesařskými značkami na vnější straně. Značení je provedeno na svislém sloupku i vodorovných trámech.Obec Salajna, okres Cheb, Foto …

Tesařské značky hrázděné stavby – provádění konstrukce, systém a umístění tesařských značek Pokračovat ve čtení »

Tesařské spoje – plátování a čepování trámů, dlaby a drážky Starší tesařské spoje jednotlivých trámů hrázděné stěny byly zpravidla plátované na rybinu. Mladší tesařské spoje jsou obdobně jako u jiných rámových konstrukcí čepované. foto: Tesařské spoje u stodoly Konstrukce hrázděné stodoly s tesařskými spoji zajišťujícími spojení dřevěných sloupků i vodorovných a šikmých vzpěr.Obec Starý Týn, …

Tesařské spoje hrázděné stavby – rybinové plátování a čepování trámů, dlaby a průběžné drážky Pokračovat ve čtení »