Hrubá vrchní stavba

Tesařské spoje a značky rámové stavby, tj. i hrázděné – typy spojů a systém značení Starší tesařské spoje jednotlivých trámů použitých na rámové nebo hrázděné stěny byly zpravidla plátované na rybinu. Mladší tesařské spoje jsou obdobně jako u jiných rámových konstrukcí čepované. Nedílnou součástí rámů, často předem připravovaných, jsou rovněž tesařské značky. Doplněno bývá i …

Tesařské spoje a značky rámové stavby, tj. i hrázděné – typy spojů a systém značení Pokračovat ve čtení »

Hrázděné stavby a novostavby – hrázděné domy, stodoly, kolny, vlaková nádraží a restaurace S hrázděnou konstrukcí se můžeme setkat na řadě typologických druhů staveb ve městě i na venkově. Nejpočetněji se však jedná o hrázděné domy nebo hospodářské stavby zemědělských usedlostí na severozápadě Čech. Okrajově jsou zastoupeny i jiné typy staveb, jako například vodní mlýny …

Hrázděné stavby a novostavby – hrázděné domy, stodoly, kolny, vlaková nádraží a restaurace Pokračovat ve čtení »

Hrázděné konstrukce a 3 výrazové typy hrázdění: dekorativní, konstrukční a skryté Hrázděná konstrukce je na území České republiky zastoupena řadou konstrukčních variant v závislosti na regionu i provedení výplně. Výrazné uplatnění nalezla v pohraničí severozápadních Čech, u domů na vesnici většinou jen v patře a štítě. Sporadicky se však tato na dřevo úsporná technika uplatnila …

Hrázděné konstrukce a 3 výrazové typy hrázdění: dekorativní, konstrukční a skryté Pokračovat ve čtení »

Rámové konstrukce a stavby, rovinné a prostorové rámy Zastoupení rámových konstrukcí a staveb, resp. staveb se stěnami tvořenými rámy bez výplní, bylo v minulosti výrazně početnější. Dokládá to ostatně řada historických vyobrazení, přičemž rámová kostra nemusí být v důsledku častého prkenného obednění na první pohled patrná. Důvod méně početného zachování rámových staveb lze spatřovat především …

Rámové konstrukce a stavby, rovinné a prostorové rámy Pokračovat ve čtení »

Polodřevěné a dřevěné konstrukce a stavby, 6 stavebních technik Mezi dřevěné a polodřevěné stavby lze zařadit především stavby s vyplétanými, drážkovými, rámovými, krčkovými, hrázděnými nebo roubenými konstrukcemi obvodových, případně i vnitřních stěn. Vyplétané konstrukce a stavby Vyplétané konstrukce jsou velmi starého, již neolitického původu [1]. Jsou tvořeny převážně do země zaraženými sloupky nebo tyčemi, mezi …

Dřevěné a polodřevěné konstrukce a stavby, 6 stavebních technik Pokračovat ve čtení »

Cihelné stavby – zdivo z pálených cihel a malty Cihel jako materiálu pro stavbu venkovských domů bylo ponejprv užíváno pouze na nároží a kolem otvorů zdí zděných nadále z kamene. Později je cihel používáno v celém výškovém a půdorysném rozsahu nosných i nenostných stěn. Dvorský dekret a výroba cihel Nástup cihel do vesnického stavitelství u …

Cihelné zdivo a stavby – výroba cihel a cihly na stavbu domu, suché zdění a na hliněnou i vápennou maltu Pokračovat ve čtení »

Valené a plackové klenby – konstrukce kamenných kleneb Klenbou rozumíme překlenutí prostoru za pomoci kusového staviva – kamene a později cihel (cihelné klenby). Nejstarší kamenné klenby jsou valené, mladšího původu jsou klenby plackové. Konstrukční typy kleneb Podle konstrukce a techniky provádění můžeme zděné klenby rozdělit na nepravé a pravé. Nepravé klenby se vyznačují vodorovnými spárami …

Kamenné klenby – gotické nebo renesanční valené a klasicistní plackové klenby zděné z kamene Pokračovat ve čtení »

Kamenné stavby – zdivo ze sbíraného nebo lomového kamene Nejstarší užití kamene na venkově představují mezní pásy a ohradní zdi. Později nachází uplatnění technika kamenného zdiva rovněž na stavbách domů. Zdí se z kamene sbíraného, ale i snadněji opracovatelného lomového. Mezní pásy a ohradní zdi Schopnost zdění se v některých oblastech s hojným výskytem kamene …

Kamenné stavby ze sbíraného a lomového kamene – opukové a pískovcové zdivo na zdi a domy Pokračovat ve čtení »

Vaznicové krovy a konstrukce vaznicových krovů Nejmladší krovové konstrukce užívané v závěru tradičního vesnického stavitelství představují vaznicové krovy, prováděné často společně s půdními nadezdívkami. Exteriéry staveb a nadezdívky Vaznicové krovy se zabydlují na vesnici od konce 19. století, opět s určitým zpožděním oproti městskému prostředí. Doprovázeny jsou půdními nadezdívkami, které dosti výrazně mění celkový vnější …

Vaznicové krovy – půdní nadezdívky a konstrukce vaznicových krovů – rozpěry, kleštiny, dekorace Pokračovat ve čtení »

Mansardové krovy na střechy škol, far, hospod a zámečků Na stavbách škol, farních úřadů, hospod i zámečků se více něž jinde uplatnila tvarově náročná mansardová střecha. Této odpovídala složitější konstrukce krovu se stolicemi, profilovanými římsami a šindelovou krytinou. Mansardové krovy V typicky barokních mansardových krovech, které se na venkově užívaly na významnějších stavbách (školy, farní …

Mansardové krovy – mansardová střecha školy, fary, hospody či zámečku, štítové a střešní římsy Pokračovat ve čtení »