Hrubá vrchní stavba

Tesařské značky – značky na trámech rámových staveb Nedílnou součástí rámových konstrukcí je značení jednotlivých dřevěných prvků tesařskými značkami. Tesařské značky zajišťují v průběhu provádění rámu jednoznačné osazení svislých, šikmých i vodorovných trámů. Tesařské značky Základem značení trámů určených pro plošnou nebo prostorovou rámovou konstrukci se s ohledem na postup výstavby stávají svislé sloupky, vymezující …

Tesařské značky na trámech rámových staveb Pokračovat ve čtení »

Tesařské spoje rámů – přeplátování a čepování trámů Tesařské spoje zajišťují spojení jednotlivých dřevěných prvků do staticky tuhého rovinného nebo prostorového rámu, schopného přenášet účinky stálého i nahodilého zatížení. Přeplátování Jednostranné nebo oboustranné přeplátování jištěné kolíkem se užívalo zejména u šikmých zavětrovacích prvků ve funkci vzpěr nebo táhel. Tento typ tesařského spoje byl prováděn jak …

Tesařské spoje rámových konstrukcí – přeplátování a čepování trámů Pokračovat ve čtení »

Cihelné stavby – zdivo z pálených cihel a malty Cihel jako materiálu pro stavbu venkovských domů bylo ponejprv užíváno pouze na nároží a kolem otvorů zdí zděných nadále z kamene. Později je cihel používáno v celém výškovém a půdorysném rozsahu nosných i nenostných stěn. Dvorský dekret a výroba cihel Nástup cihel do vesnického stavitelství u …

Cihelné zdivo a stavby – výroba cihel a cihly na stavbu domu, suché zdění a na hliněnou i vápennou maltu Pokračovat ve čtení »

Valené a plackové klenby – konstrukce kamenných kleneb Klenbou rozumíme překlenutí prostoru za pomoci kusového staviva – kamene a později cihel (cihelné klenby). Nejstarší kamenné klenby jsou valené, mladšího původu jsou klenby plackové. Konstrukční typy kleneb Podle konstrukce a techniky provádění můžeme zděné klenby rozdělit na nepravé a pravé. Nepravé klenby se vyznačují vodorovnými spárami …

Kamenné klenby – gotické nebo renesanční valené a klasicistní plackové klenby zděné z kamene Pokračovat ve čtení »

Kamenné stavby – zdivo ze sbíraného nebo lomového kamene Nejstarší užití kamene na venkově představují mezní pásy a ohradní zdi. Později nachází uplatnění technika kamenného zdiva rovněž na stavbách domů. Zdí se z kamene sbíraného, ale i snadněji opracovatelného lomového. Mezní pásy a ohradní zdi Schopnost zdění se v některých oblastech s hojným výskytem kamene …

Kamenné stavby ze sbíraného a lomového kamene – opukové a pískovcové zdivo na zdi a domy Pokračovat ve čtení »

Vaznicové krovy a konstrukce vaznicových krovů Nejmladší krovové konstrukce užívané v závěru tradičního vesnického stavitelství představují vaznicové krovy, prováděné často společně s půdními nadezdívkami. Exteriéry staveb a nadezdívky Vaznicové krovy se zabydlují na vesnici od konce 19. století, opět s určitým zpožděním oproti městskému prostředí. Doprovázeny jsou půdními nadezdívkami, které dosti výrazně mění celkový vnější …

Vaznicové krovy – půdní nadezdívky a konstrukce vaznicových krovů – rozpěry, kleštiny, dekorace Pokračovat ve čtení »

Mansardové krovy na střechy škol, far, hospod a zámečků Na stavbách škol, farních úřadů, hospod i zámečků se více něž jinde uplatnila tvarově náročná mansardová střecha. Této odpovídala složitější konstrukce krovu se stolicemi, profilovanými římsami a šindelovou krytinou. Mansardové krovy V typicky barokních mansardových krovech, které se na venkově užívaly na významnějších stavbách (školy, farní …

Mansardové krovy – mansardová střecha školy, fary, hospody či zámečku, štítové a střešní římsy Pokračovat ve čtení »

Hambalkové krovy a konstrukce krovů se sloupky Mezi zdaleka nejrozšířenější typ krovu náleží hambalkové krovy. Hambalků ve funkci rozpěr mezi krokvemi je užíváno rovněž u všech mladších typů krovových soustav s vyjímkou vaznicových krovů. Krokve a vazné trámy Vrcholně středověký původ, doložený častým výskytem v gotických stavbách, má další typ krovu se sloupy až do …

Hambalkové krovy – krov s hambalky mezi krokvemi, sloupky a ztužení krovu Pokračovat ve čtení »

Dřevěné krovy a konstrukce krovů se sloupky Historické krovy jsou výhradně dřevěné a jejich vývoj úzce souvisel s použitým materiálem, jeho opracování i spoji. Mezi nejstarší krovové konstrukce náleží krovy se sloupky po celé výšce stavby. Krov se sloupky Krovy s hřebenovou vaznicí signalizují už charakteristické kůlové jamky po masivních sloupech, odkrývané v osách půdorysů …

Konstrukce sloupkových krovů s hřebenovou vaznicí Pokračovat ve čtení »

Trámové stropy a podhledy – konstrukce typlových a trámových stropů Rostoucí požadavky na požární odolnost dřevěné konstrukce trámového stropu se vyznačují prováděním jeho polospalných a „nespalných“ variant. Jejich principem je částečné nebo úplné zakrytí nosných trámů stropu. Trámové stropy s protipožární úpravou Trámové stropy s deskovými záklopy se podobně jako starší a jednodušší typy se …

Trámové stropy polospalné – protipožární úprava stropů – omazání a omítnutí, stropní podhledy Pokračovat ve čtení »