OSÍDLENÍ A STAVBY

Roubené konstrukce a stavby, 3 základní typy roubení domů a hospodářských staveb Nejčastější řešení dřevěných staveb v ČR představuje technika roubení na kamenném základu nebo soklu. Roubené konstrukce byly na stavbách užívány souběžně s dalšími postupy. K těmto náleží vyplétané a drážkové konstrukce, na severozápadě Čech později rovněž konstrukce hrázděné. Historie roubených staveb Přestože je …

Roubené konstrukce a stavby, 3 základní typy roubení domů a hospodářských staveb Pokračovat ve čtení »

Tesařské spoje a značky rámové stavby, tj. i hrázděné – typy spojů a systém značení Starší tesařské spoje jednotlivých trámů použitých na rámové nebo hrázděné stěny byly zpravidla plátované na rybinu. Mladší tesařské spoje jsou obdobně jako u jiných rámových konstrukcí čepované. Nedílnou součástí rámů, často předem připravovaných, jsou rovněž tesařské značky. Doplněno bývá i …

Tesařské spoje a značky rámové stavby, tj. i hrázděné – typy spojů a systém značení Pokračovat ve čtení »

Hrázděné stavby a novostavby – hrázděné domy, stodoly, kolny, vlaková nádraží a restaurace S hrázděnou konstrukcí se můžeme setkat na řadě typologických druhů staveb ve městě i na venkově. Nejpočetněji se však jedná o hrázděné domy nebo hospodářské stavby zemědělských usedlostí na severozápadě Čech. Okrajově jsou zastoupeny i jiné typy staveb, jako například vodní mlýny …

Hrázděné stavby a novostavby – hrázděné domy, stodoly, kolny, vlaková nádraží a restaurace Pokračovat ve čtení »

Hrázděné konstrukce a 3 výrazové typy hrázdění: dekorativní, konstrukční a skryté Hrázděná konstrukce je na území České republiky zastoupena řadou konstrukčních variant v závislosti na regionu i provedení výplně. Výrazné uplatnění nalezla v pohraničí severozápadních Čech, u domů na vesnici většinou jen v patře a štítě. Sporadicky se však tato na dřevo úsporná technika uplatnila …

Hrázděné konstrukce a 3 výrazové typy hrázdění: dekorativní, konstrukční a skryté Pokračovat ve čtení »

Rámové konstrukce a stavby, rovinné a prostorové rámy staveb Rámové konstrukce a stavby, resp. stavby se stěnami tvořenými rámy bez výplní, byly v minulosti zastoupeny mnohem početněji. Dokládá to ostatně řada historických vyobrazení, přičemž rámová kostra nemusí být v důsledku častého prkenného obednění na první pohled patrná. Důvod méně početného zachování rámových staveb lze spatřovat …

Rámové konstrukce a stavby, rovinné a prostorové rámy staveb Pokračovat ve čtení »

Polodřevěné a dřevěné konstrukce a stavby, 6 stavebních technik Mezi dřevěné a polodřevěné stavby lze zařadit především stavby s vyplétanými, drážkovými, rámovými, krčkovými, hrázděnými nebo roubenými konstrukcemi obvodových, případně i vnitřních stěn. Vyplétané konstrukce a stavby Vyplétané konstrukce jsou velmi starého, již neolitického původu [1]. Jsou tvořeny převážně do země zaraženými sloupky nebo tyčemi, mezi …

Dřevěné a polodřevěné konstrukce a stavby, 6 stavebních technik Pokračovat ve čtení »

Práce se dřevem – tesaři, truhláři a řezbáři, pracovní nástroje Ze stavebních profesí se práci se dřevem věnují především tesaři a truhláři, dílčí měrou i řezbáři. Tesaři Tesařské řemeslo má velmi dlouhou tradici a vyžadovalo kromě zručnosti i fyzickou zdatnost při výkonu práce. Na stavbě domu nebo jiné stavby pracovala pod vedením tesařského mistra řada …

Práce se dřevem – tesaři, truhláři a řezbáři, pracovní nástroje Pokračovat ve čtení »

Těžba, doprava a zpracování dřeva – kacení, voroplavba a pilařství Těžba dřeva Stromy byly káceny na podzim, tedy v období vegetačního klidu. Kácení dřeva se provádělo za pomocí sekery nebo ruční pily, později motorové. Doprava dřeva Pokácené stromy zbavené větví byly dopravovány stahováním tažnými koňmi nebo splavováním po kusech v potocích i kanálech až k …

Těžba, doprava a zpracování dřeva – kacení, voroplavba a pilařství Pokračovat ve čtení »

Dřevo pro stavby – použití jehličnatého a listnatého dřeva na stavbách Dřevo náleží mezi nejstarší a nejrozšířenější stavební materiál minulých dob. Bylo užíváno na většině evropského území včetně ČR. Jehličnaté dřevo Většina staveb byla postavena ze dřeva jehličnatých stromů, zejména smrku a jedle. Asi do konce 18. století převažovalo použití jedlového dřeva, později v lesích …

Dřevo pro stavby a použití jehličnatého a listnatého dřeva Pokračovat ve čtení »

Církevní školy v novověku – staré, reformní a reformované školy Přestože od konce středověku dochází ke vzniku dalších typů škol, kterými jsou městské školy a univerzity, nezbytné vzdělání nadále poskytují především církevní školy. Mnohé přitom navazují na středověké církevní školy, avšak již vystavené ideálům humanismu oživujícím dědictví antiky. Zakládány jsou však i školy zcela nové, …

Církevní školy v novověku – staré, reformní a reformované školy Pokračovat ve čtení »