Konstrukce a prvky

Konzervace a bílení srubu – povrchová úprava roubených stěn Historické stavby byly často opatřovány vnějším a vnitřním vápenným nátěrem, někdy v kombinaci s dalšími vrstvami povrchové úpravy. Vápenný nátěr plnil účelovou i estetickou funkci. Bílení stěn vápenným nátěrem Mezi nejstarší a zdaleka nejčastější povrchovou úpravu staveb přitom náleželo bílení vápenným nátěrem. Vápenný nátěr plnící též …

Vápenný nátěr na stavby – bílení stěn vápnem a estetická, hygienická i ochranná funkce nátěru Pokračovat ve čtení »

Konzervace a bílení srubu – povrchová úprava roubených stěn Nejstarší roubené stavby pravděpodobně zpočátku nebyly opatřeny žádnou povrchovou úpravou. V některých případech se naopak uvažovalo s provětráváním vnitřního prostoru (např. u stodol, kde hrozilo zapaření uskladněné slámy nebo sena) a roubená stěna nebyla opatřena žádnou povrchovou úpravou, dokonce ani utěsněním spár mezi trámy. Stěny bez …

Konzervační nátěry na dřevo – ochranné a konzervační prostředky, vápenný nátěr na bílení roubených stěn Pokračovat ve čtení »

Pálená střešní krytina – použití a pokládání krytiny z tašek Pálené střešní tašky vyráběné ručně nebo strojově náleží mezi skládanou krytinu pokládanou na laťování. Podobně jako prejzy či háky se jedná o krytinu tvrdou, těžkou, nenasákavou a ohnivzdornou, avšak velmi křehkou. foto: Tašková střešní krytina Ploché střešní tašky s různým tvarem spodního okraje od zaobleného …

Tašková krytina – keramické, cementové a betonové střešní tašky, pokládání a výměna tašek Pokračovat ve čtení »

Pálená střešní krytina – pokládání krytiny z prejzů a háků Pálená střešní krytina tvoří zastřešení stavby a náleží mezi skladané střešní krytiny. Přestavuje tvrdou, těžkou a nespalnou krytinuvyráběnou dříve převážně ručně. foto: Prejzová střešní krytina Prejzy na koruně zdiva ohradní brány usedlosti. Prejzová krytina se skládá ze dvou typů tvarovek – spodního háku zv. korýtko …

Prejzová a háková krytina – prejzy na střechy staveb a vjezdové brány, bechyňské háky či esovky Pokračovat ve čtení »

Cihelné stavby – zdivo z pálených cihel a malty Cihel jako materiálu pro stavbu venkovských domů bylo ponejprv užíváno pouze na nároží a kolem otvorů zdí zděných nadále z kamene. Později je cihel používáno v celém výškovém a půdorysném rozsahu nosných i nenostných stěn. Dvorský dekret a výroba cihel Nástup cihel do vesnického stavitelství u …

Cihelné zdivo a stavby – výroba cihel a cihly na stavbu domu, suché zdění a na hliněnou i vápennou maltu Pokračovat ve čtení »

Valené a plackové klenby – konstrukce kamenných kleneb Klenbou rozumíme překlenutí prostoru za pomoci kusového staviva – kamene a později cihel (cihelné klenby). Nejstarší kamenné klenby jsou valené, mladšího původu jsou klenby plackové. Konstrukční typy kleneb Podle konstrukce a techniky provádění můžeme zděné klenby rozdělit na nepravé a pravé. Nepravé klenby se vyznačují vodorovnými spárami …

Kamenné klenby – gotické nebo renesanční valené a klasicistní plackové klenby zděné z kamene Pokračovat ve čtení »

Kamenné stavby – zdivo ze sbíraného nebo lomového kamene Nejstarší užití kamene na venkově představují mezní pásy a ohradní zdi. Později nachází uplatnění technika kamenného zdiva rovněž na stavbách domů. Zdí se z kamene sbíraného, ale i snadněji opracovatelného lomového. Mezní pásy a ohradní zdi Schopnost zdění se v některých oblastech s hojným výskytem kamene …

Kamenné stavby ze sbíraného a lomového kamene – opukové a pískovcové zdivo na zdi a domy Pokračovat ve čtení »

Trámové stropy a podhledy – konstrukce typlových a trámových stropů Rostoucí požadavky na požární odolnost dřevěné konstrukce trámového stropu se vyznačují prováděním jeho polospalných a „nespalných“ variant. Jejich principem je částečné nebo úplné zakrytí nosných trámů stropu. Trámové stropy s protipožární úpravou Trámové stropy s deskovými záklopy se podobně jako starší a jednodušší typy se …

Trámové stropy polospalné – protipožární úprava stropů – omazání a omítnutí, stropní podhledy Pokračovat ve čtení »

Typlové stropy a konstrukce typlových stropů Tzv. typlové stropy řadíme mezi polospalné stropy, přičemž protipožární úprava je tvořena omazáním nebo omítnutím z rubové nebo lícové strany stropu. Typlové stropy omazané nebo omítané Povalové stropy, resp. jejich obdobná varianta, se ve vesnickém stavitelství objevily ještě jednou, v závěru 18. a v 19. století, už jako polospalný …

Typlové stropy – trámy na sraz, úprava proti požáru – kolíky a omazání, rákosová rohož a omítka Pokračovat ve čtení »

Trámové stropy se sníženým záklopem Kromě běžných trámových stropů se v tesařsky mimořádně vyspělém prostředí severočeských dřevěných měst v 18. století uplatňovala i varianta trámového stropu s nižší konstrukční výškou. Stropy se zapuštěným záklopem Tato zajímavá a technologicky velmi náročná varianta trámového stropu s překládaným deskovým záklopem byla propracovaná do ploššího a jemnějšího vzhledu ve …

Trámové stropy se sníženým záklopem – trámy a záklopové desky, profilace a skladba, násyp Pokračovat ve čtení »