Dřevěné konstrukce

Trámové stropy se záklopem a konstrukce trámových stropů se záklopy Na spotřebu dřeva náročné povalové stropy nahrazují stropy prováděné již výhradně z opracovaných trámů kladených ve větších vzdálenostech od sebe – trámové stropy. Trámové stropy s deskovým záklopem Na většině našeho území navazovaly mladší stropy na již zmíněný systém starších stropů s příčnými hraněným trámy. …

Trámové stropy spalné – stavby s trámovým stropem a deskový záklop, desky překládané a na sraz Pokračovat ve čtení »

Dřevěné stropy povalové a trámkové s fošnami Mezi nejstarší dochované stropní konstrukce nejpozději středověkého původu náleží celodřevěné povalové stropy včetně tzv. roubené klenby. Povalové stropy Povalový strop představuje nejstarší známý typ stropu, doložený ze středověku na stavbách všech sociálních vrstev.Svou masivností a skladbou odpovídá tehdy nejobvyklejší (roubené) konstrukci stěn. Povaly a hraněný trám Jeho základní …

Povalové stropy – povaly a středové trámy, mech a hliněná mazanina Pokračovat ve čtení »