OCHRANA PAMÁTEK

Vysočina – stavby v osadách Sv. Hamry, Možděnice, Dřevíkov, Všerady Na rozdíl od Veselého Kopce méně známou součástí Souboru lidových staveb a řemesel Vysočina jsou stavby stojící v osadě Svobodné Hamry, Možděnice, Dřevíkov a Všerady. Nalezneme v nich například hamr, řemeslné dílny nebo draslovnu. foto: Chalupy na předměstí Hlinska Skanzen Vysočina – Hlinsko-Betlém, okres Chrudim, …

Skanzen Vysočina – stavby v osadách Svobodné Hamry, Možděnice a Dřevíkov Pokračovat ve čtení »

Skanzen na Veselém Kopci – technické stavby a řemeslné dílny Vedle areálu zemědělských usedlostí jsou na Veselém Kopci soustředěny i řemeslné dílny a technické stavby na vodní pohon. Z technických staveb se konkrétně se jedná o vodní mlýn na místě zaniklého, vodní pilu a vodní olejnu. foto: Mlýn pod Veselým Kopcem Stavba roubeného mlýna doplněného …

Technické stavby – stavba mlýna, pily, stupníku, olejny, bělidla a dílny na Veselém Kopci Pokračovat ve čtení »

Veselý Kopec a skanzen Vysočina – hájenka, dílny, výměnek a chalupy Na střední část skanzenu tvořený stavbami naležejícími k dochované usedlosti č. p. 4 navazují stavby soustředěné nad areálem mlýna. Jmenovitě se jedná hájenku, horáckou chalupu a zděný statek, za kterým se okružní trasa vrací mezi výměnkem a chalupou bezzemka zpět k hlavímu vstupu. foto: …

Chalupy a výměnky – stavby chalup, výměnků a hájenky ve skanzenu Vysočina – Veselý Kopec Pokračovat ve čtení »

Veselý Kopec, skanzen Vysočina – areál rolnických usedlostí na Veselém Kopci Skanzen na Veselém Kopci je součástí Souboru lidových staveb a řemesel Vysočina. Je tvořen areálem původních nebo na Veselý Kopec z oblasti Vysočiny přemístěných rolnických usedlostí a samostatně popisovaným areálem technických staveb na vodní pohon. mapa: Veselý Kopec – historická mapa Otisk mapy stabilního …

Rolnické usedlosti – stavby usedlostí ve skanzenu Vysočina a Veselý Kopec Pokračovat ve čtení »

Skanzen Vysočina – soubor lidových staveb a řemesel Vysočina Soubor lidových staveb a řemesel Vysočina, často ztotožněný jen s jeho nejznámější částí Veselý Kopec, se rozkládá v kopcovité krajině Českomoravské vrchoviny. Areály skanzenu Skanzen Vysočina je tvořen bývalým předměstím Hlinska – Hlinsko-Betlém a několika historickými osadami obce Vysočina – Svobodné Hamry, Možděnice, Dřevíkov, Rváčov, Všeradov …

Soubor lidových staveb a řemesel Vysočina – Hlinsko-Betlém, Veselý Kopec a okolní osady Pokračovat ve čtení »

Horňácké stavby ve skanzenu Strážnice, v areálu staveb z Horňácka Podhůří Bílých Karpat zastupují stavby z oblasti Horňácka, jehož obce leží na moravsko-slovenském pomezí v okolí Velké nad Veličkou. Přestože osídlení je doloženo již od středověku, název Horňácko je mladšího původu. foto: Stavby z Horňácka Průčelí domu podsednické usedlosti, opatřené na podélné straně žudrem rámujícím …

Slovácké Horňácko – areál horňáckých staveb ve skanzenu Strážnice Pokračovat ve čtení »

Vinohradnické stavby ve Strážnici – areál vinohradnických staveb ve skanzenu Vinohradnictví představuje v oblasti jižní Moravy nedílnou součást zemědělského hospodaření. Dokladem jsou početné vinohradnické stavby, dotvářející prostředí sídel i okolní krajiny. Nechybí však ani ve strážnickém skanzenu. foto: Vinohradnické stavby Areál vinohradnických staveb početně zastoupený zejména nadzemními objekty lisoven z Blatnice a Vrbice.Muzeum vesnice jihovýchodní …

Vinohradnické stavby – areál staveb ve skanzenu Strážnice, presúzy, vinné búdy, sklepy a lisovny, vinohrady Pokračovat ve čtení »

Technické stavby ve skanzenu ve Strážnici, v areálu technických staveb na vodní pohon Zatím jen z části stojící areál technických staveb představují stavby se zařízením na vodní pohon. Jedná se o objekty situované původně v povodí říčky Veličky v oblasti nedalekého Horňácka. foto: Obydlí mlynáře ve skanzenu Kopie obydlí mlynáře krytého valbovým zastřešením s doškovou …

Technické stavby – areál staveb se zařízením na vodní pohon ve skanzenu Strážnice, mlýn a pila Pokračovat ve čtení »

Stavby Luhačovického Zálesí ve skanzenu Strážnice, v areálu staveb z luhačovického Zálesí Areál luhačovického Zálesí reprezentuje sídelní oblast ležící mezi hornatým Valašskem a nížinným Slováckem. Stavby situované ve skanzenu pocházejí z několika obcí ležících v okolí proslulých moravských lázní Luhačovice. foto: Stavby z luhačovického Zálesí Dům selské usedlosti z Podhradí, vyzděný z nepálených cihel a …

Luhačovické Zálesí – areál staveb z luhačovického Zálesí ve strážnickém skanzenu, roubené a zděné stavby z nepálených cihel Pokračovat ve čtení »

Kopaničářské stavby ve skanzenu Strážnice, v areálu staveb z Moravských Kopanic Stavby pocházející z moravských Kopanic zastupují hornaté prostředí Bílých Karpat. Moravské Kopanice leží na moravsko-slovenském pomezí v okolí Starého Hrozenkova, který byl historickým i správním centrem bývalých kopaničářských osad. foto: Dům z Moravských Kopanic Dům karpatského typu pocházející z konce 19. století. Roubené přízemí …

Moravské Kopanice – areál kopaničářských staveb ve skanzenu Strážnice Pokračovat ve čtení »