OCHRANA PAMÁTEK

Seznam národních kulturních památek – Bolevec, Dolánky, Hoslovice, Krnín, Ratibořice, Rožnov, Říp, Slup, Úpice, Velká. Lhota aj. V současné době je v ČR prohlášeno za národní kulturní památku 272 nemovitých a movitých věcí nebo jejich souborů. Z celkového počtu kolem 40 tisíc prohlášených kulturních památek se jedná zhruba o 0,6 % hmotných kulturních statků, které …

Seznam národních památek ČR – Dlaskův statek, Štáflova chalupa, mlýn Hoslovice, dvůr Bolevec aj. Pokračovat ve čtení »

Stavební památky a mobiliář – hradiště, hrady, kláštery, zámky, kostely Vedle národních kulturních památek reprezentujících Prahu, Brno a Ostravu zastoupena řada dalších lokalit. Mezi těmito vyniká ojedinělý soubor českých, moravských i slezských hradů a zámků včetně mobiliáře. Dále rovněž hradiště, kláštery a kostely, technické stavby i stavby lidové architektury. foto: Hrady a zámky Vodní hrad …

Hrady a zámky v ČR a další národní kulturní památky – pevnosti, kláštery a kostely, hradiště Pokračovat ve čtení »

Národní kulturní památky v ČR – Praha, Brno a Ostrava Národní kulturní památky (NKP) reprezentují nejhodnotnější historické stavby z prostředí historických sídel i krajiny včetně movitých děl. Národními kulturními památkami rozumíme památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (ÚSKP) spravovaném NPÚ. foto: Praha Areál Pražského hradu na Hradčanech s katedrálou sv. Víta. Vlevo kostel …

Národní kulturní památky v ČR – historické centrum Prahy a Brna, průmyslová část Ostravy Pokračovat ve čtení »

Seznam více jak 200 vesnických památkových zón v ČR – přehled chráněných obcí podle krajů Z celkového počtu 214 vesnických památkových zón České republiky, orientačně představujících zhruba 3,5 % z celkového počtu našich sídel vesnického charakteru, nalezneme 55 v Jihočeském kraji, 44 v Plzeňském kraji, 26 ve Středočeském kraji a 13 v Ústeckém i Královéhradeckém …

Památkové zóny v ČR – vesnice, podhorské a horské osady, samoty, příměstské enklávy a dělnické kolonie Pokračovat ve čtení »

Ochrana památkových zón v ČR – prostředí a památky, rozvoj a novostavby S ohledem na nestejně dochované urbanistické a architektonické hodnoty je smyslem prohlášení sídelního útvaru za památkovou zónu diferencovaná ochrana území a historického stavebního fondu. foto: Ochrana památková zóny Přízemní domy okapové orientace opatřené před vstupem žudry v podobě typické pro oblast Vyškovska na …

Ochrana památkové zóny – podmínky úpravy staveb a veřejných prostorů, plochy pro novostavby Pokračovat ve čtení »

Památkové zóny v ČR – prostředí a stavby památkových zón Vesnickou památkovou zónou (VPZ) rozumíme území hodnotného sídelního útvaru nebo souboru staveb prohlášené vyhláškami Ministerstva kultury po projednání s příslušnými krajskými úřady (případně vyhláškou Jihočeského KNV nebo vyhláškou hl. m. Prahy) za památkově chráněné území podle zákona o státní památkové péči včetně stanovení podmínek ochrany. …

Vesnické památkové zóny – vesnice se soubory staveb lidové architektury, příměstské enklávy a dělnické kolonie Pokračovat ve čtení »

Seznam 61 památkových rezervací v ČR- přehled chráněných obcí podle krajů V České republice je prohlášeno 61 vesnických památkových rezervací či presněji památkových rezervací se soubory lidové architektury. Z celkového počtu našich vesnických sídel se zhruba jedná o 1 % obcí či jejich částí. mapa: Památkové rezervace v ČR Orientační zastoupení památkových rezervací se soubory …

Rezervace v ČR – Praha, Plzeň, Lhota, Žďár, Holašovice, Hlinsko, Jizerka atd. Pokračovat ve čtení »

Ochrana památkových rezervací – úpravy prostředí a staveb, rozvoj obce S ohledem na mimořádné urbanistické a architektonické hodnoty je smyslem prohlášení sídelního útvaru nebo jeho části za památkovou rezervaci plošná ochrana území a historického stavební fondu. foto: Ochrana památkové rezervace Nesnadnost ochrany je patrná zejména u obcí v blízkosti měst nebo přírodně hodnotném prostředí, s …

Ochrana památkové rezervace – podmínky pro úpravy objektů a prostranství, rozvoj a novostavby Pokračovat ve čtení »

Památkové rezervace v ČR – prostředí a stavby památkových rezervací Vesnickou památkovou rezervací (VPR) rozumíme území mimořádně hodnotného sídelního útvaru nebo souboru staveb lidové architektury prohlášené nařízením vlády ČR za památkově chráněné území podle zákona o státní památkové péči včetně stanovení podmínek ochrany. foto: Památková rezervacePatrové domy a hospodářské stavby zděné a roubené konstrukce v …

Vesnické památkové rezervace – historické vesnice a soubory staveb, enklávy a dělnické kolonie Pokračovat ve čtení »

Krajinné památkové zóny – ochrana přírody, sídel a staveb S ohledem na mimořádné krajinné či krajinářské hodnoty a hodnoty urbanistické je smyslem prohlášení více či méně rozsáhlého území za krajinnou památkovou zónu plošná ochrana části krajiny (tzv. krajinný segment)a historického prostředí. foto: Lednicko-Valtický areál Hraniční zámeček z 1. poloviny 19. století postavený na historické hranici …

Ochrana přírody, sídel a staveb formou krajinných památkových zón, pozemkové a stavební úpravy Pokračovat ve čtení »