Památkové rezervace v ČR – prostředí a stavby památkových rezervací Vesnickou památkovou rezervací (VPR) rozumíme území mimořádně hodnotného sídelního útvaru nebo souboru staveb lidové architektury prohlášené nařízením vlády ČR za památkově chráněné území podle zákona o státní památkové péči včetně stanovení podmínek ochrany. foto: Památková rezervacePatrové domy a hospodářské stavby zděné a roubené konstrukce v …

Vesnické památkové rezervace – historické vesnice a soubory staveb, enklávy a dělnické kolonie Pokračovat ve čtení »