Typy staveb

Včelí úly, kláty, špalky a včelíny u stavení, na zahradě nebo u lesa Umělé obydlí včel, které chrání včelstvo před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Starou formu úlů představují kláty. Úly se stavěly volně u stavení, na zahradách nebo ve včelínech v blízkosti domu stejně jako na včelích pastvinách (V. Frolec, str. 237/kráceno). Klát (lidově) 1. Špalkový …

Včelí úly, kláty, špalky a včelíny u stavení, na zahradě nebo u lesa Pokračovat ve čtení »

Komora Samostatně stojící hospodářská stavba nebo prostor v domě, sloužící zpravidla nejrůznějšímu využití. Samostatná komora Vyskytuje se také jako samostatný objekt, a to buď pod týmž názvem (např. Plzeňsko), nebo pod jinými názvy (sýpka, špýchar, sklep, sroubek, pavláčka aj.) (lit. 016: V. Frolec, str. 95-96/kráceno). Dolní komora Spodní část patrové samostatně stojící komory (špýcharu), sloužící …

Komora – místnost v domě nebo samostatná stavba k ukládání potravin, nářadí i oděvů Pokračovat ve čtení »

Kantýř slouží pro ukládání sudů s vínem nebo pivem ve sklepě Dva trámy uložené na podlaze podél stěny vinného sklepa, na něž se ukládají sudy s vínem (lit. 016: V. Frolec, str. 88). Obdobně užíváno pro ležácké sklepy v pivovarech, zpravidla s dubovými sudy s pivem. Užíváno přitom nejen pro dřevěné trámy, ale rovněž kamenné …

Kantýř – trámy pod sudy s vínem uložené ve sklepě Pokračovat ve čtení »

Jáma vyhloubená v zemi a sloužící pro uskladnění brambor nebo obilí, též loch 1. Prohlubeň, prostor vyhloubený v zemi. 2. Sklep (nářečně, Čechy) (J. Vařeka, str. 77). Podzemní obilní silo, obilní jáma Hluboká jáma hruškovitého, popř. jiného tvaru, vyhloubená v zemi, s vypálenými a slámou obloženými stěnami. Sloužila jako zásobnice k dlouhodobému uskladňování obilí. Podzemní …

Jáma vyhloubená v zemi a sloužící pro uskladnění brambor nebo obilí, též loch Pokračovat ve čtení »

Altán nebo besídka na zahradě či ve dvoře, též před vstupem 1. Lehká dřevěná stavba v zahradě – zahradní altán, sloužící k posezení, letnímu příležitostnému stolování nebo k odpočinku. Druhotně i k ukládání zednického nářadí; 2. Polouzavřená nebo uzavřená část zápraží před vstupem do domu (nářečně, Čechy); 3. Pavlač u zvýšených domů (nářečně, Čechy) (v …

Altán je lehká dřevěná stavba pro posezení v zahradě nebo ve dvoře, též besídka Pokračovat ve čtení »

Udírna nebo kadlub? Stavba nebo vydlabaný kmen k uzení masa Udírna je jednoduchá, různě řešená stavba sloužící k uzení masa. Často má tvar hranolu a je postavena ze dřeva nebo v kombinaci zdiva (spodní část) a prken (horní část). Nahoře má zpravidla pultovou stříšku, pod níž jsou tyče na zavěšení masa. Ve spodní části je …

Udírna je drobná stavba sloužící k uzení masa Pokračovat ve čtení »

Konírna nebo maštal pro ustájení koní, případně krav Stáj pro koně. Hospodářská stavba nebo prostor sloužící k ustájení koní, nedílná součást zemědělských usedlostí s pozemky určenými k obhospodařování za pomoci tažných zvířat. Stáj může být umístěna přímo ve vazbě na dům, případně z domu přímo přístupná. Terminologie V nářečí též ve výrazu „marštal„, „mařštal„, „maštel“ …

Konírna nebo maštal pro ustájení koní, případně krav Pokračovat ve čtení »

Studna a pumpa, studně pro zásobování vodou, 2 typy studní – vahadlová a rumpálová Vyhloubená jáma s pramenem vody, různě hluboká a stavebně upravená. Slouží k zásobování pitnou vodou. Nejstarší objekty známe ze 17. a 18. století. Studny jsou situovány v rámci dvora nebo na rozhraní dvou sousedních usedlostí, v obecním prostranství (před domem, na …

Studna a pumpa, studně pro zásobování vodou, 2 typy studní – vahadlová a rumpálová Pokračovat ve čtení »

Radnice je stavba pro zasedání a jednání představitelů obce Obecní budova určená pro zasedání a jednání představitelů obce. Z hlediska lidové architektury byly pozoruhodné hlavně dřevěné radnice v malých městech (Semily, Železný Brod, Rožnov pod Radhoštěm aj.) (Frolec, 1983, str. 182).

Haltýř je sklep k chlazení potravin nebo nádrž k sádkování ryb, též mlíčnice 1. Roubená nebo zděná stavba o obdélníkovém nebo čtvercovém půdorysu, vysoká asi 1 m, opatřená valbovou nebo sedlovou střechou krytou šindelem nebo jinou krytinou. Haltýře stávaly nejčastěji ve skupinách nebo řadách u potoka na návsi nebo byly umístěny v bezprostřední blízkosti usedlosti. …

Haltýř je sklep ke chlazení potravin nebo nádrž k sádkování ryb, též mlíčnice Pokračovat ve čtení »