Stavební prvky a spoje

Balustráda je zábradlí ze sloupků nebo kuželek z kamene, cihel i dřeva Zábradlí složené ze sloupků či kuželek (balustrů) (lit. 016: V. Frolec, str. 15). (z francouzštiny balustrade, tj. brlení, hrazení, zábradlí, též parapet či vojensky předprseň; ochranná zeď) Kamenná balustráda Zábradlí provedené z kamenicky opracovaných prvků – profilovaných kuželek, vynášejících zpravidla deskové madlo provedené …

Balustráda – zábradlí z profilovaných sloupků či kuželek, kamenné, cihelné a dřevěné balustrády Pokračovat ve čtení »

Architráv je vodorovný konstrukční prvek na sloupech nebo pilířích (z řečtiny archi = přední, horní + latinsky trabs = kláda, břevno) V antickém i pozdějším stavitelství vodorovný konstrukční prvek spočívající přímo na sloupech nebo pilířích. V lidové architektuře se vyskytuje u zděných lodžií a má funkci dekorativní (lit. 016: V. Frolec, str. 11/termín vodorovný článek …

Architráv – vodorovný konstrukční prvek z kamene nebo dřeva (kulatina, fošny, trámy) Pokračovat ve čtení »