Stavební konstrukce

Střecha Stavební konstrukce uzavírající shora budovu a chránící ji před nepříznivými povětrnostními vlivy. Skládá se z vlastní konstrukce krovu a střešního pláště s krytinou. Podle tvaru rozeznáváme v lidovém stavitelství nejčastější střechy sedlové („ do štíta “) valbové („ do kopy “). Dále pak střechy: polovalbové pultové mansardové (podlomené) stanové polygonální střechy Podle sklonu dělíme …

Střecha jako konstrukce chránící stavbu, tvořená krovem a krytinou Pokračovat ve čtení »

Hliněné stavby a stavitelství, konstrukce hliněných domů na Moravě Hliněná stavba Základním stavebním materiálem je hlína, zpracovaná různými způsoby a technikami, mezi které náleží: vrstvení stěn nabíjená technika válková technika nepálená cihla Stavba stěn z hlíny je velmi starého původu. Otázka stáří hliněné stavby na našem území není dořešena. Na základě dosavadních pramenů se zdá, …

Hliněné stavby a stavitelství, konstrukce hliněných domů na Moravě Pokračovat ve čtení »

Hambalek, hambalkový krov nebo soustava – nejčastější konstrukce krovu ve tvaru písmene A Hambalek je konstrukční prvek v soustavě hambalkového krovu, jehož (příčné) vazby mají tvar písmene A. Nejčastěji se jedná o krátký trámek rozpírající krokve namáhané ohybem od zatížení svislého (krytina, sníh) nebo vodorovného (vítr). Samotný hambalek zajištuje spolupůsobení krokví a je přitom zpravidla …

Hambalek, hambalkový krov nebo soustava – nejčastější konstrukce krovu ve tvaru písmene A Pokračovat ve čtení »

Bednění na stavby rámové konstrukce, též na štíty, pavlače a další části domů Ochranný kryt z prken, stavební technika pobíjení trámové (rámové) konstrukce prkny. Uplatňuje se hlavně na menších stavbách, jako jsou kolny, dřevníky (na palivové dřevo), chlívky či přístavky domů nebo hospodářských staveb. Bedněné stěny však mají i větrné mlýny a stodoly. Na Ašsku …

Bednění – obvodový plášť provedený technikou pobíjení prkny (s přesahem, na sraz, s lištami) Pokračovat ve čtení »

Arkáda je stavební konstrukce tvořená oblouky nesenými sloupy nebo pilíři (z francouzštiny arcade, tj. arkáda, podloubí, oblouk) Arkáda je oblouk nesený svislými podpěrami (sloupy nebo pilíři). V lidové architektuře se arkáda vyskytuje u podsíní, lodžií a zápraží (V. Frolec, str. 12). koncept rozšiřujícího textu: Arkádou rozumíme řadu klenutých oblouků (min. dva), zpravidla zděných a nesených …

Arkáda je stavební konstrukce tvořená oblouky nesenými sloupy nebo pilíři Pokračovat ve čtení »