Domy a obydlí

Koutnice, též koutní skříňka, je malá skříňka pověšená v rohu světnice Trojhranná, často ozdobně malovaná skříňka na písemnosti, knihy, peníze a jiné cenné věci, zavěšená ve světnici v koutě se stolem (svatý kout). Je označována také např. „kútnica“ (východní Morava), „armarie“ (severní Slovensko) (lit. 016: V. Frolec, str. 99/kráceno).

Komůrka a 6 významů, samostatná stavba nebo prostor v domě, žudru, vinné búdě či u stodoly 1. Menší obytná místnost bez oteplovacího zařízení; 2. Přístodolek u stodoly (nářečně, jihovýchodní Morava); 3. Samostatně stojící komora (střední a východní Slovensko); 4. Skladovací prostor v zadní části žudru (Haná); 5. Menší místnost v zadní části vinné búdy, kde …

Komůrka jako místost bez topení, přístodolek, prostor u žudru nebo sklepa, malá hospodářská stavba Pokračovat ve čtení »

Koliba je obydlí pastýřů v Karpatech, též uloženy mléčné výrobky a sušení sýra Salašnická stavba z karpatské oblasti našeho území, která slouží jako sezónní obydlí pastýřů a jako prostor, v němž se zpracovávají mléčné produkty a ukládají se předměty denní potřeby. Nejstarší doklady z našeho území pocházejí ze 17. století. Koliba bývá různě stavebně řešena. …

Koliba – obydlí pastýřů, sloužící i k výrobě mléčných produktů (sýr apod.) Pokračovat ve čtení »

Chodba je vnitřní komunikační prostor v domě nebo stavbě jiného využití Vnitřní vodorovná komunikace umožňující přístup k jednotlivým místnostem. U vesnických staveb se vyskytuje: 1. V domech bočně orientovaných k návsi nebo ulici je rovnoběžná s kratší stranou objektu, tvz. „příčná“ chodba 2. Spojuje síň s chlévem u domu komoro-chlévního typu (lit. 016: V. Frolec, …

Chodba – vnitřní komunikační prostor v domě nebo jiné stavbě, délkového rozměru Pokračovat ve čtení »

Chata je objekt rodinné nebo hromadné rekreace, horská nebo turistická chata Pojem chata nábývá v souvislosti s nebývalým rozvojem turistického ruchu zcela odlišného významu, než jaký byl původní význam. Vedle jednoduchého rodového obydlí pocházejícího z mladší doby kamenné a zbudovaného z materiálu přírodního původu (dřevo, sláma, hlína) mohla ve slovanských jazycích chata znamenat i chalupu …

Chata – rodové obydlí, nyní objekt rodinné nebo hromadné rekreace, i jako zahradní domek nebo horská chata Pokračovat ve čtení »

Chalupa je malá usedlost, případně jen dům se zahradou 1. Menší venkovské obytné stavení (usedlost) s malou výměrou polí (lit. 016: J. Vařeka, str. 69). 2. Přeneseně též ve významu víkendového, tj. rekreačního obydlí. Nemusí se nutně jedna o historický objekt, tj. starou chalupu (MaČe). Podružská chalupa Menší stavení půdorysně shodné s ostatními chalupami v …

Chalupa – menší venkovské obytné stavení s malou výměrou polí Pokračovat ve čtení »

Fojtství je úřad i dům fojta, dříve v každé vesnici na Valašsku 1. fojtský úřad, 2. roubený patrový dům s hospodářskými budovami, obývaný rodinou fojta, představitele obce a zástupce vrchnosti na Valašsku. Ve velikosti a architektonické řešení budov fojtství se odráželo sociální postavení jeho majitele. Fojtství se dříve vyskytovala v každé vesnici na Valašsku. V …

Fojtství – fojtský úřad a dům obývaný rodinnou fojta na Valašsku Pokračovat ve čtení »

Dělnická kolonie nebo enkláva jako soubor obydlí vystavěný dělníky nebo zakládaný majitely průmyslových podniků Dělnické kolonie stavěli od poloviny 19. století majitelé průmyslových podniků k bydlení pracovních sil. Dělnické kolonie vytvářejí samostatné domky, přízemní a patrové blokové stavby s typizovanými obytnými jednotkami (vznikaly hlavně v blízkosti dolů a průmyslových závodů na Ostravsku, Kladensku, Rosicko-Oslavansku, Mostecku, …

Dělnická kolonie – soubor obydlí stavěný dělníky nebo zakládaný majitely průmyslových podniků Pokračovat ve čtení »

Číslování domů pro evidenci nemovitostí, domová nebo domovní čísla na domě či tabulce Zavedeno v roce 1771 za účelem lepší evidence usedlostí a jejich majitelů. Za základ číslování domů byly vzaty soupisy poddaných a zápisy vrchnostenských register. Postup při číslování domů byl jiný v obcích, kde měla sídlo vrchnost (vrchnostenské sídlo nebo jiná panská budova …

Číslování domů, domovní číslo – označení pro účely evidence, čísla přímo na domě či na tabulce Pokračovat ve čtení »

Boží požehnání je obrázek či text nad vstupem nebo předměty pod základovým kamenem 1. Obrázek nebo text zarámovaný a zavěšený nad vstupem do světnice. 2. Předměty (peníze, podkova, svěcená voda, poutní medaile, křížek apod.) ukládané při stavbě domu pod základový kámen (lit. 016: V. Frolec, str. 19). Koncept rozšiřujícího textu: 1. Obrázek s vyobrazením náboženského …

Boží požehnání – obrázek či text nad vstupem do světnice, předměty ukládané pod základový kámen při stavbě domu Pokračovat ve čtení »