martin.cernansky

Průzkumy staveb – stavebně-historické průzkumy a archivní rešerše Historickým vývojem staveb s důrazem na určení staří objektu i jeho pozdějších přestaveb se zabývají stavebně-historické průzkumy. Kromě dokumentace jsou jejich součástí rovněž archivní rešerše. Stavebně-historický průzkum K datování staveb dochází na základě kvalifikovaného odborného průzkumu a to na místě samém. Dále rovněž studiem historických pramenů včetně …

Stavebně-historické průzkumy staveb Pokračovat ve čtení »

Timber structures – wattle and daub, tongue and groove, half-timbering, buildings made of logs or beams Wattle structures Some of the oldest wooden constructions documented in today’s Czech Republic territory contain wattle and daub. This is a simple structure created by stakes or posts hammered into the soil. Between the stakes, thin branches were alternatively …

Timber structures – wattle and daub, tongue and groove, half-timbering, buildings made of logs or beams Pokračovat ve čtení »

Vernacular architecture and houses in the Czech Republic Buildings of vernacular architecture provide testimony to the extraordinary work of countless numbers of master builders and craftsmen. This is especially true if the buildings are still standing. Unfortunately, most masters and their buildings remain forgotten forever alongside the stylistic architecture and building works. Famed and unknown …

Vernacular architecture and houses in the Czech Republic – famed and unknown masters Pokračovat ve čtení »

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Arkýř je převislá část stavby vynášená podporou nebo konzolami / z latinského arcere, tj. hradit, opěvňovat Uzavřená část budovy vyložená před její průčelí na konzolách nebo podporách, umožňující výhled do stran podél průčelí. Nejčastěji se vyskytuje u gotických a renesančních staveb v městském prostředí. Bývá také častým prvkem městské a vesnické architektury z období národního …

Arkýř je převislá část stavby vynášená podporou nebo konzolami Pokračovat ve čtení »