martin.cernansky

Podpěrné rámy a sloupky – podstávky a tesařské stolice roubené stavby Podpěrné rámy jsou nosné konstrukce, jejichž hlavním úkolem je podepření vrchní stavby nebo její části nad přízemím. Nejčastěji se s dřevěnými podpěrnými rámy tesařského provedení setkáváme u roubených domů, přízemních i patrových. Kromě zdobně profilované podstávky se může jednat o jednoduché tesařské stolice, obdobné …

Podpěrné rámy a sloupky – podstávky a tesařské stolice roubené stavby Pokračovat ve čtení »

Spojovací prostředky a spojovací materiál – dřevěné kolíky a hmoždíky, kleštiny se svorníky a maticemi Kromě tesařské vazby nároží charakterizují roubené stěny rovněž dřevěné spojovací prostředky, případně i kovový spojovací materiál. Kolíky a hmoždíky přispívají k preciznější realizaci stavby i ke zvýšení tuhosti stěny. K této mohou přispět i stěnové kleštiny, prováděné ve dvou variantách. …

Spojovací prostředky a spojovací materiál – dřevěné kolíky a hmoždíky, kleštiny se svorníky a maticemi Pokračovat ve čtení »

Tesařské vazby na nároží roubené konstrukce a 3 základní typy nárožních tesařských vazeb a spojů Nejstarší tesařské vazby roubených staveb, tj. tesařské spoje trámů, byly zpravidla omezeny na jejich vzájemné nárožní přesahy. Zprvu se jednalo o prosté záseky v každém z trámů, posléze již o náročnější rybinové přeplátování. Kromě rybinových spojů byly později užívány i …

Tesařské vazby na nároží roubené konstrukce – 3 základní typy nárožních tesařských vazeb a spojů Pokračovat ve čtení »

Roubené konstrukce a stavby, 3 základní typy roubení domů a hospodářských staveb Nejčastější řešení dřevěných staveb v ČR představuje technika roubení na kamenném základu nebo soklu. Roubené konstrukce byly na stavbách užívány souběžně s dalšími postupy. K těmto náleží vyplétané a drážkové konstrukce, na severozápadě Čech později rovněž konstrukce hrázděné. Historie roubených staveb Přestože je …

Roubené konstrukce a stavby, 3 základní typy roubení domů a hospodářských staveb Pokračovat ve čtení »

Zrcadla a rámy s malbou, datací nebo iniciály, 6 typů zrcadel a rámů Zrcadlem v architektuře rozumíme mírně vpadlou nebo vystouplou plochu různé velikosti a tvaru, sloužící k dekoraci stavby nebo její části, případně sochařské výzdoby. Za účelem dekorace nebo z jiného důvodu může být zrcadlo opatřeno nejrůznější výzdobou související zpravidla se samotnou stavbou, případně …

Zrcadla a rámy s malbou, datací nebo iniciály, 6 typů zrcadel a rámů Pokračovat ve čtení »

Tesařské spoje a značky rámové stavby, tj. i hrázděné – typy spojů a systém značení Starší tesařské spoje jednotlivých trámů použitých na rámové nebo hrázděné stěny byly zpravidla plátované na rybinu. Mladší tesařské spoje jsou obdobně jako u jiných rámových konstrukcí čepované. Nedílnou součástí rámů, často předem připravovaných, jsou rovněž tesařské značky. Doplněno bývá i …

Tesařské spoje a značky rámové stavby, tj. i hrázděné – typy spojů a systém značení Pokračovat ve čtení »

Brick buildings architecture and masonry in the Czech Republic Bricks became widespread throughout the countryside of present-day Czech Republic countryside relatively late, the main reason being anti-fire regulations issued under Empress Maria Theresia’s reign. These measures were repeated later concerning non-compliance with the ordinance. Brick, bricklayers and plasterers Except for outlying forested regions, bricks gradually …

Brick buildings architecture and masonry in the Czech Republic Pokračovat ve čtení »

Earth buildings and structures in the Czech Republic Although the earth is an ancient building material, it was more used in the Czech Republic as supplementary material to wood for a long time. In comparison to southern Europe, earth was used for load-bearing walls here much later. In general, such earthen buildings were built not …

Earth buildings and structures in the Czech Republic Pokračovat ve čtení »

Stone buildings architecture in the Czech Republic Even though stone is one of the oldest building materials, its expansion came about in the countryside of the present-day Czech Republic later, excluding Romanesque churches. In addition to these structures, its use was related to the first deforested lowland areas, including the middle and lower Poohří and …

Stone buildings architecture in the Czech Republic Pokračovat ve čtení »