Month: Červenec 2020

Poškození střešní krytiny Bez ohledu na typ střešní krytiny použité na podstávkový dům nebo jinou stavbu je přičinou řady poškození působení klimatických jevů včetně znečištění vzduší. V rámci těchto je střešní krytina vystavena působení vlhkosti, povětrnosti i rozdílům teplot. Hniloba, mech a lišejníky, koroze spojů Roubená stavba krytá sedlovou střechou opatřenou vláknocementovými šablonami pokrytými zprvu …

Poškození střešní krytiny – hniloba, mecha a lišejníky, koroze spojovacích prostředků Pokračovat ve čtení »

Přezdívání roubených domů – zděné kuchyně, chlévy a sokl domu K postupnému použití kamene namísto dřeva omazaného hlínou docházelo z několika důvodů. Hlavním bylo přirozeně riziko požáru, ale zcela opomenout nelze ani působení vlhkosti. Přezdívání roubené části domu od spodní části staveby s ponecháním podstávky. (foto: MaČe • fotogalerie). Zděná kuchyně Zvýšené požární riziko souviselo …

Částečné přezdívání roubeného domu, přizdívání a omítání stěn Pokračovat ve čtení »

Roubené stěny staveb – trhliny a deformace stěnových trámů Kromě podezdívek jsou u roubených staveb vystaveny poškození nebo poruchám rovněž samotné stěnové trámy. Kromě trhlin a deformace je častá rovněž degradace vlivem vlhkosti a nedostatečného vysychání. Vedle kontaktu se spodní částí stavby nebo zatékáním k tomuto mohou přispět rovněž nevhodné stavební úpravy. K poškození roubených …

Roubené stěny – trhliny v trámech a deformace stěn, poškození vlhkostí a ve sparách Pokračovat ve čtení »

Příčiny poruch a poškození střech – klimatické vlivy, návrh a provedení střechy nebo vestavby a nástavby Střešní konstrukce slouží jako ochrana stavby před vnějšími klimatickými vlivy, které jsou zároveň nejčastější příčinou stavebních poruch. Vedle působení klimatických vlivů jsou velmi časté i poruchy nebo poškození střechy, jejichž příčinu lze spatřovat především v materiálovém provedení nebo samotné …

Poruchy střešní konstrukce a příčiny – klima, neudržba a nevhodné zásahy Pokračovat ve čtení »

Skanzen Rymice u Holešova – Muzeum Kroměřížska a lidové stavby Soubor lidových staveb východní Hané Rymice u Holešova je známý rovněž jako Muzeum Kroměřížska v Rymicích. Muzeum představuje několik objektů situovaných v historickém jádru obce a v místní části Hejnice. Místní část Hejnice je zároveň památkovou rezervací Rymice-Hejnice. mapa: Mapa stabilního katastru Historická mapa obce …

Skanzen Rymice a Muzeum Kroměřížska – tvrz, lidové stavby a domy s výškou na Hané Pokračovat ve čtení »

Skanzen Příkazy u Olomouce – Hanácký skanzen v Příkazích Soubor staveb lidové architektury v Příkazích, v místním nářečí nazývaný též Hanácké skanzen, se rozkládá přímo v obci Příkazy u Olomouce. Základem skanzenu je původní hanácký grunt s domem okapové orientace a několika hospodářskými stavbami. foto: Příkazy u Olomouce Mapa stabilního katastru z roku 1834 zachycující …

Hanácké skanzen Příkazy u Olomouce a Kameníčkův grunt Pokračovat ve čtení »

Areál zemědělských usedlostí – přízemní chalupy a hospodářské stavby Nejmladší areál Polabského národopisného muzea se nalézá v původních zahradách pod bednárnou a je tvořen zemědělskými usedlostmi z oblasti Polabí. Některé z objektů jsou dosud ve výstavbě. foto: Usedlosti z Polabí Roubené stavby polabských usedlostí krytých pálenou krytinou. Zleva chalupa z Pojed a z Kovanic, dále …

Areál zemědělských usedlostí – skanzen v Přerově nad Labem Pokračovat ve čtení »

Areál panských staveb v Přerově nad Labem – bednárna se starou školou, myslivna a brány Druhý areál Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem je situován, stejně jako roubené chalupy, přímo naproti hlavnímu vstupu. Základem jsou původní panské stavby náležející ke zdejšímu zámeckému areálu. Mezi tyto stavby náleží bednárna se starou školou a bývalá myslivna. …

Areál panských staveb – skanzen v Přerově nad Labem Pokračovat ve čtení »

Stavby muzea lidových staveb v Kouřimi – domy a hospodářské stavby, drobné objekty Muzeum lidových staveb v Kouřimi tvoří stavby přemístěné z prostředí zanikajících obcí. V současnosti se v kouřimskému skanzenu nalézají objekty pocházejí z období 17. až 19. století. Roubené stavby v areálu skanzenu v Kouřimi foto: Stavby přemístěné do muzea Převážně roubený hospodářský …

Skanzen v Kouřimi – přemístěné domy a hospodářské stavby, expozice nábytku, nářadí i náčiní Pokračovat ve čtení »

2 rezervace Moravskoslezského kraje na okres Bruntál a Opava Ze 2 památkových rezervací lidové architektury Moravskoslezského kraje nalezneme po jedné na okrese Bruntál i Opava. Na Bruntálsku se jedná o obec Heřmanovice, na Opavsku o Lipinu. Na okresech Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Ostrava-město nebyla prohlášena žádná vesnická památková rezervace. mapa: Severomoravské rezervace Mapka Moravskoslezského …

Moravskoslezský kraj – památkové rezervace na okrese Bruntál a Opava Pokračovat ve čtení »