Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | FOTKY PAMÁTEK, VESNIC A KRAJINY | ATLAS VESNIC A PAMÁTEK | PRÁVO A LEGISLATIVA | HISTORIE V DATECH | ENCYKLOPEDIE STAVEB A STAVITELSTVÍ | SEZNAM A REJSTŘÍK VESNIC | PUBLIKACE A LITERATURA | KULTURA | ARCHÍV
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>

.
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
 

SEZNAM LITERATURY

:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž

REJSTŘÍK AUTORŮ


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

 

TÉMATICKÝ OKRUH -E- > AUTORSKÁ PRÁVA A LITERATURA > AUTOŘI, KNIHY A PUBLIKACE
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaSEZNAM LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ
ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURYOdborná a naučná literatura

• PRINCIPY PÉČE O LIDOVÉ STAVBY •

PRINCIPY PÉČE O LIDOVÉ STAVBY Vydal Státní ústav památkové péče v Praze v roce 1999
jako přílohu časopisu Zprávy památkové péče, ročník 59

Ing. arch. Věra Kučová
PhDr. Pavel Bureš (úvod)

 

OBSAH

A ÚVOD

B OBECNÁ ČÁST

1 Předmět a cíle metodiky
2 Obsah a struktura metodiky
3 Využití metodiky

C OBECNÉ PŘÍSTUPY K OBNOVĚ LIDOVÝCH STAVEB

1 Identita památky a míra stavebních úprav
2 Dispozice objektu
3 Úpravy interiéru
4 Vztah starých a nových prvků a konstrukcí
5 Vztah k mladším prvkům
6 Stavební úpravy zmodernizovaných objektů a doplňování chybějících prvků
7 Dokumentace a podklady
8 Nové přístavby k lidovým stavbám
9 Příprava stavby před obnovou

D ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY KONSTRUKCÍ LIDOVÝCH STAVEB

1 Střechy
1.1 Tvar střechy a krov
1.1.1 Přesah krokví
1.1.2 Kabřinec
1.1.3 Okřídlí
1.1.4 Ostřešnice
1.1.5 Námětky
1.1.6 Podlomení
1.2 Oprava krovu
1.3 Rekonstrukce tvaru střechy
1.4 Půdní vestavby, vikýře a střešní okna, štítové střešní lodžie
1.5 Krytiny – historické druhy, přijatelné a nepřijatelné náhrady
1.5.1 Slaměné a rákosové došky
1.5.2 Dřevěný štípaný šindel
1.5.3 Břidlice
1.5.4 Eternit
1.5.5 Pálené prejzy
1.5.6 Pálená hladká tašková krytina (bobrovky)
1.5.7 Ražené pálené tašky
1.5.8 Cementové (betonové) tašky
1.5.9 Krytina lepenková
1.5.10 Plechová krytina
1.5.11 Další druhy historické krytiny
1.5.12 Betonové tašky
1.5.13 Tzv. asfaltový šindel
1.5.14 Krytiny lidových staveb – shrnutí
1.6 Oplechování a okapy
1.7 Komíny

2 Stěny a jejich povrchové úpravy
2.1 Zděné stěny
2.1.1 Kamenné stěny
2.1.2 Cihelné stěny
2.1.3 Opravy zdiva
2.1.4 Možné náhrady historického zdiva
2.1.5 Povrchové úpravy vnějších stěn
2.1.5.1 Omítky zděných staveb
2.1.5.2 Poruchy a vady omítek a doporučený postup oprav
2.1.5.3 Barevnost omítek
2.1.5.4 Výzdoba zděného průčelí
2.1.5.5 Vnitřní omítky
2.1.5.6 Výzdoba interiéru a malby
2.1.6 Ukončení zděných štítů
2.1.7 Kamenické články
2.2 Roubené stěny
2.2.1 Roubení
2.2.2 Obklady roubení
2.2.3 Omazané roubení – v kožichu
2.2.4 Výzdoba roubených stěn, rámování oken
2.2.5 Opravy a možné náhrady historické konstrukce
2.2.6 Nahrazení dožilé části roubené konstrukce zdivem
2.3 Hrázděné stěny
2.3.1 Hrázdění
2.3.2 Obklady hrázdění
2.3.3 Druhotně omítané hrázdění
2.3.4 Opravy hrázdění a možné náhrady historické konstrukce
2.4 Ostatní dřevěné stěny
2.4.1 Drážkové konstrukce
2.4.2 Rámová konstrukce s bedněním
2.4.3 Krčková konstrukce
2.4.4 Bednění štítů (u staveb všeho druhu)
2.5 Hliněné stěny
2.5.1 Hliněné zdivo režné a omítané
2.5.2 Opravy hliněné konstrukce
2.5.3 Možné náhrady historické konstrukce
2.5.4 Omítky hliněných staveb a jejich opravy
2.5.5 Výzdoba průčelí a rámování oken
2.6 Podezdívky a sokly

3 Vodorovné nosné konstrukce
3.1 Dřevěné stropy
3.1.1 Hlavní typy dřevěných stropů v lidových stavbách
3.1.2 Poruchy a opravy dřevěných stropů
3.2 Klenby
3.2.1 Základní druhy kleneb v lidových stavbách
3.2.2 Poruchy a opravy kleneb

4 Schodiště

5 Podlahy

6 Výplně otvorů

6.1 Okna
6.1.1 Historická okna a jejich opravy
6.1.2 Nová okna
6.1.3 Typová okna
6.1.4 Zasklení oken
6.1.4.1 Původní zasklení oken
6.1.4.2 Zdvojování zasklení
6.1.5 Bezpečnostní okenice a mříže
6.2 Dveře
6.2.1 Historické dveře a jejich opravy
6.2.2 Nové dveře a typové prvky
6.3 Vrata
6.3.1 Vrata v bránách a ohradních zdech
6.3.2 Vrata do průjezdu
6.3.3 Vrata stodolová
6.4 Výkladce a jejich doplňky

7 Ostatní prvky na průčelí staveb
7.1 Nápisy a reklamy
7.2 Vývěsní štíty a značení domů
7.3 Antény, satelity, hromosvody, přípojky sítí
7.4 Ostatní novodobé doplňky průčelí

8 Specifika hospodářských staveb vesnických usedlostí

8.1 Sýpka
8.2 Stodola
8.3 Kolna
8.4 Chlévy
8.1 Další části usedlosti

9 Dvůr usedlosti

10 Ohradní zdi a ploty

11 Zeleň ve vesnické usedlosti

12 Ostatní lidové stavby
12.1 Užitkové a technické lidové stavby
12.2 Drobná architektura

13 Vztah lidových staveb a okolí

E POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA


PRINCIPY PÉČE O LIDOVÉ STAVBY
Tisk: Tiskárna JDS, U Pekáren 1, 102 00, Praha 10
Registrace povolena pod č. MK ČR 5993. MIČ 47 992
ISSN 1210-5538
ISBN 80-86234-07-X


Autoři publikace © Věra Kučová, Pavel Bureš


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ A NAUČNÉ LITERATURY VČETNĚ REJSTŘÍKU AUTORŮ

Aktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

ENCYKLOPEDIE: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBYZpět na úvodní stránku: Autorská práva a literatura
10.02.2012 © MaČe
2000-2011 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz