Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | FOTKY PAMÁTEK, VESNIC A KRAJINY | ATLAS VESNIC A PAMÁTEK | PRÁVO A LEGISLATIVA | HISTORIE V DATECH | ENCYKLOPEDIE STAVEB A STAVITELSTVÍ | SEZNAM A REJSTŘÍK VESNIC | PUBLIKACE A LITERATURA | KULTURA | ARCHÍV
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>

.
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
ENCYKLOPEDIE
LIDOVÉ ARCHITEKTURY
:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž
TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ VÝRAZY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
A - ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURYStavby ze dřeva > tesařské spoje či vazby

TESAŘSKÉ SPOJE DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

Spojování trámů stěny, podpěrných rámů a krovu

Stránka o tesařských spojích (vazbách)Tesařkým spojem nebo-li tesařskou vazbou rozumíme spojování dřevěných prvků ve staticky působící stěnovou nebo rámovou konstrukci. Tesařské spoje jsou snadno rozebíratelné. Běžnou součástí tesařských spojů dřevěných prvků jsou tesařské značky, zajišťující snadnou proveditelnost spojů na stavbě.

Obsah: Tesařské spoje dřevěných prvků Spoj na sraz, ozub nebo pero a drážku Vazba s přesahy, na rybinu a na zámky Plátování, čepování, osedlání a kampování

Tesařské spoje dřevěných prvků

Tesařský spoj

Fotografie k heslu vazba

Zde bude uvedena fotografie k heslu vazba
Obec Název, okres Název

Foto © MaČefotogalerie

Tesařskými spoji nebo-li vazbami jsou spojovány prvky dřevěné konstrukce. Jedná se především o roubené stěny srubových staveb nebo prvky rámové kostry u staveb hrázděných. Dále pak o krovy, podpěrné a přístěnné rámy i jiné konstrukce ze dřeva. Tesařskými spoji mohou být spojovány trámy (stěnové, stropní, vazné aj.) i další dřevěné prvky, jako např. sloupky, šikmé pásky, ližiny, vaznice, krokve, hambalky, vzpěry, ztužení apod. Mezi spoje dřevěných prvků můžeme zařadit i spojování prken, které již ovšem nejsou spojovány tesařkými vazbami.

Spoj na sraz, ozub nebo pero a drážku

Nejjednodušší typy spojů představuje pouhé přiložení dřevěných prvků k sobě. Nejčastěji se jedná o prkna použitá na záklop stropu nebo bednění štítu. Mezi tyto spoje náleží spoj na sraz, na ozub nebo na pero a drážku, tj. se spárou svislou nebo jednoduše či dvojitě zalomenou. Často jsou spáry mezi prkny překryty krycími lištami. Spoje tohoto typu obvykle nevyžadují náročné tesařské opracovaní styčných ploch a v případě použití na prknech se jedná spíše o práci truhlářů než tesařů pracujících s jinými nástroji.

Vazba s přesahy, na rybinu nebo na zámky

Trámy roubených stěn jsou na nároží stavby spojovány nejčastěji vazbou na rybinu nebo na zámek. Kromě samotného tvaru spoje je vybočení trámů ze svislé roviny bráněno rovněž vkládáním příčných dřevěných špalíčků nebo podélných lišt do roviny roubené stěny. Starším typem tesařského provedení nároží srubové stavby jsou přesahy zhlaví jednotlivých kmenů, vyznačujících se jen nejhrubším opracováním. U staveb provedených z opracovaných a tedy již hraněných trámů se tento typ tesařské vazby udržel pouze u dolních nebo horních trámových věnců, zatímco po výšce stěny byl nahrazen právě rybinovými nebo zámkovými spoji.

Plátování, čepování, osedlání a kampování

Mezi tradiční tesařské spoje rámových konstrukcí (hrázděné stěny, krovy, podstávky a další) náleží jednostranné či dvojstranné plátování, čepování, osedlání, kampování atd. Samotné provedení tesařského spoje záleží na průřezu spojovaných dřevěných prvků i jejich poloze v konstrukce (spojování svislého a vodorovného prvku svírajících pravý úhel nebo prvku svislého a šikmého či vodorovného a šikmého pod různým sklonem). Vedle vlastního tvaru jsou tesařské spoje zpravidla jištěny proti vzájemnému posunutí dřevěnými kolíky, později se užívají též tesařské kramle a ocelové svorníky se závity a matkami zpočátku čtyřhranného tvaru.

V případě krovových konstrukcí vazba neznamená jen tesařské spoje, ale rovněž krov nebo jeho část (příčná plná nebo prázdná či jalová vazba). Vazbou dále rozumíme rovněž spojování kusového staviva, tj. vazbu zdiva.

Autor hesla Vazba z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka
Autor kompletního přepracování a doplnění fotky tesařského spoje © Martin ČerňanskýAktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

ENCYKLOPEDIE: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBYZpět na úvodní stránku: Encyklopedie lidové architektury
10.02.2012 © MaČe
2000-2011 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz