Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | FOTKY PAMÁTEK, VESNIC A KRAJINY | ATLAS VESNIC A PAMÁTEK | PRÁVO A LEGISLATIVA | HISTORIE V DATECH | ENCYKLOPEDIE STAVEB A STAVITELSTVÍ | SEZNAM A REJSTŘÍK VESNIC | PUBLIKACE A LITERATURA | KULTURA | ARCHÍV
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>

.
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
ENCYKLOPEDIE
LIDOVÉ ARCHITEKTURY
:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž
TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ VÝRAZY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
A - ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURYLidová architektura > encyklopedie > půda

PŮDA, PONEBÍ

Půda v lidové architektuře

Stránka o hesle půda.Zde bude doplněn krátký úvodní text stučně popisující heslo půda a jeho význam ve vztahu k lidové architektuře.

Obsah: Popis k heslu půda

Půda

Půda

Fotografie k heslu půda

Zde bude uvedena fotografie k heslu půda
Obec Název, okres Název

Foto © MaČefotogalerie

Podstřešní prostor domu vymezený stropem (klenbou) a střechou, který se vyvíjel v určitém vztahu k domovému půdorysu a k topeništi. Půda se proto dochovala v tradičním materiálu v různých vývojových stupních, a to od zadýmené půdy v Karpatech až po půdu s funkcí sýpky nebo komory (např. na Hané). Na dýmnou půdu kouř uniká z ohniště stropním otvorem v síni, nebo je přímo odváděn lapačem dýmu zakončeným na půdě nízkým zděným nástavcem, zvaným pícka. Kouře se využívalo k uzení masa, které se zavěšovala na hambálky. Všestranněji a v celém prostoru se mohla půda využít až po vyvedení komína nad střechu (do té doby kouř unikal otvory ve štítě a střešními dymníky) a to buď jako sýpka, nebo k uložení různých předmětů, kadlubů s obilím, truhly, ale také sena i slámy nad obydlím včetně prostoru u komína, což bylo příčinou častých požárů. Se zatížením stropu souvisí jeho další zpevnění podélně vedeným průvlakem.

V oblasti samostatně stojících špýcharů (např. v jižních Čechách) je půda hlavně skladištěm nejrůznějšího nářadí a náčiní, avšak i zde měla nad obydlím často funkci sýpky (zvláště v usedlostech budovaných od konce 19. století, které bývají bočně orientovány k cestě). Ve chmelařských oblastech severozápadně a severně Čech se před budováním patrových komor na půdě sušíval chmel. Tyto chmelné půdy se dvěma podlažími se zřizovaly také v podstřeší hospodářských budov (někde i ve stodole). Půdní prostor se často dělí prkennými přepážkami na část nad přední světnicí, část nad síní a část nad zadní komorou (vertikální dělení), nebo horizontálním způsobem, kdy vzniká jedno nebo dvě podlaží pod vysokou sedlovou střechou. Někde se na půdě v přepaženém prostoru zamykaly cennější věci, bývalo tam lože odrostlejších dětí apod. Přístup na půdu je ze síně nebo zvenčí, a to buď ze zápraží po žebříku, popř. po schodech v zadní polovině nádvorní stěny (schodiště se uzavírá dveřmi), nebo méně často z připojené hospodářské stavby, otvorem ve štítu a podobně. Z protipožárních důvodů bývá podlaha na půdě vymazána (lit. 016: J. Vařeka, str. 180-181).

Autor hesla Půda z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef VařekaAktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

ENCYKLOPEDIE: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBYZpět na úvodní stránku: Encyklopedie lidové architektury
10.02.2012 © MaČe
2000-2011 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz