Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | FOTKY PAMÁTEK, VESNIC A KRAJINY | ATLAS VESNIC A PAMÁTEK | PRÁVO A LEGISLATIVA | HISTORIE V DATECH | ENCYKLOPEDIE STAVEB A STAVITELSTVÍ | SEZNAM A REJSTŘÍK VESNIC | PUBLIKACE A LITERATURA | KULTURA | ARCHÍV
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>

.
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
ENCYKLOPEDIE
LIDOVÉ ARCHITEKTURY
:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž
TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ VÝRAZY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
A - ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURYStavební konstrukce > střecha > krytina

DOŠKOVÁ KRYTINA

DOŠKOVÁ KRYTINA | Střešní krytina vyrobená z došků, používaná v rovinných a podhorských krajíchMateriálem doškové krytiny je žitná sláma nebo stébla rákosu či kukuřice, které jsou svázány ve snopky nazývané došky. Došky dlouhé 50 až 70 cm se přivazují k latím nebo tyčím vzdáleným 35 až 50 cm povřísly, houžvemi, vrbovým proutím nebo drátem (nedoporučuje se, drát může došky přeřezávat – pozn. autora serveru) . U okapu, popř. hřebene je krytí dvojité nebo se kryje šindeli či prkny. Tloušťka činí 25 až 35 cm. Na hřeben se kladou pásy jílovitého drnu. Došková krytina je velmi lehká, dobře izoluje, je však hořlavá. Byla základní krytinou v rovinných a podhorských krajích Čech, Moravy i Slezska (lit. 016: V. Frolec, str. 35/kráceno).

Koncept rozšiřujícího textu: Došková krytina náleží mezi nejstarší a nejlehčí střešní krytinu vůbec. Nízkou hmotnost přitom odráží i subtilní konstrukce krovu, nevyžadující oproti mladší nespalným krytinám trámy velkých profilů ani husté kladení krokví či zavětrování. Střecha krytá doškovou krytinou se vyznačuje dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi, nacházejícími uplatnění především u nejstarších staveb bez stropní konstrukce nebo se stropní konstrukcí pouze nad částí půdorysu. Výraznou nevýhodou majícím za následek postupné opouštění doškové krytiny je nebývale vysoká hořlavost, jež v kombinaci s otevřeným ohněm předznamenala zánik mnoha staveb. Mezi další nevýhodu náleží snadné podléhání hnilobě vlivem dešťových srážek nebo tajícího sněhu, jemuž je bráněno především kvalitním provedením a dostatečným sklonem střešních rovin. Střechy kryté doškami se obecně vyznačujcí strmějším spádem střešních rovin, zejména pak u stodol charakterizovaných staršími vysokými krovy.

Obsah: Vlastnosti došková krytiny Provádění doškové krytiny Použití doškové krytiny

Došková krytina na zazděných kamenných krakorcích

Vodorovná konstrukce balkónu je vynášena zazděnými kamennými a kamenicky opracovanýmim krakorci. Krakorce jsou zazděné do obvodové stěny vždy v určitých vzdálenostech, vycházejících ze zatížení a vyložení balkónu. Uplatňují se jak krakorce provedené z jednoho kusu kamene, tak z několika kusů uložených přečnělkovým způsobem v několika málo vrstvách nad sebou. Zábradlí balkónů vynášených krakorci je zpravidla zděné, plné nebo s několika menšími otvory (MaČe).

Došková krytina na vyložených dřevěných trámech

Vodorovnou konstrukci balkónu vynášejí vyložené stropní trámy, mající zpravidla tesařsky opracované zhlaví. Nášlapnou vrstvu tvoří zpravidla jednoduchá prkenná podlaha. Zábradlí je rovněž prkenné, plné nebo vyřezávané (MaČe, dopracovat, kdy se jedná o balkón a kdy o palvač, někdy dodatečně zkrácenou).

Došková krytina na zazděných ocelových nosnících

Vodorovná konstrukce balkónů mladšího data je již vynášena zazděnými tenkostěnnými ocelovými profily, přičemž subtilnějšího provedení může být i zábradlí. Nášlapná vrstva může být provedeny tzv. plochými klenbami sklenutými mezi ocelovými nosníky (MaČe).

Došková krytina zavěšený na kovových prutech

Vodorovná konstrukce balkónu je zavěšena na svislé stěně, přičemž zatížení je přenášeno kovovými prutovými prvky ve formě táhel a vzpěr. Zábradlí balkónu je zpravidla rovněž kovové, s ornamentální skladbou za pomocí přímých a zakřivených prutů spojených šrouby a objímkami (MaČe).

Autor původního hesla z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec
Autor rozšiřujícího textu a fotky k heslu Došková krytina © Martin ČerňanskýAktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

ENCYKLOPEDIE: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBYZpět na úvodní stránku: Encyklopedie lidové architektury
10.02.2012 © MaČe
2000-2011 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz