Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | FOTKY PAMÁTEK, VESNIC A KRAJINY | ATLAS VESNIC A PAMÁTEK | PRÁVO A LEGISLATIVA | HISTORIE V DATECH | ENCYKLOPEDIE STAVEB A STAVITELSTVÍ | SEZNAM A REJSTŘÍK VESNIC | PUBLIKACE A LITERATURA | KULTURA | ARCHÍV
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>

.
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
ENCYKLOPEDIE
LIDOVÉ ARCHITEKTURY
:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž
TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ VÝRAZY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
A - ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURYLidová architektura > encyklopedie > stolicový krov

STOLICOVÝ KROV

Stojaté a ležaté stolicové krovy

Stránka o hesle stolicový krov.Zde bude doplněn krátký úvodní text stučně popisující heslo stolicový krov a jeho význam ve vztahu k lidové architektuře.

Obsah: Stojatá stolice jednoduchá Stojatá stolice dvojitá Ležatá stolice dvojitá

Stojatá stolice jednoduchá

Stolicový krov

Fotografie k heslu stolicový krov

Zde bude uvedena fotografie k heslu stolicový krov
Obec Název, okres Název

Foto © MaČefotogalerie

Stojatou stolicí rozumíme svislou rámovou konstrukci, orientovanou rovnoběžně s hřebenem střechy. Konstrukce sestává ze sloupků, vaznice a ztužení rámových polí v jejich rovině (zpravidla pomocí diagonálně orientovaných vzpěr - šikmých pásků). Vzniklý rovinný rám podpírá středy hambalků, o jejichž zhlaví se opírají krokve. Obecně rozšířená konstrukce, uplatňující se v lidovém stavitelství zhruba od pozdního feudalismu (lit. 016: J. Vařeka, str. 77/upraveno, doplněno).

Stojatá stolice dvojitá

Představuje mladší variantu stojaté stolice, u které jsou namísto jednoho podélného rámu vztyčeny dva rámy podpírající konce hambalků. Oproti jednoduché stojaté stolici tedy neprobíhají pod hřebenem střechy, ale po obou jeho stranách zhruba v jedné třetině délky vazných trámů. Sloupky stojatých stolic (tj. podélných rámů) stojí přímo na stropních trámech (totožných s trámy vaznými) nebo mohou být zapuštěny do prahového trámu. U větších staveb bývají sloupky v příčném směru ještě zajištěny bočními vzpěrami. Vztyčení dvou stolic namísto jedné sebou přináší zvýšení únosnosti krovu a snížení deformací (průhybu) krokví, což bylo obzvláště důležité v období přechodu na těžkou a nespalnou krytinu (pálené tašky). Dvojitá stolice stojatá je obecně rozšířena hlavně u zděných staveb především z 18. a 19. století a do lidové architektury místy pronikla patrně dříve než vývojově asi starší a technicky náročnější dvojitá stolice ležatá (lit. 016: J. Vařeka, str. 51-52,77/kráceno, upraveno, doplněno). 

Ležatá stolice dvojitá

Konstrukci krovu tvoří opět dva podélné rámy ze sloupků, vaznic a podélného ztužení, které jsou umístěny pod konci hambalků. Oproti stojaté stolici jsou však u ležaté stolice rámy umístěny šikmo pod krokvemi, se kterými jsou téměř rovnoběžné. V příčném směru mají tyto krovy u plných vazeb charakteristický lichoběžníkový tvar. Nejstarší známé doklady jsou (dle literatury) ze 17. století (lit. 016: J. Vařeka, str. 51-52/kráceno, upraveno, doplněno). 

Autor hesla Stolicový krov z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef VařekaAktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

ENCYKLOPEDIE: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBYZpět na úvodní stránku: Encyklopedie lidové architektury
10.02.2012 © MaČe
2000-2011 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz