TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ VÝRAZY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
Název kapitoly k archivním příspěvkůmOtopné zařízení > kamna > kachlová > kachle

KACHLE NA STAVBU KACHLOVÝCH KAMEN

Keramické kachle na středověká kachlová kamna

Stránka o keramických kachlech pro stavbu kamenKachle jsou duté, vyduté nebo hladké keramické tvarovky používané pro stavbu kachlových kamen. Jejich velikost, tvar, profilace nebo výzdoba je určující pro podobu i datování kachlových kamen.

Obsah: Materiál pro výrobu keramických kachlů a tvarovek Výroba kachlů a tvarovek pro kachlová kamna Duté středověké kachleReliéfní a malované gotické kachle Polévané renesanční a barokní kachleKamna ze středověkých kachlů Archeologické nálezy kachlů a rekonstrukce kamenPloché novověké kachle

Materiál pro výrobu keramických kachlů a tvarovek

Na výrobu keramických kachlů používaných na stavbu kachlových kamen je užíváno nehořlavého materiálu - jílovité hlíny, která byla před vypálením zbavena kamenů a dále náležitě zpracována.

Výroba kachlů a tvarovek pro kachlová kamna

Starší středověké kachle vyráběli hrnčíři a mladší typy novověkých kachlů zpravidla specializovaní kamnáři. Vedle základního tvaru kachlů byly vyráběny rovněž speciální tvarovky (římsové, rohové, ukončující apod.) a zdobné kamnářské doplňky.

Duté středověké kachle

Středověké typy kachlů používané od 13. století pro stavbu kachlových kamen byly většinou nádobkové nebo komorové, tj. dutého tvaru.

Reliéfní a malované gotické kachle

Kachle gotických kamen měly vnější nepolévanou plochu často zdobenou plastickým reliéfem zobrazujícím řadu nejrůznějších motivů. Nejčastěji se jednalo o ozdobné kachle s biblickými nebo rytířskými výjevy, motivy gotické kružby nebo zemských znaků apod.. Tyto kachle mohly být v některých případech zdobeny i malbou - malované kachle.

Polévané renesanční a barokní kachle

Na konci 15. století se objevuje barevně polévaný kachel s doznívající gotickou výzdobou střídanou výrazově renesančními typy kachlů. Polévanou technikou se vyznačují i velké a zpravidla jednobarevné barokní kachle náročné profilace, která je určující pro podobu barokních kachlových kamen dosahujících často nebývale vysoké výtvarné úrovně.

Kamna ze středověkých kachlů

Se středověkými typy kachlů se ovšem v lidovém prostředí nesetkáme, protože k uplatnění kachlových kamen ve světnici venkovského domu nebo chalupy dochází až mnohem později. Celá středověká kachlová kamna se u nás bohužel nedochovala ani v prostředí nejvyšších společenských vrstev.

Archeologické nálezy kachlů a rekonstrukce kamen

Pro poznání středověkých kachlových kamen jsou proto rozhodující archeologické nálezy jednotlivých kachlů nebo alespoň jejich úlomků. Na základě těchto nálezů může docházet k rekonstrukcích gotické podoby kachlových kamen.

Ploché novověké kachle

Od 2. poloviny 16. století a zejména v průběhu 17. století jsou středověké kachle postupně nahrazovány tvarově odlišnými typy mladších novověkých kachlů. V souvislosti s tímto samozřejmě dochází k celkové proměně vnějšího výrazu kachlových kamen.

Oproti starším gotickým nebo barokním kamnům je výraz klasicistních nebo mladších kamen i nastupujících sporáků nepoměrně prostší, určovaný právě použitím plochých moderních kachlů bez náročné výzdoby.

Autor textu a fotky k heslu Keramické kachle pro stavbu kachlových kamen © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Kamna Kachle Sporáky
Vytápění a palivo

Palivo do kamen a sporáků
Typy a stavba sporáků
Kachlová kamna a sporáky
Kuchyňské sporáky
Kachlové sporáky
Kachlový sporák na dřevo

Plechový kuchyňský sporák
Plynový a elektrický sporák

ENCYKLOPEDIE: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBYZpět na úvodní stránku: Encyklopedie lidové architektury
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ENCYKLOPEDIE
ARCHITEKTURY
:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž


Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz