Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | FOTKY PAMÁTEK, VESNIC A KRAJINY | ATLAS VESNIC A PAMÁTEK | PRÁVO A LEGISLATIVA | HISTORIE V DATECH | ENCYKLOPEDIE STAVEB A STAVITELSTVÍ | SEZNAM A REJSTŘÍK VESNIC | PUBLIKACE A LITERATURA | KULTURA | ARCHÍV
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>

.
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
ENCYKLOPEDIE
LIDOVÉ ARCHITEKTURY
:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž
TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ VÝRAZY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
A - ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURYObytné stavby > přechodné bydlení > chaty

CHATA, CHATY

Stránka o chatách v ČRPojem chata nábývá v souvislosti s nebývalým rozvojem turistického ruchu zcela odlišného významu, než jaký byl původní význam. Vedle jednoduchého rodového obydlí pocházejícího z mladší doby kamenné a zbudovaného z materiálu přírodního původu (dřevo, sláma, hlína) mohla ve slovanských jazycích chata znamenat i chalupu nebo jizbu. V současnosti chatou rozumíme výhradně objekt sloužící rodinné nebo hromadné rekreaci, jehož architektonická forma nemusí být v mnoha případech vůbec rozhodující. Rovněž názvosloví není zcela jednotné, přičemž použivání termínu horská chata a turistická chata se významově překrývá, stejně jako používání výrazu rodinná chata a rekreační chata.

Obsah: Horské chaty Turistické chatyPenzionyApartmány Rodinné chaty

Horské chaty

Jak již samotný název napovídá, horská chata představuje chatu situovanou v horských oblastech (Krkonoše, Jizerské hory, Orlické hory, Jeseníky atd.). Chaty na horách jsou zbudované ponejvíce ze dřeva, vyznačujícího se dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi, ke kterým přispívá i časté vnější obednění (opláštění) stěn a štítů. Pouze spodní část stavby je z důvodu sněhové pokrývky a zemní vlhkosti provedena technikou zdění, především z místního kamene. Horské chaty mohou sloužit k individuální i hromadné rekreaci.

Turistické chaty (v Krkonoších tzv. boudy)

Turistické chaty v Krkonoších

Horské chaty v Krkonoších, Pec pod Sněžkou

Horské chaty situované na svazích Krkonoš, naležejících mezi nejvíce exponované oblasti zimní i letní rekreace.
Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

Foto © MaČefotogalerie

Základem turistických chat se stávají horské usedlosti v Krkonoších, charakterizované vysoko položenými letními chlévy. Tyto původně jednoduché dřevěné stavby (boudy) se později mění v trvalá obydlí, v nichž horalé poskytují ubytování i rostoucímu počtu turistů. Ve 20. století dochází k budování turistických chat, vyznačujících se již výhradně hotelovou funkcí. Turistické chaty buduje především Klub českých turistů, Sokolská obec nebo některé sportovní kluby. Ve 2. polovině 20. století dochází v Krkonoších a dalších oblastech k budování horských hotelů ve státním vlastnictví. Jedná se o stavby značných rozměrů sloužící původně podnikové rekreaci, tomuto odpovídající ubytovací kapacitou, vlastní jídelnou i nezbytným hospodářským zázemím. Právě rozměrově předimenzované hotely dodnes v mnoha případech narušují prostředí historických horských sídel i celé krajiny našich hor. Nové turistické chaty sloužící jako ubytovna se přitom již neomezují pouze na horské oblasti, ale pokrývají celou řadu dalších přírodně a turisticky zajímavých míst České republiky.

Penziony

V současné době je namísto velkých turistických hotelů upřednostňována forma menších ubytovacích zařízení - penzionů. Obvyklá ubytovací kapacita penzionu se omezuje na několik desítek osob, nejčastěji s možností polopenze. Zpravidla se jedná o rodinné podniky s trvalým pobytem soukromých majitelů. S ohledem na požadovanou velikost jsou k tomuto využití vhodné i historické objekty. Ani případné novostavby však díky přiměřenému objemu výrazněji nenarušují urbanistické, architektonické a přírodní prostředí turistického regionu.

Apartmány

Novou formu individuální rekreace představují apartmány, kombinující výhody individuálního pobytu a snadno dostupných služeb i sportovního vyžití v turisticky atraktivních oblastech. Kromě pronájmu celých objektů je v současné době možné i odkoupení jednotlivých bytů v domech s apartmány. Nevýhodou těchto areálů je značné přetížení krajiny a sídel, přispívající k nežádoucím formám cestovního ruchu a zániku kulturních i přírodních hodnot prostředí.

Rodinné chaty

Rodinnou chatou v současnosti rozumíme ponejvíce drobný rekreační objekt vyznačující se nenáročnou architektonickou formou a stavebním provedením. Slouží zpravidla k odpočinku a přechodnému pobytu městských obyvatel v přírodě, zejména o víkendech. Z tohoto důvodů jsou chaty, neorganizovaně sdružované do chatových kolonií mimo historicky zastavěná území, s oblibou situovány na svazích v blízkosti vodních ploch a toků. Ke stavebnímu objektu chaty může přiléhat i zahrada zpravidla nevelké rozlohy. Oproti zahradnímu domku však technické a interiérové vybavení chat umožňuje i delší pobyt a přenocování, přestože rovněž nejsou určeny k trvalému bydlení. Z hlediska stavebního představují chaty v dnešním významu především novodobé stavby nevelkých půdorysných a výškových rozměrů, často budované svépomocí.

Autor textu a fotky k heslu Chaty v ČR © Martin ČerňanskýAktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

ENCYKLOPEDIE: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBYZpět na úvodní stránku: Encyklopedie lidové architektury
10.02.2012 © MaČe
2000-2011 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz