Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | FOTKY PAMÁTEK, VESNIC A KRAJINY | ATLAS VESNIC A PAMÁTEK | PRÁVO A LEGISLATIVA | HISTORIE V DATECH | ENCYKLOPEDIE STAVEB A STAVITELSTVÍ | SEZNAM A REJSTŘÍK VESNIC | PUBLIKACE A LITERATURA | KULTURA | ARCHÍV
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>

.
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
ENCYKLOPEDIE
LIDOVÉ ARCHITEKTURY
:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž
TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ VÝRAZY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
A - ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURYTypy staveb > horské boudy

BOUDA, BOUDY

Stránka o významu slova boudaBoudou obecně rozumíme jednoduchou stavbu provedenou ze dřeva, ale stejného výrazu používáme i pro mnohé další stavby. Zatímco proslulé vlastenecké divadlo Bouda na Koňském trhu v Praze (dnešní Václavské náměstí) i letní chlévy (tzv. boudy) v Krkonoších ještě upomínají na dřevěné stavby, v přeneseném významu tohoto slova je tento termín použit i na hotelové novostavby nebo dokonce dělostřeleckou tvrz pohraničního opevnění.

Obsah: Horská usedlost Bouda pro psy Bedněná chodba Přístřešek

Horská usedlost v Krkonoších

Horské boudy v Krkonoších

Horské boudy v Krkonoších

Portášovy boudy v Krkonoších, zvané též Portášky, jsou častým místem k výstupu na nejvyšší horu České republiky - Sněžku.
Portášovy boudy, okres Trutnov

Foto: MaČefotogalerie

Součástí horského osídlení s rozptýlenými horskými usedlostmi byly i letní boudy. Původně jednoduché hospodářské stavby budované od 17. a 18. století vysoko v horském terénu sloužily k sezónnímu ustájení dobytka nebo příležitostně i jako útulky pro pastýře, hutníky a dřevorubce ve chvílích nepříznivého počasí. Časem se letní boudy měnily v trvalá obydlí a byly užívány i v zimním období. Od 2. poloviny 19. století začínají horalé, zejména pak v Krkonoších, tyto objekty poskytovat i rostoucímu počtu turistů pro účely krátkodobého ubytování. Postupně dochází k budování staveb větších rozměrů, ve kterých původně okrajová ubytovací funkce nabývá podstatně většího významu. Na přelomu 19. a 20. století se již bouda stává synonymem pro ubytovací zařízení v Krkonoších, zastoupené později turistickými chatami, ubytovnami a horskými hotely často bez ohledu na vzhled a konstrukci stavby. Mezi nejznámější paradoxně patří novostavba Labské boudy, necitlivě zasazené do přírodního prostředí Krkonoš. Původní Labská bouda stojící nedaleko předimenzované novostavby horského hotelu byla postavená před polovinou 19. století, přičemž již ve druhé polovině téhož století byla přestavěna. Roku 1965 však stará Labská bouda, pojmenovaná podle protékajícího toku Labe jež nedaleko pramení, vyhořela. Mezi další známé boudy plnící funkci hotelů nebo penzionů v turistických oblastech Špindlerova mlýna nebo Pece pod Sněžkou náleží Luční bouda, Modrokamenná bouda, Smíchovská bouda, Erlebachova bouda, Černá bouda, Medvědí bouda a řada dalších. Vedle pojmenování jednotlivých staveb se v Krkonoších setkáme s boudami i jako s místním označením lokalit. Příkladem budiž Portášovy boudy, Janovy boudy nebo Velké Tippeltovy boudy, které byly roku 2004 prohlášeny za vesnickou památkovou zónu s nezbytným stupněm památkové ochrany staveb i vymezeného území (heslo rozšířeno).

Bouda pro psy

Psí boudy nejčastěji představují malý dřevěný úkryt sloužící pro psa v nepříznivých klimatických podmínkách a poskytující zároveň možnost odpočinku v průběhu celého dne i noci. Bouda pro psy se zpravidla vyznačuje ustáleným tvarem malého sbíjeného "domku" nevelkých rozměrů s stříškou sedlového tvaru a čelním otvorem. Vedle charakteristického dřevěného provedení je možné se setkat i s psí boudou zbudovanou z kamene, případně vyčleněnou přímo v obvodovém zdivu a zvenčí přístupnou architektonicky pojednaným otvorem v domové stěně (heslo rozšířeno).

Bedněná chodba

Ve východních Čechách je boudou nářečně nazývána též krytá, prkny obedněná chodba podél bočních stěn domu.

Přístřešek

Za boudu považujeme rovněž jednoduchý a obvykle přenosný přístřešek, sloužící pro hlídače ovocného sadu, dřevorubce nebo pro uhlíře. Vyznačuje se zpravidla provedením ze dřeva, jakožto materiálem o malé hmotnosti (heslo rozšířeno).

Autor původního hesla z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Josef Vařeka
Autor rozšiřujícího textu a fotky k heslu Bouda © Martin ČerňanskýAktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

ENCYKLOPEDIE: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBYZpět na úvodní stránku: Encyklopedie lidové architektury
10.02.2012 © MaČe
2000-2011 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz