TÉMATICKÝ OKRUH -D- > NOVOSTAVBY > ZÁSADY NOVÉ VÝSTAVBY NA VESNICI
Novostavby na vesnici a v okolíNOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTŘEDÍ
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciPřednáška pro Nadaci Občanského fóra

• 9. Žádoucí tendence vývoje na vesnici •

Žádoucí tendence vývoje na vesniciDevátá kapitola je zaměřena na odvození žádoucích tendencí stavebního vývoje na vesnici. Z pohledu vesnických novostaveb se jedná zejména o:

9.1.Půdorysné uspořádání domu
9.2.Výškové uspořádání domu

Kapitola se zaměřuje na vnější hmotové utváření tradičního venkovského domu ve vztahu k jeho vnitřnímu prostorovému uspořádání (půdorysné a výškové členění), provázaného právě s exteriérem stavby. Pro snadnější pochopení a lepší názornost budou po dokončení a následující série příspěvků (pracovní název Lidová architektura na pozadí historických slohů) postupně doplněny další texty provázené ilustrativními kresbami a fotografiemi. Na základě porovnání uzavřeného půdorysu tradičního venkovského domu s otevřeným půdorysem moderních novostaveb dochází k odvození žádoucích tendencí (trendů) vývoje nových staveb ve venkovském prostoru. Zcela logicky a zákonitě vznikají varianty kombinující historické a moderní řešení dohromady a přitom zachovávající klady obou půdorysných schémat při současné eliminaci záporů každého z nich. Výsledkem je zcela moderní řešení nad tradičním trojdílným uspořádáním půdorysu, poplatné soudobým požadavkům na bydlení, avšak nenarušující staletími utvořenou půdorysnou strukturu našich vesnických sídel.

Totéž platí i pro výškové uspořádání domu, kdy proti sobě stojí historické řešení s jasně vymezenými prostory (stropy zpravidla v jedné výškové úrovni) a moderní “neukázněnost” s libovolnými výškovými přesahy. Výsledkem vzájemného porovnání je opět kombinované řešení, které umožňuje snížení, zvýšení nebo přerušení části stropní konstrukce mezi jednotlivými podlažími nebo přízemím (patrem) a podkrovím, ovšem v žádném případě se tyto výškové změny nepromítají vně tradiční hmoty venkovského domu zastřešené sedlovou, polovalbovou nebo valbovou střechou.

Žádoucí tendence vývoje na vesnici:

9.1.Půdorysné uspořádání domu

Základem půdorysného uspořádání novostaveb nadále zůstává trojdílné dělení dispozice. Obvodové stěny orientované na sousední parcelu a k veřejnému prostoru zůstávají tradičně uzavřené. Při sousední parcele zcela plné nebo s malým okénkem, při veřejném prostoru prolomené okenními otvory běžné velikosti (nutný vizuální kontakt). Oproti tomu obvodové stěny orientované do prostoru soukromého dvora (často skyté za branou) mohou být v případě novostaveb i značně otevřené (větší okenní otvory nebo dokonce prosklená stěna). U velkých prosklených ploch nesmíme však zapomenout na velké tepelné ztráty nebo zisky (zvyšené požadavky na vytápění nebo finančně velmi náročnou klimatizaci).

9.2.Výškové uspořádání domu

Volitelné výškové členění interiéru novostaveb, které umožňuje změnu úrovně stropní konstrukce nebo vzájemné propojení přízemí a patra (případně přízemí nebo patra s podkrovím), avšak v žádném případě nenarušuje tradiční hmotu a obrys (siluetu) vesnických staveb. Při propojení prostorů nad sebou nesmíme zapomenout na stoupání ohřátého vzduchu směrem vzhůru (zvýšené požadavky na vytápění dolního prostoru, ze kterého teplo neustále uniká komínovým efektem do horních prostor).

Shrnutí kapitoly: Kapitola o zádoucích tendencích stavebního vývoje naší vesnice byla věnována půdorysnému a výškovému uspořádání obytných staveb.

Autor textu k tendencím vývoje na vesnici © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Novostavby na venkověZpět na úvodní stránku: Nové stavby ve venkovském prostředí
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
NOVÉ STAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


0.Úvodní část přednášky
1.Poválečný vývoj vesnice
2.Novostavby a opravy
3.Půdorys domu
4.Stavba domu
5.Konstrukce domu
6.Architektura domu
7.Domácí projekty domů
8.Zahraniční projekty
9.Tendence vývoje
10. Vzorový projekt domu

OPRAVY STAVEB
Základní principy

DŮM A CHALUPA
- TYPICKÉ ZNAKY


Novostavby na vesnici


Památky UNESCO pro děti a mládežFOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz