TÉMATICKÝ OKRUH -D- > NOVOSTAVBY > ZÁSADY NOVÉ VÝSTAVBY NA VESNICI
Novostavby na vesnici a v okolíNOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTŘEDÍ
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciPřednáška pro Nadaci Občanského fóra

• 10. Studie rodinného domu na vesnici •

Studie rodinného domu na vesniciDesátá kapitola je zaměřena na studie rodinných domů v prostředí vesnických sídel. Pozornost je soustředěna především na problém:

10.1.Novostavby a okolního prostředí
10.2.Sociální diferenciace zástavby

Kapitola bude doprovázena studiemi novostaveb navržených pro naše vesnické prostředí. Studie budou zveřejňovány po dokončení následující série příspěvků (pracovní název Lidová architektura na pozadí historických slohů). Samotné návrhy novostaveb jsou přitom důsledně vedeny snahou o cílevědomé respektování tradičních znaků naší venkovské zástavby, včetně zohlednění regionálních charakteristik a místních stavebních zvyklostí. Navzdory tomu však studie přízemních a patrových domů reprezentují pouze základní řešení nemohoucí zohlednit všechny konkrétní okrajové podmínky (urbanistické, přírodní a kulturní prostředí) a sociální postavení majitele (finanční prostředky, reprezentace atd.). Z hlediska urbanistických podmínek musí být zohledněny především širší vazby v rámci venkovského sídla a užší vazby v rámci staveb k domu příslušejících (hospodářské zázemí atd.). Z hlediska přírodních podmínek je třeba do návrhu promítnout například konfiguraci (členitost) přilehlého terénu, směr převládajícího větru, orientaci ke světovým stranám při nemožnosti optimální orientace zápražím k jihu nebo možném zastínění jinými stavbami. Z hlediska kulturních podmínek by měl návrh v plné míře zohlednit regionální zvláštnosti oblasti, ve které bude novostavba rodinného domu situována. Tyto v úvodu zmiňované regionální charakteristiky odrážející místní stavební zvyklosti však nemají mít formu dodatečně přidávaných “ozdobností” k hotové stavbě, ale naopak musí být do stavby promyšleně integrovány již při jejím počátečním návrhu. Sociální postavení majitele se může na novostavbách projevovat odlišnými rozměry domu, náročnějšími detaily, kvalitnějším materiálem apod., avšak nesmí narušovat tradiční hmotové utváření venkovských sídel.

Studie rodinného domu:

10.1. Novostavba a okolní prostředí

Při návrhu novostaveb ve venkovském prostoru se vždy snažíme co nejvíce zohlednit a respektovat místní přírodní, kulturní a urbanistické podmínky prostředí, ve kterém bude navrhovamá stavba situována. Přitom dbáme, aby výstavba nového domu toto prostředí v žádném případě nenarušovala ani jinak nesnižovala jeho krajinné a architektonické hodnoty.

10.2. Sociální diferenciace zástavby

Při návrhu nových staveb ve venkovském prostředí zohledňujeme rovněž sociální postavení majitele a jeho přiměřené individuální nároky, které je možné realizovat pouze za předpokladu zachování stávajících urbanistických a architektonických kvalit prostředí určeného pro novou výstavbu.

Shrnutí kapitoly: Kapitola zaměřená na architektonické studie rodinného domu byla věnována vnějším vlivům okolního prostředí na novostavby a sociální diferenciaci zástavby na vesnici.

Autor textu ke studii rodinného domu na vesnici © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Novostavby na venkověZpět na úvodní stránku: Nové stavby ve venkovském prostředí
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
NOVÉ STAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


0.Úvodní část přednášky
1.Poválečný vývoj vesnice
2.Novostavby a opravy
3.Půdorys domu
4.Stavba domu
5.Konstrukce domu
6.Architektura domu
7.Domácí projekty domů
8.Zahraniční projekty
9.Tendence vývoje
10. Vzorový projekt domu

OPRAVY STAVEB
Základní principy

DŮM A CHALUPA
- TYPICKÉ ZNAKY


Novostavby na vesnici


Památky UNESCO pro děti a mládežFOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz