Historické stavby a novostavby na vesnici

Nové stavby, přestavby a stavby bez údržby

Zásady územního rozvoje - venkov v České republice a funkce venkovského prostoru v krajích ČRZásadní narušení stavebního charakteru vesnických sídel představují především nevhodné novostavby v intravilánu obcích a po jeho obvodě. Dále rovněž nevhodné přestavby historických staveb tradičních forem a dlouhodobá neúdržba či nevyužívání staveb ohrožených zánikem.

Debrník - ohrožená stavba sýpky a vjezdové brány Špatný stavebně technický stav hospodářských staveb není vyjímkou ani v prostředí památkových zón, kde se nachází řada zánikem ohrožených staveb. Obec Debrník, okres Tábor (foto: MaČefotogalerie).

Obsah:

  1. Novostavby
  2. Přestavby
  3. Ohrožené stavby

Novostavby

Většina současných novostaveb rodinných domů nebo jiného funkčního využití nenavazuje na historickou podobu našich vesnic v důsledku nevhodného:

Z důvodu nevhodně zvolené plochy určené pro novou stavbu a jejího samotného umístění dochází k již dříve započatému narušení staletími utvářené půdorysné struktury vesnických sídel. Architektonické formy neslučitelné s tradiční zástavbou vesnice zase přispívají k prohlubující se nejednotnosti a disharmonii stavebního fondu včetně narušení prostředí kulturních památek.

Nevyužívaná prodejna nevhodných forem Neslučitenými architektonickými formami a výrazem se vyznačuje řada současných i nedávných nostaveb včetně prodejen, dnes již často nesloužících navrhované funkci (foto: MaČefotogalerie).

V případě jednotlivých staveb je na vině především jejich podoba, často převzatá z kulturně odlišného prostředí. Kromě tohoto se většina novostaveb navíc vyznačuje nízkými výtvarnými kvalitami, ocitajícími se za hranicemi vkusu a estetických norem našeho tradičního vesnického stavitelství. Rodinné domy stavěné dnes již bez hospodářského zázemí často neodráží vesnický styl života a naopak se od něj snaží často maloměšťáckým způsobem distancovat.

Přestavby

Nevhodné přestavby tradičních staveb charakterizuje především zánik

Ve většině případů zpravidla přitom nedochází k požadovanému zlepšení stavebně-technických vlastností (odvlhčení, odsolení), ale pouze o „módní“ přestavbu nebo úpravu v duchu doby. Zatímco pro 2. polovinu 20. století byla charakteristická omezená stavební výroba, současné období charakterizuje přemíra výrobků sledujících výhradně komerční úspěšnost.

Po krátkém časovém intervalu „módní“ vlna zpravidla odezní, avšak vnější výraz staveb je trvale narušen a původní hodnotné části staveb jsou nenávratně ztraceny. Jedná se zpravidla o:

Ohrožené stavby

Závažným problémem vesnických sídel jsou nevyužívané stavby, charakterizované špatným nebo dokonce havarijním stavebně-technickým stavem. Jedná se především o některé:

V případě kostelů a hospodářských staveb bylo zhoršení stavebně-technického stavu zapříčiněno ztrátou funkčního využití. Kostely přestaly sloužit bohoslužbám a zpovědím, hospodářské stavby skladování a chovu. V případě drobných staveb v krajině je problémem zejména jejich odlehlost bez náležitého dohledu obyvatel dané lokality.

Za hlavní přičinu neutěšeného stavu můžeme zejména u hospodářských staveb, tvořících nejpočetnější skupinu historického stavebního fondu našich vesnic, zcela neomylně považovat kolektivizaci zemědělství. Právě ta měla za následek ztrátu původní funkce většiny hospodářských objektů zemědělských usedlostí. V období po listopadu 1989 sehráhly negativní roli rovněž

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Histrorické stavby a novostavby na vesnici © Martin Čerňanský

Popisek

Osídlení krajiny,
vesnice a stavby

Popisek

Hlavní regiony
a typy domů

Popisek

Ochrana sídel
a staveb

Popisek

Encyklopedie,
rejstřík, album..


TÉMATICKÝ OKRUH:
Zásady územního rozvoje

HLEDANÉ ODKAZY:
hrady a zámky Beskydy sušárny parky pivovarnictví obce domy Veselý Kopec právo novostavby dům nábytek UNESCO rezervace podlaha Čechy kamna památky krajina kámen nádobí stropy Morava sporáky akce okna skanzeny chalupy výstavy šindel vrata klenby nátěry tašky dveře projekt dřevostavby řemesla sklo vestavby katastr Slezsko vinohradnictví Holašovice Valašské muzeum dlažba tesařské spoje práce rybnikářství krovy rozvoj zóny kování Kokořínsko mapy stavby dlaždice

Památky a lidová architektura na Facebooku

Památky a lidová architektura na Twitteru

Památky a lidová architektura na E-mailu

Památky a lidová architektura na Google +

Tématický okruh
URBANISMUS

Tématický okruh
STAVBY

Hledat jiné téma >

Sdílet článek >


LEGENDA: PR - památková rezervace, PZ - památková zóna, MVP - muzeum v přírodě, RLA - region lidové architektury, NKP - národní kulturní památka, KP - přístupná kulturní památka Zobraz větší mapu v novém okně

Redakce, webdesign a webmaster portálu:  info@lidova-architektura.cz, poslední změna: 05.05.2017

Památky a lidová architektura ČR - dům a zahrada, chalupy a bydlení © 2000 - 2017 Martin Čerňanský