Veřejná prostranství a humna

Veřejný a záhumenní prostor

Veřejná prostranství ve vsi a okolíMezi základní nedostatky týkající se veřejného prostranství vesnických sídel náleží nevhodná úprava návsi a proměna záhumenního prostoru podílejícího se zásadní měrou na obrazu vesnice v krajině, zpravidla zemědělsky obhospodařované nebo zalesněné.

Sovenice - zanikající objekt roubené stodolyK nejvíce ohroženým stavbám náleží stodoly, zvláště pokud jsou roubené konstrukce. Kromě stavebních ztrát se v důsledku jejich zániku mění rovněž obraz vesnice v krajině. Obec Sovenice, okres Nymburk (foto: MaČefotogalerie)

Obsah:

  1. Veřejná prostranství
  2. Záhumenní prostor

Veřejná prostranství

Nevhodnou úpravu veřejného prostranství návsi nebo ulice představují zejména parkové úpravy podle městského vzoru. Tyto v řadě případů charakterizují nevhodně zvolené

Přirozený vesnický charakter návesního prostoru je parkovou úpravou zpravidla výrazně potlačen a v kombinaci s dalším průvodními jevy mnohdy zcela znehodnocen.

Mezi tyto negativními jevy náleží zejména:

Nevhodné řešení veřejného prostranstvíPříklad nevhodného řešení veřejného prostoru charakterizovaného netradiční výstavbou a velkou rozlohou zpevněných ploch v jedné souvislé ploše (foto: MaČefotogalerie)

Záhumenní prostor

Změna obrazu vesnice v krajině je způsobená především nevhodně situovanými novostavbami a/nebo zánikem:

Na uvolněných parcelách nebo jejich blízkosti jsou územními plány navrhovány rozvojové plochy určené bydlení. Následně jsou zde projektovány hmotově odlišné novostavby rodinných domů. Někdy k tomuto dochází bez stavebního povolení nebo s povolením získaným až dodatečně jako náprava stávajícího stavu. Možnost odstranění staveb zpravidla není reálná ani v památkově či přírodně chráněném území, případně je k tomuto přistupováno zcela ojediněle.

Vlivem novostaveb nevhodného umístění a netradičních forem dochází k výraznému oslabení půdorysného uspořádání sídla i jednotlivých usedlostí. Narušeny jsou zpravidla rovněž dálkové panoramatické pohledy i harmonické působení sídelního obrazu v krajině.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Vesnice a veřejný prostor © Martin Čerňanský

Popisek

Osídlení krajiny,
vesnice a stavby

Popisek

Hlavní regiony
a typy domů

Popisek

Ochrana sídel
a staveb

Popisek

Encyklopedie,
rejstřík, album..


TÉMATICKÝ OKRUH:
Zásady územního rozvoje

HLEDANÉ ODKAZY:
hrady a zámky Beskydy sušárny parky pivovarnictví obce domy Veselý Kopec právo novostavby dům nábytek UNESCO rezervace podlaha Čechy kamna památky krajina kámen nádobí stropy Morava sporáky akce okna skanzeny chalupy výstavy šindel vrata klenby nátěry tašky dveře projekt dřevostavby řemesla sklo vestavby katastr Slezsko vinohradnictví Holašovice Valašské muzeum dlažba tesařské spoje práce rybnikářství krovy rozvoj zóny kování Kokořínsko mapy stavby dlaždice

Památky a lidová architektura na Facebooku

Památky a lidová architektura na Twitteru

Památky a lidová architektura na E-mailu

Památky a lidová architektura na Google +

Tématický okruh
URBANISMUS

Tématický okruh
STAVBY

Hledat jiné téma >

Sdílet článek >


LEGENDA: PR - památková rezervace, PZ - památková zóna, MVP - muzeum v přírodě, RLA - region lidové architektury, NKP - národní kulturní památka, KP - přístupná kulturní památka Zobraz větší mapu v novém okně

Redakce, webdesign a webmaster portálu:  info@lidova-architektura.cz, poslední změna: 05.05.2017

Památky a lidová architektura ČR - dům a zahrada, chalupy a bydlení © 2000 - 2017 Martin Čerňanský