TÉMATICKÝ OKRUH -D- > PROJEKTY A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ > DISERTAČNÍ PRÁCE
Urbanismus vesnice a architektura domuURBANISMUS VESNICE A ARCHITEKTURA DOMU
Název kapitoly k novostavbám domů na vesnici6. Architektonické charakteristiky domu

• ŠTÍTOVÉ PRŮČELÍ PATROVÉHO DOMU •

Štítové průčelí patrového domu bez půdních nadezdívek - tradiční řešení a nevhodné řešení s vysokým řádemIlustrace zachycují dvě štítová průčelí patrového domu bez půdních nadezdívek. Na zjednodušených pohledech je porovnávána velikost, tvar a umístění okenních otvorů ve vztahu k velikosti průčelní plochy a ve vztahu k poloze stropní konstrukce.

Varianty řešení: Nevhodné rozmístění okenních otvorů s uplatněním vysokého řádu Tradiční rozmístění okenních otvorů

• Patrové domy - uspořádání okenních otvorů •

Štítová průčelí starší vrstvy patrových domů s nesymetricky nasazenými střechami - u štítově orientované zástavby náleží čelní štítové průčelí domu k opticky nejvíce exponovanému průčelí a má rozhodující vliv na celkový architektonický výraz stavby.

Štítová průčelí starší vrstvy patrových domů s nesymetricky nasazenými střechami - u štítově orientované zástavby náleží čelní štítové průčelí domu k opticky nejvíce exponovanému průčelí a má rozhodující vliv na celkový architektonický výraz stavby. Právě velikost, tvar a umístění okenních otvorů nám jednoznačně poukazují na obytný charakter stavby, a to zejména ve srovnání se stavbami hospodářského charakteru jejichž štítová průčelí jsou plná nebo prolomená jen větracími nebo přisvětlovacími otvory podstatně menších rozměrů. Pro tradiční tvářnost venkovského domu je důležité rovněž umístění okenních otvorů ve vztahu k nárožím objektu a konstrukci podlahy nebo stropu. Zjednodušeně můžeme konstatovat, že nesmí ležet na hranách těchto konstrukcí nebo v jejich blízkosti.

Tradiční rozmístění okenních otvorů u patrového domu

Okenní otvory u patrového domu

ZUBRNICE - uplatnění vysokého řádu na stavbě patrového domu s výrazným vlivem městské architektury.

Uplatnění vysokého řádu na stavbě patrového domu s výrazným vlivem městské architektury. Přes obě patro je spojeno jak kvádrování na nároží, tak meziokenní pilastr. Rozmístění okenních otvorů je však nadále dvouřadé, tradičního tvaru a velikosti.
Zubrnice, okres Ústí nad Labem

Foto: MaČefotogalerie

Tradiční řešení štítového průčelí patrového domu představuje dvouřadé uspořádání okenních otvorů obdélníkového tvaru, s převládajícími výškovým rozměrem. Přízemní hmota stavby zůstává nadále čitelná a patro objektu tak ve své podstatě jen opisuje konstrukční a zpravidla i dispoziční uspořádání přízemí. To je samozřejmě staticky velmi výhodné, protože nosné stěny patra korespondují s nosnými stěnami přízemí. Opakováním dispozičního uspořádání přízemí se nad sebou ocitají rovněž prostory stejného charakteru (např. koupelny a WC), což je výhodné zejména z hlediska rozvodů technického zařízení budov, potažmo stavebních prostupů stropními konstrukcemi. Příznání přízemní hmoty vhodným dvouřadým rozmístěním okenních otvorů (byť objekt je od počátku stavěn jako patrový) se jeví jako nejvhodnější řešení i u vesnických novostaveb. I v případě moderního řešení novostavby nečleněné patrovou římsou a jinou výzdobou je umístění stropní konstrukce orientačně patrné právě z rozmístění oken v přízemí a patře, stejně jako znalosti běžné výšky parapetu. Přesné určení polohy stropní konstrukce patrového domu je však možné pouze u starší zástavby s viditelnými čely stropních trámů nebo s vyloženými zhlaví trámů vynášejících např. časté pavlače.

Nevhodné rozmístění okenních otvorů u patrového domu

Štítové průčelí patrového domu zobrazeného vlevo symbolicky reprezentuje uplatnění tzv. vysokého řádu u okenních otvorů. U lidových staveb na vesnici se vysoký (též kolosální) architektonický řád uplatnil pouze v textonické výzdobě, jak zachycuje horní fotografie. Spojování okenních otvorů přes dvě podlaží není u tradiční venkovské zástavby doloženo, snad z důvodu proporční nepotřebnosti tohoto řešení v prostředí charakterizovanému především nízkopodlažní zástavby. Vysoký řád je znám především z vyspělého městského prostředí, ve kterém se uplatnil na renesanční a zejména barokní slohové architektuře. Z důvodu honosnějšího architektonického výrazu stavby je u těchto vícepodlažních staveb běžné časté spojování okenních otvorů, sloupů nebo pilastrů přes více než jedno podlaží. Známy jsou však i opačné případy, kdy pro vytvoření příznivějších proprocí jsou v rámci jednoho podlaží (např. vysoký sál) provedeny dvě samostatné řady okenních otvorů. Nevýhodou prvního řešení může být viditelnost stropní konstrukce za prosklenou plochou (u moderní architektury však může představovat architektonický záměr, zejména v souvislosti se schodištěm) a v případě druhého řešení je na újmu především nepravdivost ve vztahu k výškovému uspořádání stavby. U patrového domu na vesnici je problémem okenních otvorů přes obě podlaží zejména znečitelnění přízemní hmoty domu, že kterého se patrové řešení v průběhu dlouhého historického vývoje rozvinulo (pouze v některých regionech, zejména severních Čech). Nepřiznivá je rovněž velikost prosklené plochy ve vztahu k plné ploše průčelní stěny, která u tradičních staveb vždy výrazně převládala. Z výše uvedených důvodu proto považujeme okenní otvory přes více než jedno patro za řešení nevhodné i pro novostavby na vesnici.

Autor textu, kreseb a fotografie ke štítovému průčelí patrového domu © Martin Čerňanský

Interní odkazy (v novém okně):

ARCHÍV PŘÍSPĚVKŮ
Archív článků za 1. pololetí roku 2004
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie štítového průčelí domů ve FOTOALBU
WIKI VESNICE - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Štítové průčelí domu ve wiki-encyklopedii WIKI-VESNICE
DISKUSNÍ FÓRUM - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Diskuse ke štítovému průčelí domu na záložce wiki-encyklopedie


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Tradiční rodinný dům na vesniciZpět na úvodní stránku: Tradiční rodinný dům na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PROJEKTY
A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ


Úvod disertační práce
1. Analýza vesnických sídel
Základní vrstvy zástavby
Formy staveb na vesnici
Harmonizace stav. forem
Prostor vesnic a usedlostí
Vesnice, stavby v krajině
2. Reflexe histor. vývoje
Nejstarší obydlí a dům
Materiálové řešení domu
Druhotné užívání prvků
Kombinace materiálů
Kombinace staveb. prvků
Stavba a slohové formy
3. Dispoziční charakter.
Půdorys domu a přístavby
Interiér domu a členění
Provoz a dispozice domu
Zádveří, zápraží a vstup

4. Stavební charakteristiky

Domy a povětrnost
Oslunění domu
Osvětlení podkrovi
Střešní okna a vikýře
Umístění stavby v terénu
Pavlače, balkóny a lodžie
Okna a dveře - nadpraží
Okna a dveře - výplně
Okenní rámy a křídla
Osvětlení a větrání
Skladebnost stav. prvků
Kompaktnost konstrukcí
Umístění komín. tělesa
Přístavba - půdorys, tvar
Přístavba domu - zásady
Přístavby - okna a dveře
Přístavby - štítové průčelí
5. Konstrukční charakter.
Tektonika konstrukce

Konstrukční hierarchie
Statika roubené konstr.
Tuhost roubené konstr.
Tvar a konstrukce střech
Nasazení střechy
Předsazení střechy
Trámová výměna
Zápraží a tepelný most
6. Architektonické char.
Návesní a uliční čára
Perspektiva domu
Proporce venkov. domu
Význam štítového průčelí
Průčelí přízemního domu
Průčelí patrového domu
Otvory a plocha průčelí
Otvory a plocha štítu
Návaznost štítu a stěn

Návaznost štítu a stropů
Plocha štítu
7. Příklady domácí výstavby
Nevhodné úpravy
Nedostatky
oprav
Nedostatky novostaveb
Vhodné novostavby
8. Příklady zahraniční výst.
Příklad modernizace
Zahraniční novostavby

Interiéry novostavby

Simulační zákres

9. Žádoucí tendence vývoje
Příklad historického domu
Půdorysné uspořádání

Výškové uspořádání
Moderní řešení domu
10. Architektonická studie
Perspektivní pohledy
Vizualizace domu


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz