TÉMATICKÝ OKRUH -D- > PROJEKTY A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ > DISERTAČNÍ PRÁCE
Urbanismus vesnice a architektura domuURBANISMUS VESNICE A ARCHITEKTURA DOMU
Název kapitoly k novostavbám domů na vesnici4. Architektonické charakteristiky domu

• ŠTÍTOVÁ PRŮČELÍ OBYTNÝCH STAVEB •

Ilustrace a fotografie sledují vliv prolomení štítového průčelí na tvářnost tradičního venkovského domu (tj. stavby pro bydlení), a to zejména srovnáním s plnými nebo jen větracími otvory prolomenými štítovými průčelími hospodářských staveb.

• Plné (slepé) průčelí a průčelí s otvory •

ŠTÍTOVÉ PRŮČELÍ - levá kresba zachycuje dům s plným štítovým průčelím, které u staveb obytného charakteru nutně vyvolává nežádoucí soustředění velkých prosklených ploch v krajních částech podélných stěn.

ŠTÍTOVÉ PRŮČELÍ - levá kresba zachycuje dům s plným štítovým průčelím, které u staveb obytného charakteru nutně vyvolává nežádoucí soustředění velkých prosklených ploch v krajních částech podélných stěn a v případě využití podkroví rovněž nevhodné umístění střešních oken při ramenech štítu. U převažující štítově orientované zástavby je štítové průčelí domu vždy orientováno k veřejnému prostoru a vedle nezbytného osvětlení zajišťují okenní otvory i vizuální kontakt zprostředkovávající život na vsi. Prolomení štítového průčelí domu okenními otvory náleží mezi jednu ze základních charakteristik obytných staveb ve venkovském prostředí a nemůže být opomíjeno ani při návrhu novostaveb realizovaných v prostředí našich vesnických sídel. Součet prosklených ploch na průčelí domu nesmí v žádném případě převyšovat plnou plochu štítového průčelí, přičemž směrem do minulosti byla velikost okenních otvorů nepoměrně menší oproti velkým a plným plochám obvodových stěn. I navrhované novostavby na vesnici mají, při současném splnění normových požadavků na oslunění a osvětlení obytných místností, volit takovou velikost a rozmístění prosklených ploch, aby velikost plné stěny zůstávala nadále zcela převažující. Okenní otvory novostaveb na vesnici vždy volit jednoduchého obdélníkového tvaru, orientovaného na výšku. Vedle běžných okenních otvorů se na štítovém průčelí venkovských staveb můžeme setkat i s ležatými větracími otvory v půdních nadezdívkách a rovněž s podávacími dvířky pro ukládání sena do podkrovního prostoru, které se však na novostavbách již příliš neuplatní.

Zcela odlišná situace nastává v urbanistickém prostředí jižní Moravy s převažující hřebenově (okapově) orientovanou zástavbou. Třebaže vnitřní struktura obytných staveb často vykazuje štítově orientovaný dům, překrytím vjezdu dochází k okapové orientaci střech. Následkem je nemožnost využití neexistujícího štítu pro osvětlení podkroví, namnoze i z důvodu častých valbových střech. Pro osvětlení novostavby na jihomoravské vesnici tak bude nejpřijatelnější osazení střešních oken nebo vhodně tvarovaných střešních vikýřů, a to v nejméně pohledově exponované střešní rovině orientované do prostrou soukromého dvora uzavřeného hospodářskými objekty. Předpokladem je ovšem orientace na slunnou stranu zaručující dostatečně oslunění alespoň třetiny obytných místností, jak vyžaduje příslušná norma.

• Štítová průčelí u montovaných staveb •

ŠTÍTOVÉ PRŮČELÍ - na svoji dobu poměrně zdařilý projekt venkovského domu využívající nové materiály i montované technoligie.

ŠTÍTOVÉ PRŮČELÍ - na svoji dobu poměrně zdařilý projekt venkovského domu využívající nové materiály i montované technologie. Z hlediska technického zařízení budov tento projekt nijak nezaostával za tehdejšími nároky na kvalitu bydlení a vnitřního prostředí a současně dokázal z větší části respektovat tradiční objemové formy venkovských staveb (obdélníkový půdorys se strmou střechou). Z hlediska vnějšího výrazu samotného objektu je nejzávažnějším nedostatkem právě nedostatečné využití štítového průčelí pro osvětlení místností v krajích částech půdorysu. Důvodem jistě byla nosná funkce montovaných štítových dílců, jejichž oslabení okenními otvory by vyžadovalo náročnější provedení nadpraží i ocelové výztuže. Dalším nedostatkem se ukazuje i provozně nevyhovující usazení domu v terénu, resp. nad terénem. Majitelé staveb jsou tak připraveni o možnost snadného a bezbariérového přístupu na svoji zahradu. Úsměvným způsobem je to patrné zejména na vzdálenější objektu, kde zábradlí lodžie bylo již odstraněno a výškový rozdíl upraven schodištěm provizorního charakteru.

Autor textu, kreseb a fotografie © Martin Čerňanský

Interní odkazy (v novém okně):

ARCHÍV PŘÍSPĚVKŮ
Archív článků za 1. pololetí roku 2004
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie štítového průčelí domů ve FOTOALBU
WIKI VESNICE - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Štítové průčelí domu ve wiki-encyklopedii WIKI-VESNICE
DISKUSNÍ FÓRUM - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Diskuse ke štítovému průčelí domu na záložce wiki-encyklopedie


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Tradiční rodinný dům na vesniciZpět na úvodní stránku: Tradiční rodinný dům na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PROJEKTY
A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ


Úvod disertační práce
1. Analýza vesnických sídel
Základní vrstvy zástavby
Formy staveb na vesnici
Harmonizace stav. forem
Prostor vesnic a usedlostí
Vesnice, stavby v krajině
2. Reflexe histor. vývoje
Nejstarší obydlí a dům
Materiálové řešení domu
Druhotné užívání prvků
Kombinace materiálů
Kombinace staveb. prvků
Stavba a slohové formy
3. Dispoziční charakter.
Půdorys domu a přístavby
Interiér domu a členění
Provoz a dispozice domu
Zádveří, zápraží a vstup

4. Stavební charakteristiky

Domy a povětrnost
Oslunění domu
Osvětlení podkrovi
Střešní okna a vikýře
Umístění stavby v terénu
Pavlače, balkóny a lodžie
Okna a dveře - nadpraží
Okna a dveře - výplně
Okenní rámy a křídla
Osvětlení a větrání
Skladebnost stav. prvků
Kompaktnost konstrukcí
Umístění komín. tělesa
Přístavba - půdorys, tvar
Přístavba domu - zásady
Přístavby - okna a dveře
Přístavby - štítové průčelí
5. Konstrukční charakter.
Tektonika konstrukce

Konstrukční hierarchie
Statika roubené konstr.
Tuhost roubené konstr.
Tvar a konstrukce střech
Nasazení střechy
Předsazení střechy
Trámová výměna
Zápraží a tepelný most
6. Architektonické char.
Návesní a uliční čára
Perspektiva domu
Proporce venkov. domu
Význam štítového průčelí
Průčelí přízemního domu
Průčelí patrového domu
Otvory a plocha průčelí
Otvory a plocha štítu
Návaznost štítu a stěn

Návaznost štítu a stropů
Plocha štítu
7. Příklady domácí výstavby
Nevhodné úpravy
Nedostatky
oprav
Nedostatky novostaveb
Vhodné novostavby
8. Příklady zahraniční výst.
Příklad modernizace
Zahraniční novostavby

Interiéry novostavby

Simulační zákres

9. Žádoucí tendence vývoje
Příklad historického domu
Půdorysné uspořádání

Výškové uspořádání
Moderní řešení domu
10. Architektonická studie
Perspektivní pohledy
Vizualizace domu


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz