TÉMATICKÝ OKRUH -D- > PROJEKTY A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ > DISERTAČNÍ PRÁCE
Urbanismus vesnice a architektura domuURBANISMUS VESNICE A ARCHITEKTURA DOMU
Název kapitoly k novostavbám domů na vesnici1. Analýza venkovských sídel

• OBRAZ VESNICE V KRAJINĚ - Skupice •

OBRAZ - na fotografii obce Skupice (okres Louny) můžeme vidět obraz vesnického sídla v prostředí intenzivně využívané zemědělské krajiny rovinatých nebo mírně zvlněných oblastí.

OBRAZ - na fotografii obce Skupice (okres Louny) můžeme vidět obraz vesnického sídla v prostředí intenzivně využívané zemědělské krajiny rovinatých nebo mírně zvlněných oblastí. Obytné a hospodářské objekty nejsou situovány nahodile, ale zaujímají vůči veřejnému prostoru (v tomto případě se jedná o řadový typ sídla s objekty po obou stranách komunikace) a sobě navzájem pevné prostorové vztahy mající za následek semknuté působení urbanistického útvaru v krajině. Zcela jiný typ obrazu v krajině nabízí prostředí horských oblastí, charakterizované rozptýlenou zástavbou a odlišnými prostorovými vazbami s ohledem na konfiguraci terénu a jiný způsob obživy. Níže uvedená analýza se proto zaměřuje výhradně na semknuté formy našich sídel (návesní, řadové atd.).

SILUETA - silueta obce s jednotnou hladinou zástavby, určovanou nejvýše (jedno)patrovým uspořádáním obytných a hospodářských staveb, je už z dálkových pohledů narušena zemědělským areálem nevhodně situovaným v blízkosti pomyslného středu obce.

SILUETA - silueta obce s jednotnou hladinou zástavby, určovanou nejvýše (jedno)patrovým uspořádáním obytných a hospodářských staveb, je už z dálkových pohledů narušena zemědělským areálem nevhodně situovaným v blízkosti pomyslného středu obce.

OBRYS - zemědělský objekt se stává negativní dominantou nikoliv pro svou absolutní výšku, ale zejména pro svůj tvrdý a tupý pravoúhlý obrys nekorespondující s tradiční zástavbou.

OBRYS - zemědělský objekt se stává negativní dominantou nikoliv pro svou absolutní výšku, ale zejména pro svůj tvrdý a tupý pravoúhlý obrys nekorespondující s tradiční zástavbou. Tím se podstatně odlišuje od pozitivních dominant naších obcí - kostelů a kaplí, jejichž hranolové věže a věžičky pronikají do prostoru plynule, s ostrým zakončením ve tvaru jehlanové střechy nebo měkkými křivkovými formami v podobě cibulových bání s křížem na vrcholu.

STŘECHY - jednotná hladina navzájem se překrývajících střešních rovin je ve střední části narušena výškovým "uskočením šedých ploch" představujcích střechy zemědělského areálu.

STŘECHY - jednotná hladina navzájem se překrývajících střešních rovin je ve střední části narušena výškovým "uskočením šedých ploch" představujcích střechy zemědělského areálu. Tyto plochy jsou vlivem malého střešního sklonu značně úzké a budí zdání, že se ve vzdušném prostoru volně vznášejí. Důležitou roli ovšem sehrává i barevnost, ve které může působit negativně i střecha tradičního sklonu v případě nevhodně zvolené krytiny (objekt v levé části).

ŠTÍTY - nepříznivě malé sklony střešních rovin způsobují deformaci štítu s tupým úhlem ve vrcholu (tj. úhlem větším než 90 stupňů), který způsobuje nevýraznou orientaci červených šipek znázorňující štítová ramena halových staveb zemědělského areálu.

ŠTÍTY - nepříznivě malé sklony střešních rovin způsobují deformaci štítu s tupým úhlem ve vrcholu (tj. úhlem větším než 90 stupňů), který způsobuje nevýraznou orientaci červených šipek znázorňující štítová ramena halových staveb zemědělského areálu. Zatímco bíle označená ramena štítů trojúhelníkového tvaru směřují ostře vzhůru a jsou jasně orientovány, orientaci červených můžeme považovat za neutrální.

Autor textu a grafického zpracování k obrazu vesnice v krajině © Martin Čerňanský

Interní odkazy (v novém okně):

ARCHÍV PŘÍSPĚVKŮ
Archív článků za 1. pololetí roku 2003
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie obce Skupice ve FOTOALBU
WIKI VESNICE - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Obraz vesnice ve wiki-encyklopedii WIKI-VESNICE
DISKUSNÍ FÓRUM - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Diskuse k obrazu vesnice na záložce wiki-encyklopedie


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Tradiční rodinný dům na vesniciZpět na úvodní stránku: Tradiční rodinný dům na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PROJEKTY
A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ


Úvod disertační práce
1. Analýza vesnických sídel
Základní vrstvy zástavby
Formy staveb na vesnici
Harmonizace stav. forem
Prostor vesnic a usedlostí
Vesnice, stavby v krajině
2. Reflexe histor. vývoje
Nejstarší obydlí a dům
Materiálové řešení domu
Druhotné užívání prvků
Kombinace materiálů
Kombinace staveb. prvků
Stavba a slohové formy
3. Dispoziční charakter.
Půdorys domu a přístavby
Interiér domu a členění
Provoz a dispozice domu
Zádveří, zápraží a vstup

4. Stavební charakteristiky

Domy a povětrnost
Oslunění domu
Osvětlení podkrovi
Střešní okna a vikýře
Umístění stavby v terénu
Pavlače, balkóny a lodžie
Okna a dveře - nadpraží
Okna a dveře - výplně
Okenní rámy a křídla
Osvětlení a větrání
Skladebnost stav. prvků
Kompaktnost konstrukcí
Umístění komín. tělesa
Přístavba - půdorys, tvar
Přístavba domu - zásady
Přístavby - okna a dveře
Přístavby - štítové průčelí
5. Konstrukční charakter.
Tektonika konstrukce

Konstrukční hierarchie
Statika roubené konstr.
Tuhost roubené konstr.
Tvar a konstrukce střech
Nasazení střechy
Předsazení střechy
Trámová výměna
Zápraží a tepelný most
6. Architektonické char.
Návesní a uliční čára
Perspektiva domu
Proporce venkov. domu
Význam štítového průčelí
Průčelí přízemního domu
Průčelí patrového domu
Otvory a plocha průčelí
Otvory a plocha štítu
Návaznost štítu a stěn

Návaznost štítu a stropů
Plocha štítu
7. Příklady domácí výstavby
Nevhodné úpravy
Nedostatky
oprav
Nedostatky novostaveb
Vhodné novostavby
8. Příklady zahraniční výst.
Příklad modernizace
Zahraniční novostavby

Interiéry novostavby

Simulační zákres

9. Žádoucí tendence vývoje
Příklad historického domu
Půdorysné uspořádání

Výškové uspořádání
Moderní řešení domu
10. Architektonická studie
Perspektivní pohledy
Vizualizace domu


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz