TÉMATICKÝ OKRUH -D- > OPRAVY STAVEB A NOVOSTAVBY > ÚZEMNÍ ROZVOJ A NOVÉ STAVBY
Opravy staveb a novostavby domůZÁSADY PRO NOVOSTAVBY NA VESNICI
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciArchitektonické desatero

• Ochrana vstupu do domu •

Ochrana komunikačně velmi zatíženého vstupu si vynutila odsazení této části obvodové stěny o tzv. zapraží a i v případě symetrického řešení zděných staveb byla v rámci základní hmoty tato funkce zachována a řešila se zapuštěním střední části otevřené do dvora arkádami (lit. 011: kresba J. Škabrada, str. 229) (lit. 035: levý obrázek doplněn autorem serveru).

Ochrana vstupu u dřevěné zástavby - zápraží

BŘEŽANY - přetažené trámy nesoucí zápraží chránící vstup objektu (obr. 022_brezany_012).Komunikačně nejvíce zatíženou částí parcely je samozřejmě vstup do domu a pruh podél této vstupní strany. Tudy se chodí do domu z veřejného prostoru - návsi a v případě hospodářství i dozadu ke chlévům, které zpravidla navazovaly vzadu na základní obytný dvojtrakt nebo trojtrakt objektu. Na tyto závažné provozní požadavky architektura patřičným způsobem reagovala, zejména u starších dřevěných domů, které tvořily až do 18. století naprostou většinu naší venkovské zástavby. Reakce spočívala v nesymetrickém nasazení střechy na spodní stavbu - střecha byla širší než dům a nasazená tak, aby její přesah kryl komunikaci podél vstupní stěny domu. Konstrukční řešení tohoto přesahu bylo velmi promyšlené, protože okraj střechy vynášely konce vysunutých trámů stropu nebo vazných trámů krovu. Pokud dosahoval dům svou štítovou stěnou až k návsi nebo cestě, propojovala se tato krytá komunikace přímo se vstupem z veřejného prostoru - vstupní branka vedle vjezdu vedla přímo pod začátek přesahující střechy. Tato tradiční část venkovského domu se nazývá zápraží a je samozřejmě užitečná i dnes, protože kryje vstup před nepohodou, což znamená nejen krytí vstupních dveří před deštěm, sněhem nebo větrem, ale i ochranu člověka, který do domu vstupuje, odemyká nebo čeká. Na zápraží se také sedávalo a odpočívalo, pochopitelně i za deštivého počasí (lit. 011: J. Škabrada, str. 229-230).

Princip zápraží měl svůj význam i pro další významný prvek vyspělejšího patrového domu - pavlač. Nesly ji zpravidla vysunuté konce stropních trámů přízemí opět na boční, vstupní straně domu. Její dřevěná konstrukce musela být samozřejmě shora co nejlépe kryta před deštěm, a proto se nad ní užívalo stejné zápraží s přetaženou střechou jako u přízemních domů. Musíme zdůraznit, že až na nepatrné výjimky se pavlače na českých domech vyskytovaly výhradně na bočních stěnách domů a byly vždy chráněny přesahem střechy (lit. 011: J. Škabrada, str. 230).

Je třeba si uvědomit, že to bylo dáno hned několika hledisky, za prvé tím, že šlo o intimnější část fasády oproti návesnímu průčelí (k zadnímu průčelí navazoval většinou hospodářský objekt nebo se uvažovalo s možností rozšíření objektu právě tímto směrem), vstupní strana objektu byla orientovaná do volného prostoru osluněného dvora a v neposlední řadě i snadnou konstrukcí díky příčnému uložení trámů a tím jejich snadnému konzolovému vyložení, které navíc snižuje ohybové momenty v obytných prostorách přízemí. Pro současné konstrukce samozřejmě platí totéž s výhradou, že je třeba mnohdy vyřešit problém tepelných mostů (lit. 035: autor serveru).

Tam, kde se v minulosti přetažení střechy nad zápraží z nějakých důvodů neuplatnilo, řešili problém ochrany vstupu a prostoru před ním zpravidla větším či menším zapuštěním této střední části objektu (lit. 035: autor serveru).

Ochrana vstupu u zděné zástavby - loubí

Důležitost zápraží předložila lidová architektura v okamžiku přechodu na zděnou technologii, který se odehrával v průběhu 19. století. U zděné stavby byly vysunuté nekryté dřevěné trámy administrativně potlačovány stále přísnějšími protipožárními nařízeními a někdy byla i nesymetricky nasazená střecha nežádoucí s ohledem na symetrickou koncepci řešených průčelí. Na starších zděných vesnických stavbách proto můžeme pozorovat různá řešení, dokládající postupný a evidentně nechtěný ústup od trámových zápraží k hladkému vstupnímu průčelí. V některých oblastech s bohatší zděnou architekturou ale dokázali skloubit i napohled protichůdné požadavky krytého vstupu a nepřetažené střechy výtvarně působivým způsobem těžícím z konstrukcí klasicistní architektury: do domu se vstupuje zapuštěnou částí otevřenou do dvora jednou nebo více arkádami, přičemž arkády v přízemí někdy odpovídají i arkádám v patře, které opět funkčně navazují na pavlače (vysunuté nebo lodžiově zapuštěné) starších dřevěných staveb (lit. 011, J. Škabrada, str. 231).

Obě uvedená konstrukčního řešení ochrany vstupu (přetažení o šířku zápraží nebo zapuštění o šířku loubí) jsou řešení vhodná (lit. 035: autor serveru).


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Územní rozvoj a novostavbyZpět na úvodní stránku: Územní rozvoj a nové stavby na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ZÁSADY NOVOSTAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


Umístění domu a parcela
Orientace domu, chalupy
Založení domu na terénu
Půdorys domu na vesnici
Dům trojdílné dispozice
Vstup do rodinného domu
Dvoutraktové řešení
Vyústění komína, šachet
Sedlová střecha domu
Nasazení střechy na dům
Ochrana vstupu u domu
Vzorový projekt domu

TRADIČNÍ ZNAKY
DOMU A CHALUPY


Tradiční venkovský dům
STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ CHARAKTERISTIKY VENKOVSKÉHO DOMU - DISERTAČNÍ PRÁCE NA ČVUT V PRAZE

NOVÉ STAVBY
NA VESNICI


Pravidla pro novostavby
NOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTORU

URBANISMUS VESNICE
A KRAJINA VENKOVA

Obraz vesnice v krajině
Náves a další prostranství
Zeleň v prostředí vesnice
Zdi, zídky a ohrazení
Dvůr a zahrada
Vodní plochy ve vsi a kol
Vodní toky ve vsi a okolí
Přechod vsi do krajiny
Polní cesty a orná půda
Lesy, louky a stráně
Vzorová urb. studie

ÚZEMNÍ ROZVOJ
VENKOVA


Přehled zásad ÚR

ÚZEMNÍ ROZVOJ VE VENKOVSKÉM PROSTORU

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz