TÉMATICKÝ OKRUH -D- > OPRAVY STAVEB A NOVOSTAVBY > ÚZEMNÍ ROZVOJ A NOVÉ STAVBY
Opravy staveb a novostavby domůZÁSADY PRO NOVOSTAVBY NA VESNICI
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciNovostavba > rodinný dům > založení domu v terénu

ZALOŽENÍ DOMU A CHALUPY

Stavební pozemky a stavby na terénu

Stránka o založení domu na pozemkuV průběhu rozhodování o podlažnosti a zejména výškovém osazení přízemí vůči přilehlému terénu je vhodné u novostavby domu nebo chalupy přihlédnout k obvyklému zasazení tradičních obytných staveb v terénu.

Pro tradiční přízemní nebo patrové domy zemědělských usedlostí byl vždy upřednosťnován dostatečně velký a rovinný pozemek, umožňující přímé a bezbariérové komunikační propojení obytného přízemí stavby s plochou hospodářského dvora. Oproti tomu byl pro stavbu chalupy určen menší a zpravidla již svažitý pozemek, vyrovnávaný provedením kamenné podezdívky. Poměrně vysoké podezdívky samozřejmě nacházely uplatnění i u domů budovaných v horském nebo podhorském terénu (MaČe).

Obsah: Založení tradičního domu či chalupy v terénu Pozemky určené pro stavby domů a chalup Dřevěné stavby na podezdívkách a patrové domyNevhodné založení novostaveb rodinného domu Vhodné založení novostavby rodinného domu

Založení tradičního domu či chalupy v terénu

Vesnický dům svým usazením v teréno přímo odrážel důležitost snadného spojení s hospodářskými objekty a plochou dvora, stejně tak jako vazbu venkovského člověka na přírodní prostředí (lit. 011, J. Škabrada, str. 226)

Zásada vhodného usazení domu nebo chalupy na terénu
(kresba vpravo J. Škabrada, kresbu vlevo doplnil autor stránek)

Vhodné založení novostavby rodinného domu či chalupy na terénu

Pozemky určené pro stavby domů a chalup

Propojení domu s plochou dvora a zahrady mohlo být bezproblémové zejména v rovinném terénu, kterému se pro umístění domu v usedlosti jednoznačně dávala přednost. To se týkalo zejména bohatších sedláků. Hůře na tom byli chudší chalupníci a domkáři, pro jejichž skromné stavby zbývaly méně vhodné pozemky, často u cest a ve svažitém terénu. V tomto sociálním prostředí proto docházelo k výjimkám (MaČe).

Dřevěné stavby na podezdívkách a patrové domy

U přízemní roubené chalupy navíc nebylo možné tuto stavbu zapustit do svahu i s ohledem na vlhkost a následné hnilobě. V takovém případě se musela nejdříve vyzdít vyrovnávací podezdívka, na kterou se teprve mohla dřevěná stavba usadit. Zděná spodní stavba byla někdy dosti vysoká, takže se do ní mohlo umístit i hospodářské příslušenství nebo sklep. Upřednostňování pohodlného spojení základního vesnického obytného provozu s okolním terénem můžeme sledovat i tam, kde vývoj tradičního vesnického domu dospěl k patrovému řešení. Základní "domácnost" se v takovém domě vždy nachází v přízemí a v patře, pokud zde vůbec byly obytné místnosti, šlo o místnosti spíše rezervního nebo reprezentačního charakteru (pokoj pro hosty) (lit. 011, J. Škabrada, str. 227-228).

Nevhodné založení novostavby rodinného domu

Přestože pro stále větší část venkovských domů už není nejdůležitější snadná cesta k dobytku ve chlévě, má přímý a bezbariérový kontakt s okolním terénem velký význam, protože tento jev považujeme za jeden z nejpodstatnějších projevů venkovské architektury, který odlišuje venkovské bydlení od městského. O to pozoruhodnější je, kolik současných venkovských objektů má v přízemí garáž a další hospodářské provozy, zatímco k obytným místnostem se jeho majitel dostane pouze prostřednictvím velkého počtu schodů, k čemuž se v minulosti nechali přinutit jenom nejchudší vesničané (lit. 011, J. Škabrada, str. 228).

Vhodné založení novostavby rodinného domu

Vhodné založení nové stavby domu nebo chalupy vždy respektuje obvyklý způsob zakládání historických staveb v lokalitě výstavby. Zároveň rovněž zohledňuje konkrétní přírodní prostředí lokality, zejména pak členitost a niveletu okolního terénu. Interiér domu i chalupy se vyznačuje bezbariérovým přístupem, přičemž u novostaveb je z důvodu sněhové pokrývky úroveň podlahy mírně zvednuta nad přilehlý terén. Pokud to přírodní prostředí umožňuje, daváme vždy přednost rovinnému terénu. Důvodem je mimo jiné i úspora nákladů na zemní práce, jejichž objem je v tomto případě minimální. nákladů. V případě svažitých pozemků (horské a podhorské oblasti) je terén vyrovnán podezdívkou, v níž mohou najít uplatnění pouze prostory neobytného charakteru. (MaČe).

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Autor doplněného textu a fotodokumentace ke kapitole
Umístění domu a chalupy v terénu © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Územní rozvoj a novostavbyZpět na úvodní stránku: Územní rozvoj a nové stavby na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ZÁSADY NOVOSTAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


Umístění domu a parcela
Orientace domu, chalupy
Založení domu na terénu
Půdorys domu na vesnici
Dům trojdílné dispozice
Vstup do rodinného domu
Dvoutraktové řešení
Vyústění komína, šachet
Sedlová střecha domu
Nasazení střechy na dům
Ochrana vstupu u domu
Vzorový projekt domu

TRADIČNÍ ZNAKY
DOMU A CHALUPY


Tradiční venkovský dům
STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ CHARAKTERISTIKY VENKOVSKÉHO DOMU - DISERTAČNÍ PRÁCE NA ČVUT V PRAZE

NOVÉ STAVBY
NA VESNICI


Pravidla pro novostavby
NOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTORU

URBANISMUS VESNICE
A KRAJINA VENKOVA

Obraz vesnice v krajině
Náves a další prostranství
Zeleň v prostředí vesnice
Zdi, zídky a ohrazení
Dvůr a zahrada
Vodní plochy ve vsi a kol
Vodní toky ve vsi a okolí
Přechod vsi do krajiny
Polní cesty a orná půda
Lesy, louky a stráně
Vzorová urb. studie

ÚZEMNÍ ROZVOJ
VENKOVA


Přehled zásad ÚR

ÚZEMNÍ ROZVOJ VE VENKOVSKÉM PROSTORU

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz