TÉMATICKÝ OKRUH -D- > OPRAVY STAVEB A NOVOSTAVBY > ÚZEMNÍ ROZVOJ A NOVÉ STAVBY
Opravy staveb a novostavby domůZÁSADY PRO NOVOSTAVBY NA VESNICI
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciArchitektonické desatero

• Nasazení sedlové střechy •

Nasazení střechy venkovského domu odpovídalo logice konstrukčního utváření a příznivě se podílelo na vhodných proporcích (poměrech ploch a rozměrů) při pohledech zvenčí (lit. 011: kresba J. Škabrada, str. 228).

BŘEŽANY - střešní konstrukce leží celou plochou svého půdorysu na přilehlém patře bez nevhodných nadezdívek (obr. 022_brezany_010, foto 2002). Geometrická formulace tohoto pravidla zní takto: střecha je nasazena na spodní stavbě tak, že základna jejího trojúhelníkového profilu leží přímo na stropě přilehlého podlaží (u domů přízemních tedy na stropě přízemí a u domů patrových samozřejmě na stropě přilehlého horního patra). Příčina tohoto pravidla vychází ze staré tradice dřevěných staveb s trámovými stropy, kde rastr příčných stropních trámů, vymezující podlažní prostory pod nimi tvořil současně základnu pro konstrukci krovu. Pro historické vesnické stavby je typické vyjadřování vnitřního uspořádání stavby navenek, a tak není divu, že i u tohoto pravidla vnější utváření staveb důsledně odráží vnitřní prostorovou a konstrukční skladbu. Platí to samozřejmě u staveb dřevěných, ale také dosti dlouho i u mladších staveb zděných, které na starší tradice plynule navazovaly. Na fasádách dřevěných i zděných staveb se k signálnímu systému, informujícímu o vnitřním uspořádání, přidávaly ještě další podpůrné prvky, především římsy nebo jednodušší omítkové pásy, vždy v místě zmíněného předělu (tj. mezi trojúhelníkový štít a stěnu obdélníkového tvaru) (lit. 011: J. Škabrada, str. 228).

Jedinou výjimkou byly domy vzniklé koncem 19. století s půdními nadezdívkami, jejichž prostory se přisvětlovaly typickými ležatými obdélnými okénky. Například v oblasti na západ od Plzně tyto stavby dnes ve starší zástavbě dokonce převažují, ale obecně můžeme říci, že pro starší vrstvu české lidové architektury je nadezdívkový princip i vaznicový krov cizorodý - na první pohled podle něho rozpoznáme, zda máme před sebou stavbu skutečně historickou nebo novější s vaznicovým krovem. Příčina obliby těchto nadezdívek je lehce pochopitelná: snadno umožňují vytvořit potřebnou kubaturu využitelného podkroví na stejně velkém půdorysu jako má přízemí (lit. 011, J. Škabrada, str. 228-229).

Jinak samozřejmě vlivem sklonu střechy a podchodné výšce je třeba horní část půdorysu zúžit. Použijeme-li však předsazení střechy a to zejména nad vstupem o velikost zápraží, lze tento nepříznivým poměr objemů úspěšně zlepšit. Je třeba si uvědomit, že zatímco u nadezdívkových domů z konce století byly tyto nadezdívky navenek přiznány nejen římsami, ale především prolomením pomocí zmíněných přisvětlovacích a větracích okének je situace v současné době zcela odlišná, jakýkoliv odraz vnitřního uspořádání stavby zcela chybí, dochází tak k nepravdivé informaci o interiéru stavby a zejména k nevyváženým proporcím spodní části stavby ku ploše střechy (lit. 035: autor serveru).

Daň, která se za pár kubických metrů navíc platí je však příliš vysoká: vnější výraz domků je rozpačitý (díky zmíněnému poměru proporcí - pozn. autora serveru), výška stropu se musí odhadovat podle rozmístění oken, protože na fasádě chybí o jeho umístění zřetelný optický signál (ba dokonce je tam mnohdy signál zcela falešný - pozn. autora serveru). Tradiční kompaktní detail okraje střechy, tvořený u dřevěných staveb konci stropních trámů a u zděných staveb římsou, u vaznicového krovu zpravidla nahrazují "plandající" konce krokví, na boku přetažených přes půdní nadezdívku (lit. 011, J. Škabrada, str. 229).

To samozřejmě může někdy budit dojem, že střecha je pouhým střešním pláštěm, jen tenkou zalomenou deskou, která byla na objekt položena dodatečně bez přímé konstrukční návaznosti na nosný systém stěn a hlavně stropů (lit. 035: autor serveru).


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Územní rozvoj a novostavbyZpět na úvodní stránku: Územní rozvoj a nové stavby na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ZÁSADY NOVOSTAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


Umístění domu a parcela
Orientace domu, chalupy
Založení domu na terénu
Půdorys domu na vesnici
Dům trojdílné dispozice
Vstup do rodinného domu
Dvoutraktové řešení
Vyústění komína, šachet
Sedlová střecha domu
Nasazení střechy na dům
Ochrana vstupu u domu
Vzorový projekt domu

TRADIČNÍ ZNAKY
DOMU A CHALUPY


Tradiční venkovský dům
STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ CHARAKTERISTIKY VENKOVSKÉHO DOMU - DISERTAČNÍ PRÁCE NA ČVUT V PRAZE

NOVÉ STAVBY
NA VESNICI


Pravidla pro novostavby
NOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTORU

URBANISMUS VESNICE
A KRAJINA VENKOVA

Obraz vesnice v krajině
Náves a další prostranství
Zeleň v prostředí vesnice
Zdi, zídky a ohrazení
Dvůr a zahrada
Vodní plochy ve vsi a kol
Vodní toky ve vsi a okolí
Přechod vsi do krajiny
Polní cesty a orná půda
Lesy, louky a stráně
Vzorová urb. studie

ÚZEMNÍ ROZVOJ
VENKOVA


Přehled zásad ÚR

ÚZEMNÍ ROZVOJ VE VENKOVSKÉM PROSTORU

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz