TÉMATICKÝ OKRUH -D- > OPRAVY STAVEB A NOVOSTAVBY > ÚZEMNÍ ROZVOJ A NOVÉ STAVBY
Opravy staveb a novostavby domůZÁSADY PRO NOVOSTAVBY NA VESNICI
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciNovostavba > rodinný dům > půdorys domu

TROJDÍLNÝ DŮM A CHALUPA

Dispoziční uspořádání interiéru

Stránka o interiéru domy či chalupyNezbytným předpokladem účelného a snadného provozu v domě i chalupě bylo jednoduché a přehledné dispoziční uspořádání v rámci obdélníkového půdorysu stavby. Totéž by přirozeně mělo platit i v případě projektu nových rodinných domů na vesnici.

Obsah: Dispozice a interiér domu a chalupy Venkovský dům dvojtraktového uspořádání Nevhodné dispoziční členění domu a chalupy Dům a chalupa vhodného dispozičního uspořádání

Dispoziční uspořádání interiéru domu a chalupy

Přízemní i patrový dům se stejně jako chalupa vyznačuje protáhlým obdélníkovým půdorysem rozděleným dále na tři základní půdorysné díly. Střední díl půdorysu domu nebo chalupy slouží jako vstupní část, ze které jsou přístupné i ostatní prostory obytné nebo hospodářské funkce. Místnosti umístěné v podkroví nebo patře domu jsou často přístupné po vnitřním schodišti umístěnémprávě ve vstupní síni. Časté je ovšem i vnější schodiště, zejména u patrových domů s pavlačí.

Krajní díly domového domu se vyznačovaly čtvercovým nebo obdélníkovým tvarem, umožňujícím snadné vybavení interiéru nábytkem nebo jiným zařízením. Místnost orientovaná do veřejného prostoru přitom sloužila obytné funkci ve formě středověké jizby nebo později světnice. Zadní díl domu sloužil převážně hospodářské funkci. Mnohdy byl rozdělen do několika menších prostor, sloužících jako komory nebo chlévy. ¨

Pravidlo vhodného dispozičního uspořádání domu nebo chalupy
(kresba vpravo J. Škabrada, kresbu vlevo doplnil autor stránek)

Vhodné uspořádání interiéru rodinného domu či chalupy


Venkovský dům dvojtraktového uspořádání

Půdorysná sestava vesnických domů mohla být (a v průběhu staletí také byla) samozřejmě složitější, ve směru podélné i příčné osy. V příčném směru se dospělo poměrně brzy u větších domů k dvoutraktovému uspořádání. V podstatě vždy, a to platí zvláště u domů na původně česky mluvícím území, se ale trojdílné obytné jádro domu uplatňovalo a snadno rozeznávalo nejen v půdorysném uspořádání, ale i na vnější tvářnosti staveb (lit. 011, J. Škabrada, str. 221).zmínit domy se střední chodbou, okrajově volarský dům

Nevhodný půdorysný tvar domu a chalupy

Za naprosto nevhodný půdorys nových staveb na vesnici považujeme půdorys nepravidelného tvaru, vyznačujcí se zaoblenými nebo zešikmenými úseky na nárožích či jinde (segmentové a polygonální půdorysné tvary). Mimořádně nevhodný je rovněž půdorys domu ve tvaru čtverce nebo čtverci se podobající obdélník mající podobné rozměry přilehlých stran. Čtvercový půdorys domu nemá v prostředí našeho venkova svého historického předchůdce a můžeme se s ním setkat zcela vyjímečně u staveb nesloužících bydlení (např. patrové sýpky nebo věžové stavby zvonic). V případě obytných staveb bude čtvercový půdorys vždy představovat nevhodný půdorysný tvar nevhodně importovaný z kulturně cizího prostředí. Se čtvercovým tvarem půdorysu rovněž souvisí nevhodný tvar zastřešení domu, o kterém pojednává samostatná stránka.

Venkovský dům a chalupa vhodného půdorysu

Vhodné dispoziční uspořádání interiéru nového domu či chalupy vychází z jednoduchého pravoúhlého rozdělení půdorysu stavby. Navržený půdorys je ve směru své delší osy rozdělen do několika prostor čtvercového nebo obdélníkového tvaru, přičemž velikost jednotlivých místností vychází z požadovaného funkčního využití. Nejblíže veřejnému prostoru je vždy situována nejvíce využívaná obytná část domu (obývací místnost ve vazbě na kuchyň a jídelní kout), zatímco v zadním díle jsou umísťovány prostory soukromého charakteru (např. ložnice a v případě přízemní stavby bez využití podkroví i dětské pokoje). Mezi předním a zadním dílem domu se vhodné umístit vstupní část se sociálním zařízením a dalšími prostory menších rozměrů.

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Autor doplněného textu a fotodokumentace ke kapitole
Interiér domu a chalupy © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Územní rozvoj a novostavbyZpět na úvodní stránku: Územní rozvoj a nové stavby na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ZÁSADY NOVOSTAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


Umístění domu a parcela
Orientace domu, chalupy
Založení domu na terénu
Půdorys domu na vesnici
Dům trojdílné dispozice
Vstup do rodinného domu
Dvoutraktové řešení
Vyústění komína, šachet
Sedlová střecha domu
Nasazení střechy na dům
Ochrana vstupu u domu
Vzorový projekt domu

TRADIČNÍ ZNAKY
DOMU A CHALUPY


Tradiční venkovský dům
STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ CHARAKTERISTIKY VENKOVSKÉHO DOMU - DISERTAČNÍ PRÁCE NA ČVUT V PRAZE

NOVÉ STAVBY
NA VESNICI


Pravidla pro novostavby
NOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTORU

URBANISMUS VESNICE
A KRAJINA VENKOVA

Obraz vesnice v krajině
Náves a další prostranství
Zeleň v prostředí vesnice
Zdi, zídky a ohrazení
Dvůr a zahrada
Vodní plochy ve vsi a kol
Vodní toky ve vsi a okolí
Přechod vsi do krajiny
Polní cesty a orná půda
Lesy, louky a stráně
Vzorová urb. studie

ÚZEMNÍ ROZVOJ
VENKOVA


Přehled zásad ÚR

ÚZEMNÍ ROZVOJ VE VENKOVSKÉM PROSTORU

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz