Svinky

Jihočeská obec

Stránka o jihočeské vesnici SvinkyJihočeská obec Svinky (okres Tábor) leží západně od Soběslavi. Společně s obcemi Záluží, Vlastiboř, Komárov, Zálší a Mažice obklopuje bývalá rašeliniště a močály. S ohledem na historický stavební fond byla obec prohlášena za památkovou zónu se souborem lidové architektury.

Svinky - historická mapa

Jihočeská obec Svinky na mapě stabilního katastru

Otisk mapy stabilního katastru z roku 1828, která zachycuje půdorysy staveb dřevěného i zděného provedení.
Obec Svinky, okres Tábor

Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Obsah:

  1. Obec Svinky
  2. Usedlosti a domkářská zástavba
  3. Sýpky a stodoly
  4. Pastouška a zvonice s kovárnou
  5. Venkovní omítky a výzdoba průčelí

Obec Svinky

Obec Svinky náleží ke stavebnímu okruhu vesnic soběslavsko-veselských blat, jehož zděné stavby s náročnou výzdobou fasády nahradily původní roubenou architekturu. Kromě zděných domů a sýpek usedlostí se v obci můžeme setkat i s domky náležejícími k ještě mladší domkářské zástavbě. Mezi obecními stavbami vyniká především architektonicky výrazná zvonice s kovárnou a hasičskou zbrojnicí i oproti této nenápadná stavba obecní pastoušky.

Usedlosti a domkářská zástavba

Zděné a roubené stavby

Roubené a zděné stavby v obci Svinky
S vyjímkou posledních dokladů starší dřevěné zástavby převažují již zděné stavby zdobené náročnou štukovou výzdobou.
Obec Svinky, okres Tábor

Foto © MaČe • fotogalerie

Východní část obce Svinky má díky pravidelnému řazení zpravidla menších zemědělských usedlostí charakter poměrně přímé návesní fronty. Tato je tvořena průčelími štítově orientovaných domů a sýpek.

Západní část obce naproti tomu určují velké a nepravidelně rozmístěné zemědělské usedlosti trojstranného a čtyřstranného uspořádání kolem hospodářského dvora. Jižně od velkých usedlosti se nalézá mladší a drobná domkářská zástavba s domky štítové nebo okapové orientace.

Sýpky a stodoly

V rámci velkých zemědělských usedlostí je historický stavební fond obce nejvýrazněji zastoupen zděnými sýpkami z barokního či pozdějšího období. Ke starší vrstvě zástavby ovšem náleží i poslední dochované roubené stodoly a v regionu charakteristické použití hákové krytiny (tzv. bechyňské háky) uplatňující se dosud na několika posledních objektech.

Zvonice s kovárnou a pastouška

Kovárna se zvonicí

Zděná zvonice s kovárnou a hasičskou zbrojnicí
V prostoru návsi situovaná kovárna
se zvonicí a hasičskou zbrojnicí. Průčelí kovárny je prolomeno klenutým obloukem,
za kterým je prostor kryté podsíně.
Obec Svinky, okres Tábor

Foto © MaČe • fotogalerie

Samotný návesní prostor obce ovládá výrazná stavba barokem formované zvonice s bývalou kovárnou a hasičskou zbrojnicí.

Nedaleko od této stavby je situována i okapově orientovaná stavba bývalé pastoušky, stojící před usedlostmi na parcele vyčleněné již v návesním prostoru.

Omítky a výzdoba průčelí

Do veřejného prostoru orientované fasády domů a sýpek se vyznačují náročnou štukovou výzdobou, která je volněji rozložena po celé ploše průčelí. Výzdoba pochází zpravidla z 1. poloviny 19. století, zatímco starší povrchová úprava sýpek se dochovala jen ojediněle.

Kromě vápenných omítek se štukovou výzdobou mají ovšem značné zastoupení i mladší venkovní omítky. Jedná se zpravidla o fasádní omítky prováděné kolem 1. třetiny 20. století, jak dokládá i častá datace ve štítech domů i hospodářských staveb. Kromě uplatnění v této době na venkově oblíbeného secesních dekoru je pro mladší typy venkovních omítek charakteristická i kombinace hladkého a drsného provedení povrchu.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Památková zóna Svinky v jižních Čechách © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby
Přejít na Památkové rezervace

PAMÁTKOVÉ ZÓNY
Hlavní město Praha - zóny
Středočeský kraj - zóny
Jihočeský kraj - zóny
   Svinky
Plzeňský kraj - zóny
Karlovarský kraj - zóny
Ústecký kraj - zóny
Liberecký kraj - zóny
Královéhradecký kraj - zóny
Pardubický kraj - zóny
Kraj Vysočina -zóny
Jihomoravský kraj - zóny
Zlínský kraj - zóny
Olomoucký kraj - zóny
Moravskoslezký kraj - zóny


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památková rezervace
PZ - památková zóna
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz