DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍŘODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA LIDOVÉ ARCHITEKTURY A SKANZENY | FOTKY  
.
VÝVOJ LIDOVÉ ARCHITEKTURY
VÝVOJ OSÍDLENÍ A BYDLENÍ
ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU
KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB
ZÁKLADNÍ PŘEHLED DRUHŮ STAVEB
.
HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI
KRAJINA SEVEROZÁPADNÍCH ČECH
KRAJINA JIŽNÍCH ČECH
KRAJINA STŘEDNÍCH ČECH

KRAJINA SEVERNÍCH ČECH

KRAJINA ZÁPADNÍCH ČECH

KRAJINA VÝCHODNÍCH ČECH

KRAJINA STŘEDNÍ MORAVY
KRAJINA JIŽNÍ MORAVY
KRAJINA SLEZSKA A SEVERNÍ MORAVY
.
OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK
PAMÁTKOVÉ ZÓNY, ZÓNY A OBJEKTY
MUZEA V PŘÍRODĚ (SKANZENY)
.
OPRAVY STAVEB A NOVOSTAVBY
OPRAVY STAVEB A MODERZNIZACE
DESATERO NAŠÍ ARCHITEKTURY
....Autorská práva a literatura

Google
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA

LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Vzdělávací a informační portál věnovaný našim vesnickým sídlům z pohledu určujících složek jejich prostředí: typu krajiny podmiňujícího dobu osídlení, urbanistické formy odrážejí sídelní strukturu, architektonického vzhledu staveb a řešení stavebních konstrukcí, které jim vtiskly jedinečný a neopakovatelný výraz přetrvávající od samého úsvitu našich dějin až po první třetinu minulého století.
PROGRAM OBNOVY VENKOVA
FÓRUM OBNOVY VENKOVA
PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
INFORMAČNÍ SYSTÉM O ÚZEMÍ
MĚSTA A OBCE ČR
WWW OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ÚZEMNĚ IDENTIFIKAČNÍ REGISTR 

> VÝVOJ
LIDOVÉ ARCHITEKTURY <
Vývoj osídlení a obytných staveb
Získávání a zpracování materiálu
Konstrukce historických staveb
Základní přehled druhů staveb
> HLAVNÍ
REGIONÁLNÍ OBLASTI <
<
Krajina severozápadních Čech
Krajina jižních Čech
Krajina středních Čech
Krajina severních Čech
Krajina západních Čech
Krajina východních Čech
Krajina střední Moravy
Krajina jižní Moravy
Krajina Slezska a sev. Moravy
> OCHRANA
NAŠICH PAMÁTEK <
Památkové zóny a zóny
Muzea v přírodě (skanzeny)
> OPRAVY
STAVEB, NOVOSTAVBY <
Opravy a modernizace staveb
Desatero naší architektury
Autorská práva a literatura
 
.
 

VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY V ČR
:: Památkové zóny
Seznam v současnosti odkazuje na neexistující stránky, které budou průběžně doplňovány.
:: Hlavní město Praha
::
 Středočeský kraj
   
Berounsko
   
Kutnohorsko
   Mělnicko
   Mladoboleslavsko
::
 Jihočeský kraj
::
 Plzeňský kraj
:: Karlovarský kraj
::
 Ústecký kraj
:: Liberecký kraj
::
 Královéhradecký kraj
:: Pardubický kraj
::
 Kraj Vysočina
:: Jihomoravský kraj
::
 Zlínský kraj
:: Olomoucký kraj
::
 Moravskoslezký krajDOVOLENÁ A ZÁJEZDY
ČESKÁ REPUBLIKA


Cestovní kanceláře


SFOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek, vesnic a krajiny.
 
Památky, lidové stavby a chalupy ve fotografii.
Foto krajiny, vesnických sídel a lidové architektury.
Fotogalerie staveb na vesnici a v krajině.
Databáze fotek a fotodokumentace památek, staveb a vesnic.


TÉMATICKÝ OKRUH - C - > OCHRANA PAMÁTEK > CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A STAVBY
OCHRANA NAŠICH PAMÁTEKOCHRANA PAMÁTEK
VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNYVESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY

Reklama:   

• HRUTKOV | Hospříz | Jindřichův Hradec •

Středověké kolonizační sídlo se zástavbou situovanou po obvodě oválné návsi, doplněné později rybníky a chalupnickou zástavbou. Převážně štítově orientovaná přízemní i patrová zástavba klasicistního tvarosloví pochází převážně z 1. poloviny 19.století, později doplněná i o stavby z jeho druhé poloviny. Samotné usedlosti jsou trojboké nebo čtyřboké, vyznačující se jednoduchou štukovou výzdobou.

HRUTKOV - HISTORIE, MAPOVÉ A PLÁNOVÉ PODKLADY < MALÁ MAPA SK 1024x768 HRUTKOV - HISTORIE, MAPOVÉ A PLÁNOVÉ PODKLADY
RUTTENSCHLAG 1828

Hrutkov, foto 1 - původem středověké kolonizační sídlo se zástavbou soustředěnou kolem oválné návsi téměř elipsovitého tvaru. Na mapě SK lze velmi dobře sledovat původní vějířovité uspořádání lánové plužiny, tj. rozdělení polností vybíhajících za jednotlivými usedlostmi. Zděné přízemní a patrové stavby charakterizují jednoduché objemové formy prosté náročnější plastické výzdoby. Na fotografii zachyceny usedlosti nalézající se v dolní, jihovýchodní části návsi na st.p.č. 14 až st.p.č. 17, foto 2005.
Hrutkov, foto 2 - původně volný a nezastavěný návesní prostor byl již před počátkem 19. století rozdělen drobnou chalupnickou zástavbou do dvou částí téměř shodné velikosti. Na snímku vpravo je zachycen domek na st.p.č. 23 a mladší zděná podoba původně dřevěné stavby na st.p.č. 22. Ještě staršího data s velkou pravděpodobností bude rovněž dodatečné doplnění návsi rybníčky, dokládající rozvoj rybnikářství na Jindřichohradecku i v sousedních oblastech Třeboňska, foto 2005.

Hrutkov, foto 3 - podél nezpevněné komunikace vedoucí při severní straně návsi stojí před domem č.p. 12 (st.p.č.11) výklenková kapička a výše novogotická kaple. Dodatečný zákres kaple do mapy SK, který je součástí tzv. reambulovaných (revidovaných) map vznikajících od roku 1869, napovídá stejně jako konstrukce a tvarosloví o době jejího vzniku v poslední třetině 19. století. Severně od kaple je na mapě dokreslena rovněž kompaktní trojboká a čtyřboká usedlost, žádná však není na fotografii zachycena. Důvodem je právě jejich ustoupení z návesní fronty do zadní linie zahrad, které není v dané oblasti nijak neobvyklé, foto 2005.

Hrutkov, foto 4 - do návsi štítově orientovaná průčelí usedlostí na st.p.č.10 a 11, pocházejích v současné podobě z 1.pol. 19. století. Původní výraz usedlostí byl oslaben demolicí hospodářské stavby, jejíž štít se nacházel mezi průčelími staveb zobrazených na fotografiemi. Na téměř zcela zaniklou stavbu, naležející původně k usedlosti situované vpravo, poukazuje mapa SK i dvojice okének ve vysoké ohradní zdi. Dům této usedlosti je charakterizován širokým průčelím a nesymetrickým uspořádání okenních otvorů 3+1, odrážejícím dvoutraktové půdorysné uspořádání interiéru, foto 2005.

Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ A NAUČNÉ LITERATURY VČETNĚ REJSTŘÍKU AUTORŮ
Reklama:   
 

CHRÁNĚNÁ A OHROŽENÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A PAMÁTKYZpět na úvodní stránku: Vesnické památkové zóny

    2000 - 2008 © MaČe