DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍŘODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA LIDOVÉ ARCHITEKTURY A SKANZENY | FOTKY  
.
VÝVOJ LIDOVÉ ARCHITEKTURY
VÝVOJ OSÍDLENÍ A BYDLENÍ
ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU
KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB
ZÁKLADNÍ PŘEHLED DRUHŮ STAVEB
.
HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI
KRAJINA SEVEROZÁPADNÍCH ČECH
KRAJINA JIŽNÍCH ČECH
KRAJINA STŘEDNÍCH ČECH

KRAJINA SEVERNÍCH ČECH

KRAJINA ZÁPADNÍCH ČECH

KRAJINA VÝCHODNÍCH ČECH

KRAJINA STŘEDNÍ MORAVY
KRAJINA JIŽNÍ MORAVY
KRAJINA SLEZSKA A SEVERNÍ MORAVY
.
OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK
PAMÁTKOVÉ ZÓNY, ZÓNY A OBJEKTY
MUZEA V PŘÍRODĚ (SKANZENY)
.
OPRAVY STAVEB A NOVOSTAVBY
OPRAVY STAVEB A MODERZNIZACE
DESATERO NAŠÍ ARCHITEKTURY
....Autorská práva a literatura

Google
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA

LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Vzdělávací a informační portál věnovaný našim vesnickým sídlům z pohledu určujících složek jejich prostředí: typu krajiny podmiňujícího dobu osídlení, urbanistické formy odrážejí sídelní strukturu, architektonického vzhledu staveb a řešení stavebních konstrukcí, které jim vtiskly jedinečný a neopakovatelný výraz přetrvávající od samého úsvitu našich dějin až po první třetinu minulého století.
PROGRAM OBNOVY VENKOVA
FÓRUM OBNOVY VENKOVA
PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
INFORMAČNÍ SYSTÉM O ÚZEMÍ
MĚSTA A OBCE ČR
WWW OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ÚZEMNĚ IDENTIFIKAČNÍ REGISTR 

> VÝVOJ
LIDOVÉ ARCHITEKTURY <
Vývoj osídlení a obytných staveb
Získávání a zpracování materiálu
Konstrukce historických staveb
Základní přehled druhů staveb
> HLAVNÍ
REGIONÁLNÍ OBLASTI <
<
Krajina severozápadních Čech
Krajina jižních Čech
Krajina středních Čech
Krajina severních Čech
Krajina západních Čech
Krajina východních Čech
Krajina střední Moravy
Krajina jižní Moravy
Krajina Slezska a sev. Moravy
> OCHRANA
NAŠICH PAMÁTEK <
Památkové zóny a zóny
Muzea v přírodě (skanzeny)
> OPRAVY
STAVEB, NOVOSTAVBY <
Opravy a modernizace staveb
Desatero naší architektury
Autorská práva a literatura
 
.
 

VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY V ČR
:: Památkové zóny
Seznam v současnosti odkazuje na neexistující stránky, které budou průběžně doplňovány.
:: Hlavní město Praha
::
 Středočeský kraj
   
Berounsko
   
Kutnohorsko
   Mělnicko
   Mladoboleslavsko
::
 Jihočeský kraj
::
 Plzeňský kraj
:: Karlovarský kraj
::
 Ústecký kraj
:: Liberecký kraj
::
 Královéhradecký kraj
:: Pardubický kraj
::
 Kraj Vysočina
:: Jihomoravský kraj
::
 Zlínský kraj
:: Olomoucký kraj
::
 Moravskoslezký krajDOVOLENÁ A ZÁJEZDY
ČESKÁ REPUBLIKA


Cestovní kanceláře


SFOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek, vesnic a krajiny.
 
Památky, lidové stavby a chalupy ve fotografii.
Foto krajiny, vesnických sídel a lidové architektury.
Fotogalerie staveb na vesnici a v krajině.
Databáze fotek a fotodokumentace památek, staveb a vesnic.


TÉMATICKÝ OKRUH - C - > OCHRANA PAMÁTEK > CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A STAVBY
OCHRANA NAŠICH PAMÁTEKOCHRANA PAMÁTEK
VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNYVESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY

Reklama:   

• DRAHENICE - Račany | Drahenice | Příbram •

DRAHENICE-RAČANY - HISTORIE, MAPOVÉ A PLÁNOVÉ PODKLADY < MALÁ MAPA SK 1024x768 DRAHENICE-RAČANY - CÍSAŘSKÝ OTISK MAPY STABILNÍHO KATASTRU
DRAHENITZ-RACZAN 1830
nic
nic
nic

Drahenice-Račany, foto 1 - návesní prostor se štítově orientovanými přízemními domy. Na mapě můžeme rozeznat původem středověký kostel a barokní márnici kruhového půdorysu. Zděné stavby jsou situované v západní, vyvýšené části obce. Na návsi a podél jižní přístupové cesty se již uplatňuje drobná chalupnická zástavba; foto: 2005.
Drahenice-Račany, foto 2 - starší vrstva domu středního Polabí je roubené konstrukce, kryté z vnější strany protipožární a tepelně-izolační hliněnou omazávkou. Dům kryje sedlová střecha přetažená před vstupní i štítovou stěnu a ukončená bedněným štítem. Původní slaměné došky již byly nahrazeny nespalnou krytinou; foto: 2005.

Drahenice-Račany, foto 3 - na mapě lze v urbanistické struktuře sídla snadno rozpoznat na konci 18. stol. rozparcelovaný hospodářský dvůr (tzv. raabizace, severovýchodní část obce). Plocha dvora byla hustě zastavěna chalupami s nepoměrně menšími zahradami. Dům nalevo (st.p.č.45, nezachyceno) však pochází až z poč. 20. stol.; foto: 2005.

Drahenice-Račany, foto 4 - dům středního Polabí se vyznačuje úzkým půdorysem a jeho štítová stěna je zpravidla prolomena dvěmi okenními osami. Zde mají otvory na provedení náročné segmentové nadpraží. Navzdory statutu VPR se významný objekt na st.p.č.6 nepodařilo zachránit ani pro rekreační účely; foto: 2005.

Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ A NAUČNÉ LITERATURY VČETNĚ REJSTŘÍKU AUTORŮ
Reklama:   
 

CHRÁNĚNÁ A OHROŽENÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A PAMÁTKYZpět na úvodní stránku: Vesnické památkové zóny

    2000 - 2008 © MaČe