DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍŘODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA LIDOVÉ ARCHITEKTURY A SKANZENY | FOTKY  
.
VÝVOJ LIDOVÉ ARCHITEKTURY
VÝVOJ OSÍDLENÍ A BYDLENÍ
ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU
KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB
ZÁKLADNÍ PŘEHLED DRUHŮ STAVEB
.
HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI
KRAJINA SEVEROZÁPADNÍCH ČECH
KRAJINA JIŽNÍCH ČECH
KRAJINA STŘEDNÍCH ČECH

KRAJINA SEVERNÍCH ČECH

KRAJINA ZÁPADNÍCH ČECH

KRAJINA VÝCHODNÍCH ČECH

KRAJINA STŘEDNÍ MORAVY
KRAJINA JIŽNÍ MORAVY
KRAJINA SLEZSKA A SEVERNÍ MORAVY
.
OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK
PAMÁTKOVÉ ZÓNY, ZÓNY A OBJEKTY
MUZEA V PŘÍRODĚ (SKANZENY)
.
OPRAVY STAVEB A NOVOSTAVBY
OPRAVY STAVEB A MODERZNIZACE
DESATERO NAŠÍ ARCHITEKTURY
....Autorská práva a literatura

Google
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA

LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Vzdělávací a informační portál věnovaný našim vesnickým sídlům z pohledu určujících složek jejich prostředí: typu krajiny podmiňujícího dobu osídlení, urbanistické formy odrážejí sídelní strukturu, architektonického vzhledu staveb a řešení stavebních konstrukcí, které jim vtiskly jedinečný a neopakovatelný výraz přetrvávající od samého úsvitu našich dějin až po první třetinu minulého století.
PROGRAM OBNOVY VENKOVA
FÓRUM OBNOVY VENKOVA
PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
INFORMAČNÍ SYSTÉM O ÚZEMÍ
MĚSTA A OBCE ČR
WWW OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ÚZEMNĚ IDENTIFIKAČNÍ REGISTR 

> VÝVOJ
LIDOVÉ ARCHITEKTURY <
Vývoj osídlení a obytných staveb
Získávání a zpracování materiálu
Konstrukce historických staveb
Základní přehled druhů staveb
> HLAVNÍ
REGIONÁLNÍ OBLASTI <
<
Krajina severozápadních Čech
Krajina jižních Čech
Krajina středních Čech
Krajina severních Čech
Krajina západních Čech
Krajina východních Čech
Krajina střední Moravy
Krajina jižní Moravy
Krajina Slezska a sev. Moravy
> OCHRANA
NAŠICH PAMÁTEK <
Památkové zóny a zóny
Muzea v přírodě (skanzeny)
> OPRAVY
STAVEB, NOVOSTAVBY <
Opravy a modernizace staveb
Desatero naší architektury
Autorská práva a literatura
 
.
 

VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY V ČR
:: Památkové zóny
Seznam v současnosti odkazuje na neexistující stránky, které budou průběžně doplňovány.
:: Hlavní město Praha
::
 Středočeský kraj
   
Berounsko
   
Kutnohorsko
   Mělnicko
   Mladoboleslavsko
::
 Jihočeský kraj
::
 Plzeňský kraj
:: Karlovarský kraj
::
 Ústecký kraj
:: Liberecký kraj
::
 Královéhradecký kraj
:: Pardubický kraj
::
 Kraj Vysočina
:: Jihomoravský kraj
::
 Zlínský kraj
:: Olomoucký kraj
::
 Moravskoslezký krajDOVOLENÁ A ZÁJEZDY
ČESKÁ REPUBLIKA


Cestovní kanceláře


SFOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek, vesnic a krajiny.
 
Památky, lidové stavby a chalupy ve fotografii.
Foto krajiny, vesnických sídel a lidové architektury.
Fotogalerie staveb na vesnici a v krajině.
Databáze fotek a fotodokumentace památek, staveb a vesnic.


TÉMATICKÝ OKRUH - C - > OCHRANA PAMÁTEK > CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A STAVBY
OCHRANA NAŠICH PAMÁTEKOCHRANA PAMÁTEK
VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNYVESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY

Reklama:   

• BECHYŇSKÁ SMOLEČ | Sudoměřice | Tábor •

BECHYŇSKÁ SMOLEČ - HISTORIE, MAPOVÉ A PLÁNOVÉ PODKLADY < MALÁ MAPA SK 1024x768 BECHYŇSKÁ SMOLEČ - CÍSAŘSKÝ OTISK MAPY STABILNÍHO KATASTRU
SMOLLETSCH 1828
nic
nic
nic

Bechyňská Smoleč, foto 1 - návesní prostor s rybníkem, sloužícím jako požární nádrž. I v jižních Čechách ještě na počátku 2. čtvrtiny 19. století převažuje dřevěná zástavba, jak ukazuje mapa SK z roku 1828. Tato zástavba však byla zejména v průběhu druhé poloviny téhož sloletí téměř zcela překryta zděnými stavbami. Příkladem je i vlevo situovaný dům usedlosti (st.p.č.4,), s průčelím ukončeným bohatě tvarovaným štítem datovaným do roku 1864, foto:2006.
Bechyňská Smoleč, foto 2 - prostředí vesnice není charakterizováno jen ústředním prostorem návsi, ale rovněž řadou nezpevněných přístupových nebo spojovacích cest, nabízejících často zajímavé průhledy. Výraznou úlohu přitom sehrává členitost terénu, utváření prostoru mezi objekty a střešní krajina. Smímek pořízen mezi pozemkovou parcelou č.38 a č.39, v pozadí štít domu na stavební parcele č.5, foto 2006.

Bechyňská Smoleč, foto 3 - za listy kaštanu ukrytá datace zděné brány, provedená uvnitř štukového zrcadla s vykrojenými rohy. Zvýrazněny jsou všechny architektonicky určující tvary brány, jako je půlkruhový klenutý pas, korunní římsa a ukončující úsek zdiva. Ten vlivem iluzivního kvádrování získává podobu nároží stavby ztužené střídavě kladenými kvádry, foto:2006.

Bechyňská Smoleč, foto 4 - zděný dům ze 2.pol.19.stol. nahradil starší dřevěnou stavbu, která svým půdorysem ještě nezasahovala na parcelu předzahrádky (p.p.č.18). Průčelí starší stavby zhruba lícovalo s dnešní ohradní zdí s brankou a branou s plnými dřevěnými vraty. Součástí ohradní zdi v popředí snímku je pravděpodobně i z kamene vyzděný starší hospodářský objekt (st.p.č.4), zachycený právě mapou stabilního katastru již v barvě červené, foto: 2006.

Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ A NAUČNÉ LITERATURY VČETNĚ REJSTŘÍKU AUTORŮ
Reklama:   
 

CHRÁNĚNÁ A OHROŽENÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A PAMÁTKYZpět na úvodní stránku: Vesnické památkové zóny

    2000 - 2008 © MaČe