TÉMATICKÝ OKRUH - C - > OCHRANA PAMÁTEK > CHRÁNĚNÁ A OHROŽENÁ ÚZEMÍ A PAMÁTKY
OCHRANA NAŠICH PAMÁTEKOCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY
Název kapitoly k ochraně památek a přírodyČR > nechráněné stavby > stavby hmotově tradiční

STAVBY HMOTOVĚ TRADIČNÍ

Příklad stavby tradiční architektonické formy

Stránka o hmotově tradičních stavbáchPředmětná stavba není prohlášena za kulturní památku, nalézá se však na území vesnické památkové zóny. Přestože se nejedná o nijak architektonicky výraznou stavbu, narušenou navíc pozdějšími úpravami (např. trojdílná okna), stále si zachová tradiční objemové formy. Stavba dotváří prostředí pamákově chráněné vesnice a z tohoto titulu je žádoucí zachování základní architektonické formy i konstrukčního a materiálového provedení.

Obsah: Stručná charakteristika stavby

Stručná charakteristika stavby

Hmotově tradiční stavby

Usedlost tradičních forem

Stavba tradiční architektonické formy určované protáhlým půdorysem a střechami sedlového tvaru.
Studeňany, okres Jičín

Foto: MaČefotogalerie

Stavba úhlového půdorysu se nalézá v horní části sídla ve velmi opticky exponované poloze při hlavní komunikaci procházející obcí. Je tvořena přízemním domem a kolmo navazující hospodářskou částí. Sokl je v současnosti proveden v režném kamenném zdivu z pískovcových kvádrů a stěny opatřeny vnější povrchovou úpravou světle šedé barvy. Objekty kryje sedlová střecha se strmým sklonem střešních rovin, s krytinou vyskládanou z drážkových cementových tašek pískově šedé barvy. Vyjma štítového průčelí domu jsou u štítových ramen osazeny dřevěné závětrné lišty.

Z hlediska barevného provedení staveb v obci můžeme navzdory výskytu nevhodných plechových krytin na několika objektech považovat obraz sídla se stabilizovaný, s převahou střešní krytiny pískově šedé nebo cihlově červené barvy.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole Tradiční stavby © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

CHRÁNĚNÁ A OHROŽENÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A PAMÁTKYZpět na úvodní stránku: Chráněná a ohrožená území, lokality a památky
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY
UNESCO - organizace
UNESCO - světové dědictví
Sídla UNESCO v ČR
Památky UNESCO v ČR
Seznam památek UNESCO
Holašovice (UNESCO)
Holašovice - pokračování I.
Holašovice - pokračování II.
Krajinné památkové zóny
Ochrana KPZ v ČR
Seznam KPZ ČR
Památkové rezervace
Ochrana VPR v ČR
Seznam VPR ČR
Památkové zóny
Ochrana VPZ v ČR
Seznam VPZ ČR
Národní kulturní památky
Hrady a zámky, kostely aj.
Seznam NKP v ČR
Kulturní památky
Seznam KP v ČR
PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ (VELKOPLOŠNÁ) ÚZEMÍ
Národní parky
Chr. krajinné oblasti
Přírodní parky
HODNOTNÉ VESNICE
A VESNICKÉ STAVBY


Hodnotná vesnická sídla
Hodnotné stavby
OHROŽENÁ ÚZEMÍ,
LOKALITY A STAVBY


Ohrožené památky
Ohrožené stavby

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz