Veletiny

Přízemní a patrové domy režné a omítané

Stránka o slovácké obci Veletiny, s režnými a omítanými domy a vinohradnickými stavbami za obcíSlovácká obec Veletiny leží v jižní části Vizovické vrchoviny, v prostoru vymezeném nedalekým Uherským Brodem a Uherským Hradištěm. Kromě usedlostí a domků se na Staré Hoře jihovýchodně od jádra obce dochovaly lisovny vína.

Veletiny

Obec Veletiny na mapě stabilního katastru

Otisk mapy stabilního katastru z roku 1827, zobrazující usedlosti úhlového uspořádání i domky okapové orientace. Stodoly jsou ještě spalného provedení
a severní fronta není plně rozvinuta.
Obec Veletiny, okres Uherské Hradiště

Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Obsah:

  1. Obec a usedlosti
  2. Historický vývoj obce
  3. Přízemní a patrové domy
  4. Režné a omítané zdivo

Obec a usedlosti

Slovácká obec Veletiny představuje vesnické sídlo s poměrně dobře zachovalou urbanistickou strukturou, méně již historickými stavbami.

Základem této struktury jsou vesnické usedlosti úhlového půdorysného uspořádání ve tvaru písmene L. Většina těchto usedlostí je soustředěna při veřejném prostranství, jehož protáhlý a ve střední části se rozšiřující prostor svými stavbami zřetelně vymezují.

Historický vývoj obce

Návesní fronta

Mladší okapově orientované domy v obci Veletiny

Mladší okapově orientovaná zástavba obce v severní části veřejného prostoru. Stavby se vyznačují různým výškovým uspořádáním a řešením průčelí.
Obec Veletiny, okres Uherské Hradiště


Foto © MaČe • fotogalerie

Z hlediska historického vývoje je zajímavé srovnání současného stavu se stavem zachyceným mapou stabilního katastru z roku 1827. Mapa zobrazuje souvislé zastavění pouze na jižní straně veřejného prostoru, zatímco na protější straně zástavba vyjma okrajových částí ještě zachycena není.

Později zpravidla přestavěné domy a hospodářské stavby soustředěné při této straně komunikace pocházejí tedy nejdříve ze 2. čtvrtiny 19. století. Jednoznačnost komplikuje pouze nalezení nezachycených, avšak v době mapování existujících staveb (viz. právě lisovny vína na Staré Hoře u Veletin).

Bezpečně mladší jsou platí pro zděné stodoly, nahrazující v zadní části zahrad starší vrstvu zástavby z hořlavého materiálu. V závěru 19. století je obraz sídla doplněn o drobné sakrální stavby (kapli, sochu a kříž na podstavcích)

Přízemní a patrové domy

Režný dům s nadezdívkou

Přízemní dům ponechaný v režném cihelném zdivu

Okapově orientovaný dům ponechaný
v režném zdivu. Průčelí je členěno sestavou otvorů (okna, dveře, vrata
a v horní části větrací otvory).
Obec Veletiny, okres Uherské Hradiště


Foto © MaČe • fotogalerie

Mezi převážně navenek okapově orientovanou zástavbou (štítová orientace doložena zcela výjimečně) převažují stavby výhradně mladšího data.

U domů je velmi dobře patrná postupná proměna výškového uspořádání. Zatímco starší zděné domy zůstávají přízemní obvyklé výšky, mladší jsou již opatřeny půdními nadezdívkami prolomenými ležatými větracími otvory. Dalším vývojovým stupněm jsou patrové domy s patrem vystavěnými nad celým půdorysem podél veřejném prostoru.

Režné a omítané zdivo

Pro mladší vrstvu okapově orientované zástavby jsou charakteristická průčelí ponechaná v režném zdivu vyjma jednoduchého orámování otvorů. Výrazným dekorativním prvkem průčelí se tak stává samotná skladba cihelného zdiva včetně záklenků otvorů (někdy potlačeny okenními šambránami) a rozmístění otvorů včetně provedení jejich dřevěných výplní.

Nechybí ovšem ani stavby omítnuté, s výraznou plastickou výzdobou mladšího tvarosloví. Na střechy sedlového tvaru je užita skládaná krytina z pálených tašek.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole Obec Veletiny © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz